• Používame EduPage školský informačný systém, po prihlásení Vaším kontom máte informácie z internetovej žiackej knižky, o preberanom učive i rozvrhu hodín.
    • Aj Vy môžete pomôcť - www.cerstvehlavicky.sk .
    • MDD 2021
    • Tradičné stavanie mája
    • Počítačová učebňa- robotická ruka
    • Počítačová učebňa 3D tlačiareň
    • MDD 2021
    • Školská súťaž ,,Urob šnúru"
    • Športové triedy - gymnastika
    • Športové triedy - gymnastika
    • Posilňovňa
    • Jazykové laboratórium
    • MDD 2021
    • Školská knižnica
    • Tradičné stavanie mája
    • Ocenenia žiakov a učiteľov
    • Školské dielne
    • Športové triedy - florbal
    • Športové triedy - florbal
     • Kreslenie v prírode

     • Teplé, slnečné dni vytiahli štvrtákov zo školských lavíc von. Výtvarnú výchovu  si užili  v prírode. Kreslili ihličnaté a krásne zakvitnuté listnaté stromy v parku i na brehu Domanižanky. Kreslenie v tráve, niektorí aj poležiačky si všetci užívali. Bola to príjemná zmena.  Peknou bodkou na záver bolo, že v rieke k nám priplávala kačka so svojimi siedmimi kačiatkami, akoby boli zvedavé na  naše výtvarné práce, ktoré sa vydarili. /viď foto/

      Mgr. Marcela Gajdošíková

    • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA krajské kolo
     • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA krajské kolo

     • 22.4. 2021 sa konalo online krajské kolo chemickej olympiády kategórie D. Reprezentovali nás dve šikovné žiačky z 9.B triedy. Vo veľmi veľkej konkurencii až 50-ich zúčastnených žiakov získala  Janka Briestenská 4. miesto a Larka Papíková bola úspešnou riešiteľkou. Blahoželáme.

      Na súťaž dievčatá pripravovala pani učiteľka Ďurajková.

       

    • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
     • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

     • Od septembra 2020 do augusta 2022 sa na našej škole realizuje Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II, ktorého ciele sú:

      - implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v škole

      - vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov

      - zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu

      Vďaka projektu škola zamestnala štyri asistentky učiteľa, ktoré sa aktívne podieľajú na plnení týchto cieľov.

     • Deň matiek

     • Milan Rúfus

      Plachá modlitba za mamkino srdce

       

      Keby som videla

      i v najskrytejšom sníčku,

      kde na zemi je toľko dobrých slov,

      zložila by som z nich modlitbu za mamičku.

      Veď ona sama je už modlitbou.

      Jej pohladenie,

      jej úsmev i jej vráska,

      sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh.

      Mama je láska.

      Lebo aj Boh je láska.

      Pusto by sa nám žilo bez tých dvoch.

      „Kde som ju videl, odkiaľ sme si známi?“

      usmial sa Stvoriteľ,

      keď stvoril srdce mamy.

      A vedel dobre, že nemôže byť iná.

      Pretože raz aj On

      jej zverí svojho Syna.

       

      Milé mamičky, vaši prváci i druháci pre vás na hodine náboženstva vyrobili milý malý darček. Poďakovali sme za vás a poprosili našu nebeskú Matku, aby vás ochraňovala.

       

      katechétka Kocianová

     • Klubkáčik V. oddelenie

     • Tebe mamička... 

      Za Tvoju nehu mamička, 

      za Tvoju veľkú lásku, 

      za starosť, bozky na líčka, 

      za každú pribudnutú vrásku, 

      na Tvojej tvári, na dlaniach, 

      čo zrobené sú celé, 

      nech táto malá básnička, 

      tlmočí vďaky tisíceré... 

      Bc. Zuzana Levčíková a deti 2.B triedy
       

     • Deň Zeme

     • Na hodinách náboženskej výchovy a etiky sme s deťmi 1. a 2. ročníka rozprávali o tom, aké je dôležité starať sa a chrániť našu Zem. Chceme, aby si deti uvedomili, že sa musia naučiť láske k Zemi a k všetkému stvoreniu. Boli sme na prechádzke, kde sme obdivovali krásu prírody a potom sme si vyrobili čelenky.

      Starostlivosť o životné prostredie je dobrým skutkom
      pre našu planétu a všetko stvorenie. Vážiť si, starať sa a milovať našu krásnu Zem, ktorú pre nás Boh stvoril ako dar.

      Mgr. Monika Kocianová

     • Klubkáčik V.oddelenie

     •  

      22.apríl Deň Zeme

      Aj malé ruky dokážu urobiť veľké veci. Deti z 2.B pripravili pre malých operencov krásne vtáčie búdky, ktoré umiestnime na stromy v školskom areáli. Dúfame, že sa im nové bývanie zapáči a pomôžeme tým našej prírode.

      Bc. Zuzana Levčíková

    • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
     • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

     • 20. apríla 2021 sa konalo online okresné kolo biologickej olympiády kategórie D, pre 7. ročník.

