Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica

O škole Rodičom Fotoalbum Žiaci Poradenstvo Školská jedáleň Webmail
 

Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

2%

Ďakujeme všetkým, ktorí darujú našej škole 2% dane z príjmov.

Pri vypĺňaní tlačiva - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov Vám môže pomôcť aj táto pomôcka.

Beseda s Mirkom Chudovským

Dňa 26.2.2015 sa na našej škole uskutočnila beseda so zdravotne znevýhodneným občanom. Pozvanie na ňu prijal náš bývalý žiak Mirko Chudovský , ktorý veľmi otvorene rozprával o svojom živote s vážnou chorobou. Besedy sa zúčastnili žiaci ôsmeho ročníka. Po Mirkovom úvodnom rozprávaní sa rozprúdila diskusia, v ktorej žiaci položili veľa zvedavých otázok ohľadne jeho života a zdravotného stavu. Hodina ubehla veľmi rýchlo a my sme sa rozlúčili veľkým potleskom a slovami vďaky. Dúfame, že Mirkov zdravotný stav mu dovolí opäť nás niekedy navštíviť.

Lyžiarsky kurz

Žiaci siedmeho ročníka boli na lyžiarskom kurze na Donovaloch, od 23.2. do 27.2.2015.  Všetci zvládli základy lyžovania a tí, ktorí už lyžovať vedeli sa zdokonalili. Snehu bolo dostatok, žiaci sa poriadne vyšantili a vrátili sa domov s množstvom zážitkov. wink

Hviezdoslavov Kubín II.stupeň školské kolo
27. 2. 2015

Dňa 23. 2. sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín.

Umiestnenie:

5. – 6.  ročník

poézia – 1. m.  Jakub Bielik 6.C, 2. m. Gabika Krčmáriková 5.A, 3. m. Karin Kuchariková

próza – 1. m. Katka Bošková 6.A, 2. m. Boris Beník 5.A, 3. m. Sabina Trnovcová 6.C

Profesia Days 2015
26. 2. 2015

Profesia days 2015

Žiaci ôsmeho ročníka sa zúčastnili  25. februára  veľtrhu práce Profesia days v Bratislave.

Vypočuli si niekoľko motivačných prednášok od zaujímavých a úspešných ľudí. Pozreli si stánky, kde firmy prezentovali voľné pracovné miesta, vysoké školy svoje študijné programy a  dobrovoľnícke organizácie svoju prácu. Vyskúšali  si niektoré ponúkané  aktivity (jazda zručnosti v trenažéri F1, poskytovanie prvej pomoci, overenie si jazykových znalostí). A čo si zapamätali?

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 24.2.2015 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
V 1. kategórii / 1.-3.ročník/ súťažilo 14 žiakov, z toho 8 žiakov v prednese poézie a 6 žiakov v prednese prózy.
A kto sa stal víťazom?

Prednes prózy:   1. miesto Janka Briestenská 3.B
                2. miesto Adelka Bošková 2.B
                3. miesto Lenka Markovičová 3.B


Prednes poézie:  1. miesto Alexandra Šimková 2.B
                2. miesto Michal Janoško  3.A
                3. miesto Alexandra Bubeníková 2.A

Zdravý životný štýl

Posledný februárový týždeň sa budú konať aktivity v rámci zdravého životného štýlu. Siedmaci vypracujú projekty na tému - Zdravý jedálny lístok, na  1.stupni a v školskom klube detí prebehne aktivita pod názvom - Miska plná vitamínov a na 2.stupni  bude výtvarná súťaž - Zdravý životný štýl.

Pasovačka prváčikov

Vo štvrtok  12.2. 2015 bola pasovačka našich najmladších žiakov. Výborne zvládli pripravené úlohy a dokázali, že sú pripravení na náročné úlohy a povinnosti. Všetkým prvákom prajeme veľa úspechov.

Súťaž o najoriginálnejšiu nástenku Prežijem deň bez intrenetu?.

V mesiaci január prebehla na II. stupni súťaž o najoriginálnejšiu nástenku na tému Prežijem deň bez internetu?, ktorá bola venovaná tejto tematike v rámci Medzinárodného dňa bez internetu. . Takmer všetky triedy sa do súťaže zapojili a vytvorili veľmi pekné a zaujímavé nástenky. Všetkým, ktorí sa na ich tvorbe podieľali, ďakujeme. V súťaži najlepšie obstáli nasledujúce triedy: 1.miesto získala trieda 6.B, ktorá bez použitia materiálu z internetu vytvorila krásnu a nápaditú nástenku, 2. miesto získala 6.C, tradične s dvomi zaujímavými nástenkami a na 3.mieste sa umiestnila trieda 9.A, ktorá zaujala výborným nápadom aj spracovaním. Blahoželáme! 

To sme my - III.A !

Vyučovacia hodina Vlastivedy sa niesla v znamení spomienok žiakov 3.A.
Prečo? Medzi preberané témy učiva patrí aj Časová priamka. A práve takéto projekty pod názvom „ Moja časová priamka ” alebo „ To som ja ” si žiaci vyrobili a prezentovali na hodine. /viď foto /
Dozvedeli sme sa rôzne informácie, ktoré boli pre nich dôležité od narodenia až po súčasnosť. Žiakom sa prezentovanie samého seba veľmi páčilo, pozorne a so záujmom počúvali svojich spolužiakov.
Možno si zaspomínali aj rodičia,ktorí svojim ratolestiam pomáhali.

Mgr. Mitašová  

photo

Pondelok 2. 3. 2015

Počet návštev: 2081249