Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica

O škole Rodičom Fotoalbum Žiaci Poradenstvo Školská jedáleň Webmail
 

Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Prvý deň v škole

Dňa 2.9. 2014 sa konalo slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015. Vo fotoalbume si môžete pozrieť, ako sme začali...

Vyučovanie začína 3.9.2014

 Vyučovanie sa začne 3.9.2014 o 7:45 hod.

1. ročník - 3 vyučovacie hodiny

2.- 4.ročník - 4 vyučovacie hodiny

5.- 9. ročník - 5 vyučovacích hodín    

Futbalisti

Chlapci!

Ak máte chuť a milujete futbal, príďte medzi nás.

Novoprijatým žiakom do 5. ročníka ZŠ futbalovej triedy škola ponúka:

POVAŽSKO-BYSTRICKÉ PITIE ČAJU

Žiačky našej školy sa stretli aj počas prázdnin, aby si zaskákali na švihadlách a pripravili si ukážky cvičení, ktoré predviedli v sobotu 9.8.2014 na Lánskej. 

Zbierka plastových vrchnákov

Zbierame plastové vrchnáky,   môžete ich nosiť - I. st. ZŠ zástupkyni Mgr. Mitašíkovej a II. st. ZŠ zástupkyni Mgr. Toporovej. Prispejeme tak zdravotne postihnutému dieťaťu a urobíme dobrý skutok.

ĎAKUJEME

Rope skipping - workshop

V utorok 24.6.2014 sa naše šikovné dievčatá zúčastnili workshopu rope skippingu, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave. Pozrite si viac o dni plnom športu, poznávania a dobrej nálady na: http://www.tvba.sk/home/viete-o-com-je-rope-skipping

Aj v tomto školskom roku robili naši spolužiaci, ktorí navštevujú v priebehu školského roka školy v zahraniči - v Dubaji, Edinburgu a v Tábore,  komisionálne skúšky. To, že sa usilovne učili nielen na školách v zahraničí, ale zvládli aj učivo slovenskej školy, dokázali 2. júla pred skúšobnou komisiou. Našimi žiakmi, ktorí študujú v zahraničí sú - Jakub Šimko, Matej Šimko, Mathew Martin Cingel a Aleš Kubka. Chlapcom blahoželáme a držíme im palce.

Rozlúčkový guľáš deviatakov
Bola to akcia ako sa patrí. Rodičia, žiaci a triedna pani učiteľka 9. B triedy sme sa spolu stretli na obed v Jasenici na ihrisku. Čakal nás už výborný kotlíkový guľáš z d ...
Čo ponúka naša škola Vašim deťom

Ponúkame:

 

 • tvorivú atmosféru, moderné vyučovacie metódy,
 • pozitívny vzťah učiteľov k žiakom,
 • aktívnu spoluprácu učiteľov a rodičov,
 • stravovanie v školskej jedálni,
 • starostlivosť o nadaných žiakov,
 • starostlivosť o integráciu detí,
 • služby špeciálneho pedagóga,
 • výučbu anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského jazyka,
 • výchovu mimo vyučovania – školský klub detí,
 • výber krúžkov podľa záujmu detí ( napr. florbalový,
 • basketbalový, športový, volejbalový , počítačový,chemický, šikovníček, krúžok reativity, turistický a iné ),
 • futbaloví tréneri vedú futbalovú prípravku od I. ročníka ZŠ a od V. ročníka ZŠ sú na škole triedy s dotáciou  športovej prípravy zameranej na futbal.

Základná škola, Nemocničná 987/2,  Považská Bystrica

Naj-športovejšia trieda 5.A

NAJ-ŠPORTOVEJŠIA TRIEDA v školskom roku 2013/2014 a Pohár riaditeľky školy získava - 5.A - BLAHOŽELÁME

photo

Utorok 2. 9. 2014

Počet návštev: 1800847