Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica

O škole Rodičom Fotoalbum Žiaci Poradenstvo Školská jedáleň Webmail Testy ALF
 

Navigácia

Inovovaný školský vzdelávací program

Štvrtok 26. 11. 2015

Počet návštev: 2400669

Novinky

 • JUMP FOR JOY - SKÁKEJ PRO RADOST

  Súťaž " JUMP FOR JOY "- SKÁKEJ PRO RADOST

  Dievčatá ZŠ Nemocničná sa pripravujú na medzinárodnú súťaž v Rope skippingu, ktorá sa uskutoční 28.11.2015 v Prahe.

  Tešia sa Katka Tekeľová, Nikolka Briestenská, Katka Bošková, Lilianka Bukovanová, Kajka Kucháriková, Stázka Kubíková, Lejka Faturová, Sárka Mancová, Gabika Krčmáriková, Bianka Muchová, Lenka Šamajová, Bibka Krabáčová,Saška Krabáčová a Adelka Mitašíková.

 • MIKULÁŠSKA DISKOTÉKA

  V piatok 4.12. 2015 sa uskutoční v telocvični ZŠ Nemocničná Mikulášska diskotéka. Od 14:00 hod. pre deti I. stupňa a ŠKD a potom od 15:30 hod. pre žiakov II. stupňa. Pre deti sú pripravené súťaže, hry, zábava, sladkosti, ceny a samozrejme diskotéka.

 • PRIATEĽSTVO

  PRIATEĽSTVO

  Vyhlasujeme súťaž o najkrajšiu a najoriginálnejšiu nástenku na tému "Priateľstvo". Termín zhotovenia násteniek je 11.12.2015. Žiaci z tried kde budú najkrajšie nástenky budú ocenené.

 • BIO OLYMPIÁDA

  Vo štvrtok 3.12. o 13,45 bude školské kolo biologickej olympiády kategórie C pre 8. a 9. ročník. Súťažiaci sa môžu prihlásiť u pani učiteľky Beníkovej. 

 • Kamenný herbár

  18. a 20. 11. sme spolu so žiakmi 8.A a 8.B boli na výstave treťohorných skamenelín vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici. Výstava s názvom "Kamenný herbár" zachytáva skameneliny drevín, ktoré rástli na nášom území asi pred 60 miliónmi rokov.
  Je zapožičaná z Prievidze do konca novembra. Som rada, že si exponáty mohli žiaci pozrieť, a keď sa budeme o paleontológií učiť, mnohé veci si budú vedieť ľahšie predstaviť. Ďakujeme pánovi inžinierovi Žilinčíkovi za odborný komentár.  Mgr. Beníková

 • ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

  28. októbra 2015 sme si pripomenuli 200. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších postáv našej histórie, narodenie Ľudovíta Štúra, kodifikátora súčasnej podoby slovenského spisovného jazyka, politika, jazykovedca, učiteľa, spisovateľa a vedúcej osobnosti slovenského národného obrodenia v 19. storočí.

 • Bezpečné dieťa v 1. ročníku

  Žiaci prvého ročníka sa v rámci protidrogovej výchovy zúčastňujú vzdelávacieho podujatia BEZPEČNÉ DIEŤA v CVČ. Na prvom stretnutí sa s pani Martinkovou rozprávali na tému rodina. Zopakovali si kto tvorí rodinu, aké povinnosti majú členovia rodiny, čo kto doma robí a aká je dôležitá aj pomoc detí v rodine. Pripomenuli si ako sa bezpečne správať doma a na ulici. Na záver žiaci nakreslili svoju rodinu. V mesiaci december pôjdeme na ďalšie  stretnutie. Mgr. Daniela Krúpová

 • Informatický bobor

  Aj žiaci našej školy sa opäť zapojili do súťaže iBobor. V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

 • „Predveď sa, čo vieš!“

  Dňa  20.11.2015 sa v ŠKD uskutočnila prehliadka talentovaných, šikovných a tvorivých detí pod názvom „Predveď sa, čo vieš!“ Prezentovali sa v rôznych disciplínach. Videli sme zostavu na švihadlách, vykopávanie futbalovej lopty a hlavičkovanie, zostavu s kruhmi, tanec, spev, recitáciu, ukážku "džuda", maľovanie a kreslenie. Šikovnosť a talent deťom naozaj nechýba. Niektoré plánujú sa venovať svojim záľubám aj v budúcnosti. Chcú byť dobrí v športe, speve, tanci alebo ich baví kresliť a tvoriť.

 • BEH NÁDEJE - 1. miesto

  Huráááááááááá.... vyhrali sme!

  Vďaka žiakom, rodičom a priateľom školy naša škola zvíťazila v súťaži, ktorú zorganizovalo občianske združenie Zrniečka pre sny. Získali sme 1247€ a nakúpili športové potreby. Všetkým, ktorí sa podieľali na víťazstve ĎAKUJEME