Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica

O škole Rodičom Fotoalbum Žiaci Poradenstvo Školská jedáleň Webmail Testy ALF
 

Navigácia

Sobota 5. 9. 2015

Počet návštev: 2301744

Novinky

 • Charitatívny nadnárodný koncert Integrácia 2015

  Žiaci našej školy sa 3.9.2015 zúčastnili nadnárodného koncertu, myšlienkou ktorého je spájať všetky deti bez rozdielu. Koncert Integrácia 2015 sa uskutočnil v SLOVNAFT Aréne (Zimný štadión Ondreja Nepelu) v Bratislave.

  Koncert moderovali:Katarína Brychtová, Michal Hudák, Jarmila Hargašová, Marcel Forgáč, Milan Zimnykoval, Peter „Pinďo“ Lengyel

 • Slávnostné otvorenie školského roka

  Dňa 2.9. sa konalo na našej škole slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016. Riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková spolu s hosťami - Mgr. Jozefom Bielikom, vedúcim odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry MsÚ Považská Bystrica, Ing. Marcelou Václavovou, oblastnou manažerkou pre Trenčiansky kraj národného projektu ,,Podpora polytechnickej výchovy na základných školách" a predsedom rodičovského združenia pánom Martinom Hájkom privítali najskôr 58 prváčikov. Aj v tomto školskom roku dostali prváci darčeky od mesta Považská Bystrica. Pani riaditeľka spolu s hosťami pozdravili všetkých žiakov, učiteľov, rodičov a priateľov školy a zapriali im úspešný školský rok 2015/2016. 

 • Informácie

  3.9.2015 - prváci sa učia 3 vyuč. hodiny, žiaci 2.- 4. ročníka sa učia 4 vyuč. hodiny a žiaci 5.-9. ročníka sa učia 5 vyuč. hodín.

  Okrem prváčikov sa všetci žiaci od 4.9.2015 učia podľa rozvrhu hodín.

 • Projekt ,,Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ"

  Naša škola je jednou zo škôl zapojených do Národného programu ,,Podpora polytechnickej výchovy na základných školách," www.pvodborne.sk ktorý sa sústredí na zvýšenie kvality   vzdelávania  na oblasti polytechnickej výchovy prostredníctvom efektívnejšieho   a   atraktívnejšieho    vyučovacieho  procesu   v   odborných  učebniach  a  laboratóriách na základe dodaných nových didaktických pomôcok. V rámci tohto projektu dostaneme pomôcky na chémiu, biológiu, fyziku a techniku. Prvá časť zásielky bola doručená na chémiu. Vo fotoalbume si môžete pozrieť našich žiakov pri práci na chemických pokusoch.

 • Gymnastika v našej škole

  Dievčatá a chlapci,

  ponúkame Vám možnosť prihlásiť sa do krúžku pohybovej prípravy – GYMNASTIKA, ktorá bude prebiehať v školskom roku 2015/2016          so zameraním na   - zvýšenie elasticity a spevnenia svalstva           - rozvoj pohyblivosti a pružnosti tela

 • Rope skipping

  V dňoch od 30.7.2015 do 5.8.2015 sa zúčastnili žiačky našej školy Európskeho šampionátu v rope skippingu, ktorý sa uskutočnil v Nemeckom Idar Obersteine. Na základe dosiahnutých výsledkov dievčatá nominovala Slovenská rope skippingová asociácia. Slovenskú republiku reprezentovali Liliana Bukovanová, Katarína Bošková, Karin Kuchariková a Martina Hájková.

 • Futbalisti

  Chlapci i dievčatá !

  Ak máte chuť a máte radi futbal, príďte medzi nás.

  Novoprijatým žiakom do 5. ročníka ZŠ futbalovej triedy škola ponúka:

 • BEH NÁDEJE - 1. miesto

  Huráááááááááá.... vyhrali sme!

  Vďaka žiakom, rodičom a priateľom školy naša škola zvíťazila v súťaži, ktorú zorganizovalo občianske združenie Zrniečka pre sny. Získali sme 1247€ na nákup športových potrieb. Všetkým, ktorí sa podieľali na víťazstve ĎAKUJEME

 • Čo ponúka naša škola

  Čo ponúka naša škola:

  tvorivú atmosféru, moderné vyučovacie metódy,

  pozitívny vzťah učiteľov k žiakom,

  aktívnu spoluprácu učiteľov a rodičov,

  stravovanie v školskej jedálni,

  starostlivosť o integráciu detí,

  služby špeciálneho pedagóga,

  výučbu anglického, nemeckého, ruského jazyka,

 • Dni mesta

  Už tradíciou sa stalo v rámci Dní mesta oceňovanie úspešných žiakov základných a umeleckých škôl. Aj v tomto roku boli ocenení žiaci našej školy - Katka Tekeľová a kolektív dievčat rope skipping. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.