• Deň kroja 24.10.2019

     •  

        

      Vo štvrtok 24. októbra sa uskutočnil na našej škole Deň kroja. Boli vystavené  kroje a krojové súčasti z nášho regiónu,  zaspievali sme si ľudové piesne spolu so  šikovnými dievčatami a na tvorivých dielňach si žiaci vyrobili ozdoby s ľudovou tematikou. Ďakujeme všetkým, ktorí zapožičali na výstavu kroje, ľudové výrobky, obrusy... Veľmi nás potešilo, že niektorí žiaci aj učitelia prišli oblečení v kroji. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli s realizáciou tohto krásne podujatia.

     • Deň krojov

     • Súčasťou nášho folklóru sú kroje, architektúra, hudba, piesne, tance, nárečia, zvyky, tradície... Pri príležitosti „ Dňa krojov“ navštívil pán Vereš s dcérou Lenkou Bielikovou triedu 2.B. V sprievode harmoniky zaspievali žiakom krásne ľudové piesne. Žiaci si spolu s nimi nielen zaspievali ale aj veselo zatancovali. Priniesli so sebou dobrú náladu aj sladkú odmenu pre malých spevákov. Veríme, že aj takouto formou budeme, v povedomí  tých najmenších, udržiavať bohatstvo našich predkov stále živé.

      Žiaci 2.B, PaedDr. Dobroňová Monika