      V prakticko-teoretickej časti zvíťazila Hanka Brosová zo 7.A a na 2. mieste bola Anetka Mitašová zo 7.B. Dievčatám blahoželáme a máme radosť, že sa tak výborne ujali štafety v biologických olympiádach na našej škole.  Na súťaž žiačky pripravovala pani učiteľka Beníková. 

     • Deň Zeme

     • Ani my sme v školskom klube nezabudli na Deň Zeme. Hravou formou sme si pripomenuli význam recyklácie, poupratovali okolie školy, vyrobili poučný plagát a hrali sa s tým, čo nám naša Zem ponúka. Mgr. Vaňousová a deti z 3.A triedy

     • Deň Zeme v Klubkáčiku

     • Deň Zeme sme v Klubkáčiku oslávili nielen objímaním stromov,ale aj tvorbou vlastného plagátu a stromčekov z naozaj netradičných materiálov: Z pasteliek, autíčiek, peniažkov, ale aj VLASTNÝCH TIEL! Deti z 1.A

     • Deň Zeme

     • Žiaci 3.A triedy  sa rozhodli osláviť deň Zeme tým, že ju odľahčia od odpadkov a vyčistia okolie svojej školy.

    • Pytagoriáda - okresné kolo
     • Pytagoriáda - okresné kolo

     • V dňoch 13. a 14. apríla 2021 sa konalo okresné kolo Pytagoriády, na ktorom našu školu reprezentovali úspešní riešitelia školského kola. Naši žiaci obsadili popredné miesta a postupujú na celoslovenské kolo.

      Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

       

      Umiestnenie na OK Pytagoriáde

      Nela Hájková, P5, 2. miesto

      Nela Randová, P5, 4.-6. miesto

      Abai Remšík, P6, 3. miesto

      Juraj Dúbravka, P6, 4. miesto

      Bruno Ovčík, P6, 6. miesto

      Kateřina Belešová, P6, 16. miesto

      Tomáš Boháček, P7, 1.miesto

      Veronika Dudoňová, P7, 6. miesto

      Adela Mitašíková, P7, 8. miesto

      Zuzana Masaryková, P8, 1.miesto

       

      Ing. Zuzana Balušíková

    • 22. apríla je Deň Zeme
     • 22. apríla je Deň Zeme

     • Na celom svete si ľudia pripomínajú dôležitosť našej planéty.

      Jej znečisťovaním škodíme hlavne sebe. Príroda by sa s negatívnymi vplyvmi časom dokázala vysporiadať, no je otázne, či by sme to prežili my, ľudia. Znečisťovaním prostredia veľmi zhoršujeme podmienky pre náš život.  Zem nás vôbec nepotrebuje, no my ju potrebujeme viac ako čokoľvek iné. Preto je  hlavnou úlohou Dňa Zeme zamyslieť sa nad spôsobmi ochrany životného prostredia. Niečo pre zlepšenie života na našej planéte, môžeš urobiť aj ty. Začni tým, že vyhodíš plastovú fľašu do žltého koša, namiesto do bežného komunálneho odpadu. Aj keď je to maličkosť, ak by to robil každý jeden človek na svete, výrazne by  sme pomohli životnému prostrediu.

      Pokračovať môžeš v separovaní aj iných materiálov. Papier sa dá recyklovať 5-7 krát a také sklo a hliník je možné recyklovať donekonečna. Je čas zamyslieť sa a začať konať. Sme posledná generácia, ktorá môže zmeniť osud ľudstva na Zemi. Za 10 rokov bude možno neskoro. Vedci vravia, že pravdepodobnosť, že sa ľudstvo nedožije ďalšieho storočia je až 1 ku 6. Tento fakt je desivý a preto by sme nemali ostať voči nemu vlažní. O tuhých zimách s kopou snehu už počúvame len od našich rodičov.  Ak spadne, čo i len vločka, skáčeme od radosti.

      Dôsledky globálneho otepľovania pociťujeme na vlastnej koži. Ak chceme, aby sa aj naše deti mohli radovať zo stavania snehuliaka, je potrebné zmeniť myslenie všetkých ľudí na svete. Začať musí každý od seba.

      Mgr. Lenka Beníková

     • Vyhodnotenie školskej súťaže „Urob šnúru“

     • Porota s ohľadom na originalitu a správne prevedenie „šnúry“ udeľuje žiačkam 1. stupňa:

      1. miesto – Emka Bieliková

      2. miesto – Dianka Bubeníková

      3. miesto – Laura Pastieriková

      4. miesto – Kajka Kršiaková

      5. miesto – Saška Svatíková

      V kategórií druhého stupňa odmeňujeme dve víťazky, nakoľko obe fotky spĺňajú originalitu aj správnu techniku prevedenia.

      1. miesto - Saška Germanová, Simonka Kalasová

      Uvedené žiačky získavajú vecné ceny, ostatní zúčastnení malú sladkú odmenu.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 15. 6. 2021
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 6504511
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

   •