Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica

O škole Rodičom Fotoalbum Žiaci Poradenstvo Školská jedáleň Webmail
 

Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Vianočná návšteva Domova dôchodcov na Lánskej.
Stačí iba  tak málo a urobíte viacej, ako by ste chceli. Žiaci VI. C triedy vyčarovali úsmev na tvári ľuďom, ktorí počas Vianoc nebudú so svojou rodinou. Nežné pohladenie, milé slovo a v srdci láska sprev ...
Vianoce už klopú na dvere...

 

Celý december sa naši druháci tešili na vianoce.

Najskôr si ozdobili a rozsvietili stromček, potom

Vianočný florbalový turnaj

Dňa 19.12.2014 sa v telocvični našej ZŠ uskutočnil Vianočný florbalový turnaj.

Mladší žiaci

1. miesto 6.A

Súťaž v aranžovaní

Dňa 16.12.2014 sa žiačka zo 6.A triedy Nelka Nikmon zúčastnila súťaže v aranžovaní pod názvom Čaro Vianoc. Svojou krásnou stolovou ikebanou očarila porotu a získala 1. miesto.

VIANOČNÁ BESIEDKA DETÍ ŠKD

Zvoní, zvoní zvonček malý
Vianoce sú pred dverami
rozvoniava celý dom
vianočný je plný stôl.
A keď sa sviečočka slávnostne zapáli
nie v jedných očičkách iskrička zažiari.
Iskrička radosti po líčku sa zgúľa
mamičkine rúčky nežne ma pritúlia.

Vianočné číslo školského časopisu

Nové číslo školského časopisu - vianočné vydanie si môžete pozrieť: 

Skolsky_casopis_vianoce_(1).doc

Aj takto sa učíme....

Žiaci II.A triedy sa na niekoľkých hodinách prírodovedy

venovali učivu o stavbe domu, o použitých materiáloch,

strojoch a remeslách, popozerali si prezentácie, fotografie,

Šaliansky Maťko II. stupeň

Šaliansky Maťko – školské kolo

Dňa 16. 12.  sa v našej škole uskutočnila súťaž v prednese regionálnych povestí  Šaliansky Maťko. Umiestnenie na prvých troch miestach je nasledovné:

Šaliansky Maťko

 

Dňa 16. decembra 2014 sa uskutočnilo školské kolo v prednese

slovenskej povesti. Súťaže sa zúčastnili víťazi triednych kôl druhých

USMERNENIE k poskytnutiu dotácie na stravu a školské potreby pre II. polrok školského roku 2014/2015.

Oznamujeme Vám, že od 12.12.2014 do 09.01.2015  majú rodičia predložiť na MsÚ Považská Bystrica doklady z ÚPSVaR – potvrdenia + vyhlásenia, na základe ktorých sa budú vyhotovovať nové zoznamy detí z rodín v hmotnej núdzi a životnom minime pre poskytnutie dotácie na stravu na február 2015 a školské potreby pre II. polrok školského roku 2014/2015.

photo

Nedeľa 21. 12. 2014

Počet návštev: 1949270