• Používame EduPage školský informačný systém, po prihlásení Vaším kontom máte informácie z internetovej žiackej knižky, o preberanom učive i rozvrhu hodín.
     • Prváci na detskom dopravnom ihrisku

     • Školský rok je už v plnom prúde a prváčikovia z 1. A triedy si deň spríjemnili návštevou detského dopravného ihriska. Pripravení s prilbami a reflexnými vestami nasadli na bicykel, aby sa naučili dodržiavať pravidlá cestnej premávky nielen ako chodci, ale aj ako cyklisti. Prvá jazda na ihrisku so železničnou svetelnou signalizáciou, križovatkami, ale najmä dopravnými značkami sa deťom veľmi páčila a už sa nevedia dočkať ďalšej,ktorá ich čaká v novembri.                                    Mgr.Barbora Hujová

       

     • V.oddelenie Klubkáčika

     • Prišla jeseň a s ňou aj mnoho príležitostí na tvorenie.Naši noví prváčikovia sa s nadšením pustili do jesenného tvorenia a tak nám triedu aj chodbu zdobia mnohé pekné výrobky a výtvarné práce.A keďže je jeseň obdobím zberu úrody, pridali sme aj výstavku ovocia a zeleniny z modelovacej hmoty.Chválim prváčikov za ich šikovnosť, záujem a tvorivé myslenie.

       Bc. Zuzana Levčíková

       

       

       

    • Exkurzia do Prírodovedného múzea vo Viedni.
     • Exkurzia do Prírodovedného múzea vo Viedni.

     • V piatok 27.9. sa žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie do Prírodovedného múzea vo Viedni. V deviatom ročníku je predmet biológia zameraný na neživú prírodu -minerály, horniny, skameneliny a geologické procesy. Aj my sme sa sústredili na mineralogickú, petrologickú a paleontologickú expozíciu. Pozreli sme si aj zbierku meteoritov a vývoj človeka. Vďaka krásnym exponátom v múzeu, sa bude žiakom o daných témach ľahšie učiť. V múzeu, vo vlaku, aj v meste žiaci plnili zadané úlohy a takto získavali nové vedomosti.

       Exkurziu pripravili pani učiteľky Beníková a Ďurajková v spolupráci s pánom Lengyelom. 

       

     • Vzácna návšteva

     • 2.októbra navštívil VI.odd. ŠKD Klubkáčik Marco Švec so svojou mamou Hiroko Švec. Pani Švecová nás zasvätila   do tradičného japonského umenia origami.Výraz ORIGAMI /折り紙/ v japončine doslova znamená „skladanie papiera“ a je zložené zo slov oru - skladať a kami - papier.Naučili sme sa skladať záložky rybku a kocúrika. Dostali sme papierové „pištole“ a Ninjove „zbrane“. Spoločne sme sa zahrali Ninjovu hru a zašantili sme si s „práskačkou“.Na záver sme dostali „certifikát“ v podobe krásnej skladanej medaile, na ktorú nám pani Švecová napísala naše krstné mená po japonsky.

      Za krásny zážitok veľmi pekne ĎAKUJEME pani Hiroko a jej asistentovi a tlmočníkovi Marcovi.

                                                             Mgr. Alena Hodžová

       

       

       

       

     • ABECEDA

     •  

      Prvým novým učivom na hodinách slovenčiny bola  u tretiakov abeceda. Aj napriek tomu, že to nie je úplne jednoduché, v 3.A triede to zvládli na výbornú. Nielen, že sa ju všetci naučili naspamäť, ale si všetky písmenká aj nakreslili, aj sa s nimi hrali, zostavovali  slová abecedne za sebou a aj si spievali o nej piesne. V súťažiach dokazovali, že odteraz s abecedou nebude problém. /viď foto/

      Mgr. Gajdošíková Marcela

     • Strelecký krúžok

     • V októbri sme začali so záujmovými útvarmi na našej škole. Aj naši strelci už poctivo trénujú na najbližšie súťaže a vítame aj nováčikov piatačikov, ktorí sa chcú v streľbe zdokonaľovať. Prajeme im veľa desiatok v terči! 

                                                     Mgr.Tkáčiková, vedúca krúžku

     • Súťaž v hláskovaní

     • Na hodinách angličtiny v 5.A sme sa podrobne učili anglickú abecedu a aby sme sa zabavili, súťažili sme medzi sebou o najlepšie hláskujúcich žiakov. Najšikovnejšia bola Chiarka Fábry, Adelka Hederová a Sárka Danišková. Nech sa nám darí v učení cudzieho jazyka aj naďalej!

                                                                   Mgr.Tkáčiková

     • Malý futbal - mladší žiaci, mladšie žiačky

     • Do galérie Malý futbal - mladší žiaci boli pridané fotografie.

      3.10.2019 odohrali naši mladší žiaci základné kolo v malom futbale. Tešíme sa, že postúpili do finále spomedzi žiakov z trinástich ZŠ. Finále odohrali 4.10. a umiestnili sa na 4. mieste. 

      Dievčatá si vybojovali pekné 2. miesto.

      Mgr. Peter Perháč

     • Týždeň finančnej gramotnosti

     •  

      Posledný septembrový týždeň sa na našej škole uskutočnila pre žiakov 3. až 8. ročníka akcia na podporu finančnej gramotnosti. Žiačky 9. ročníka Gabika Bačíková, Mária Vicianová, Laura Pinterová a Kristína Juríčková formou prezentácie oboznámili spolužiakov o tom:                                            

       

      ako vznikli peniaze,

      na čo sú nám peniaze,

      odkiaľ sa berú peniaze,

      akú menu používame,

      aké sú spôsoby platby,

      čo si za peniaze môžeme a nemôžeme kúpiť...

      Mladších žiakov pri hľadaní odpovedí na dané témy sprevádzal dráčik Euráčik a jeho deti  Dino a Dina. Po prezentácii si žiaci overili svoje vedomosti vypracovaním pracovného listu. Na záver získali diplom „Trieda plná manažérov“.

       

     • Európsky deň jazykov

     • V uplynulom týždni sme oslávili sviatok všetkých jazykov, ktorými sa rozpráva v Európe. Aj na našej škole sme sa venovali rôznym aktivitám na hodinách cudzích jazykov. Riešili sme rôzne zábavné úlohy, hrali sme jazykové hry a kvízy. Najviac nás potešili predškoláci, ktorých sme navštívili priamo v ich materských školách. Detičky boli veľmi učenlivé a snaživé. Naučili sme ich pesničky a básničky v anglickom a nemeckom jazyku, vysvetlili sme im význam učenia sa jazykov, vypracovali sme zábavné pracovné listy a zahrali sa rôzne hry. Tešíme sa, ako sa s nimi stretneme o rok v našej škole.

                                                         Vyučujúce  cudzích jazykov

     • Za Krajšiu Považskú Bystricu - 2.miesto

     • Aj v minulom školskom roku sme sa zapojili do projektu Za krajšiu Považskú Bystricu a veľmi nás potešilo, že sme sa umiestnili na 2.mieste a získali 400€ na nákup učených pomôcok. Ďakujeme pani Katke Beranovej za ocenenie práce našich žiakov a pedagógov.
      Naši žiaci prejavili elán a chuť do práce počas vyučovacích hodín, ktoré strávili čistením  a úpravou areálu našej školy.
      Chceme mať pekné prostredie okolo seba, príjemne tráviť voľný čas, a preto sme veľmi radi, že práce s klčovaním  kríkov, nánosov zeminy, odpadkov, kopaním hliny a jej  vozením sa nám podarilo upraviť priestor v okolí školy. Takto sme si pripravili aj skalku pred blokom A. V prácach chceme naďalej pokračovať a zveľaďovať naše okolie. 

        

     • Škola rodinných financií

     • V utorok 17.9.2019 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili besedy na tému Škola rodinných financií s pánom Mgr. Petrom Kvaššayom. Žiaci sa dozvedeli užitočné informácie o správnom hospodárení s peniazmi, rodinnom rozpočte, výbere banky, vplyve reklamy na spotrebiteľa a nadobudli mnoho nových  zaujímavých vedomostí z finančnej oblasti.

        

    • VIEM, ČO ZJEM
     • VIEM, ČO ZJEM

     •  

      Projekt „Viem, čo zjem“ patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids a na Slovensku v školskom roku 2019/2020 štartuje už štvrtý ročník. Projekt prináša spoločnosť Nestlé Slovensko v spolupráci s odborným garantom – Úradom verejného zdravotníctva SR a Společnost pro výživu.Aj naši tretiaci a štvrtáci sa zapoja a získajú cenné vedomosti o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si osvoja zásady správnej a vyváženej stravy, zorientujú sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania.  Cieľom projektu je tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša.Pre prihlásené triedy sú pripravené dve kolá zaujímavých prednášok o správnej výžive. Realizované budú formou interaktívnych materiálov, ako sú pracovné listy a kvízy.Navyše, žiaci sa budú môcť počas trvania projektu navyše dobrovoľne zapojiť do dvoch kôl súťaží, pričom budú mať možnosť vyhrať zaujímavé ceny pre seba aj školu.

                                                                        Mgr. Tabányi Jarmila

    • „Štuplíkománia“ v prospech Andreja pokračuje
     • „Štuplíkománia“ v prospech Andreja pokračuje

     • Andrejko Biernat prišiel na svet predčasne. Od narodenia má detskú mozgovú obrnu, epilepsiu a skoliózu. Jeho rodina verí, že mu cvičenie a rehabilitácia pomôžu zlepšiť zdravotný stav. Tie sú však finančne nákladné, preto Biernatovci uvítajú každú formu pomoci. Už dlhodobejšie im ľudia zbierajú plastové uzávery, tie vozia do Čiech, kde za ne získajú aspoň nejaké peniaze. Pomôcť môžete aj vy! Nosiť môžete nielen uzávery z PET fliaš, ale aj z kávy, aviváže, tekutých pracích práškov či obaly z kinder vajec.

      Štuplíky môžete doniesť školníkom.

      Prispejeme tak zdravotne postihnutému dieťaťu a urobíme dobrý skutok.

      ĎAKUJEME

     • Olympijský deň 2019

     • Dňa 5.6.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili Olympijského dňa 2019 pre základné školy pod názvom „HÝB SA, UČ SA A OBJAVUJ“ ,na športovom ihrisku Základnej školy, Školská, v Považskej Bystrici.

      A ako sa im darilo?

      3.ročník:

      3.miesto v behu na 60 metrov získal Kristián Škulec, 3.B

      3.miesto v štafetovom behu patrilo Bulandovej Terezke, Kalásovej Simonke, Rusnákovi Miškovi- 3.A, Škulcovi Kristiánovi,3.B

      4.ročník:

      1.miesto v behu na 60 m, ale i v skoku do diaľky získala Lucia Košútová, 4.A

      1.miesto za hod plnou loptou patrilo Brunovi Ovčíkovi, 4.A

      2.miesto v štafetovom behu si odniesli Vicianová Soňa, Vrančík Marián,Bros Dominik a Košútová Lucia , 4.A

      3.miesto v behu na 60m získal Vrančík Marián, 4.A

      Naša škola vďaka výkonom svojich žiakov obsadila krásne 3.miesto.

      Srdečne všetkým športovcom  gratulujeme !

       

     • Školská športová olympiáda

     • 3.6.2019 sa uskutočnila Športová olympiáda pre žiakov našej školy. 

      Putovný pohár riaditeľky školy získala trieda, ktorá si svojimi výbornými výkonmi vybojovala najviac bodov. Najšportovejšia trieda pre školský rok 2018/2019 sa stala 4.A.

      Gratulujeme.

      V disciplínach: 1. Beh na 50m, 2. Futbal, 3. Výdrž v zhybe II.st., výdrž na hrazde I.st., 4. Štafetový beh, 5. Hod na basketbalový kôš, I. st. do švédskej debny, 6. Vytrvalostný beh 7. Preťahovanie lanom, 8. Hod plnou loptou, 9. Skok do diaľky z miesta si žiaci zmerali sily a súťažili o body pre svoju triedy.

                        

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 18. 2. 2020
  • Fotogaléria

   • Lyžiarsky kurz
   • Januárové tvorenie v V.odd.Klubkáčika
   • OK biologická olympiáda
   • Volejbal chlapci
   • Zima - žiaci 3.ročníka
   • Usilovní tretiaci
   • Všetkovedko
   • Pečieme v Klubkáčiku
   • Blecha cup 2020 - rope skipping