• V škole

     • Počas zhoršenej pandemickej situácie,kedy sa žiaci vyučovali dištančne, prebiehal v škole otvorený školský klub detí.Navštevovali ho deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Okrem online vzdelávania mali žiaci s p.vychovávateľkam rôzne zaujímavé aktivity, tvorivé dielničky, či hry na školskom dvore.Pestrý program ŠKD si môžete pozrieť v nasledovnom zostrihu.

     • Klubkáčik - V.oddelenie

     • K prichádzajúcim veľkonočným sviatkom sme si spolu vyzdobili krásne veľkonočné vajíčka a veselých zajačikov. Tešíme sa, že môžeme byť opäť spolu a tvoriť zaujímavé veci. 

      Všetkým deťom a rodičom prajeme peknú Veľkú noc. 

      Bc. Zuzana Levčíková

       

     • Všetkovedko

     • O tom, že v našej škole je naozaj veľa šikovných detí niet pochýb. Aj tento školský rok sa 43 žiakov na 1. stupni zapojilo do celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO.  Hoci vyhodnotenie trvalo tentoraz o niečo dlhšie, konečne sme sa dočkali. A ako to všetko dopadlo?

      Titul "Všetkovedko školy" získala tretiačka Karolínka Kršiaková. Výborné výsledky dosiahli aj nasledovní "Všetkovedkovia": Klárka Procházková,Viliam Čelko, Filip Sčotka, Oskar Frolo, Martin Repka, Laura Kušanová - z 2. ročníka. Filip Muth, Linda Sádecká, Laura Pastieriková, Ráchel Bieliková z 3. ročníka a Ninka Pozníková zo 4. ročníka. Ostatní súťažiaci získali titul  "Všetkovedkov učeň". Všetci získali diplomy a vecné ceny. Gratulujeme! / viď foto /

      Už teraz sa tešíme a budeme držať palce všetkým, ktorí sa prihlásili  do ďalšej súťaže "Matematický klokan, ktorá sa uskutoční na konci apríla. Prihlásených máme rekordný počet 46 súťažiacich. 

      Mgr. Marcela Gajdošíková

       

     • DEŇ UČITEĽOV 28.3.

     • Medzinárodný deň učiteľov

          Učený nikto z neba nespadol. Ale do neba sa učení môžeme vrátiť. Stačí len učiť sa, učiť sa a učiť sa. Niekoho naučí bieda, iného nahnevaný sused po kostole hvízdať. Najlepšie však rozhodne je, keď sa učíme tam, kde je to na učenie sa (ako) stvorené.

          Škola je to miesto, kde sa nevedomie mení na poznanie. Ale nie je tomu tak žiadnym šibnutím čarovného prútika. Naopak, je to pomerne dlhý proces. Trvá celé roky, kým sa z človiečika, ktorý nevie, kde je sever, stane múdry, vzdelaný, rozhľadený, chápavý a chápajúci človek – teda želaný výsledný produkt našej pedagogiky. A kto je hlavným činiteľom tejto zmeny?  Pedagóg (alebo ako by rodoľubi povedali: pán učiteľ).

          Áno, sú to práve oni (oveľa častejšie však ony), ktorí zanechávajú na každom z nás výraznú stopu. Veď ktože nám pomohol zvládnuť náš prvý hrdinský boj s klikami-hákami, aby sa časom stali písmenami? Pani  učiteľka, pán učiteľ. S kým čítame, sčítame, píšeme, recitujeme, skáčeme, kreslíme, spievame... skrátka objavujeme a poznávame? Vybrané slová, násobilka, hlavné mestá štátov, tráviaca sústava, či dokonca záhadná polymerizácia makromolekuly... Všade tam nás sprevádzajú naši páni učitelia. A k tomu pofúkajú rany aj užialené srdiečka, poradia, pomôžu, vybavia, rozosmejú... a nepochybne niekedy aj rozosmutnia. Slová učenie a mučenie sa totiž rýmujú.

          Teraz, keď lokdavnujeme a onlajnujeme, nie je priestor na kytičku kvetov, podania rúk, láskavé prehovory. Ale určite všetci venujeme spomienku či pozdrav na diaľku tým, ktorí nás formovali, formujú, aby sme sa stali dobrými a plnohodnotnými ľuďmi. ĎAKUJEME.

       

     • Deň vody

     • Voda je nápoj, ktorý uhasí nielen smäd, ale je potrebná pre všetko živé na Zemi. Táto téma o vode zaujala aj šikovných žiakov z 1.A. Na hodinách prvouky sa naučili podoby vody, zdroje, kde všade sa voda používa, ako ju môžeme šetriť. Deň vody, ktorý bol 22.3. sme si pripomenuli aj rozprávkou o Kvapke a jej putovaní po svete. Svoje nadobudnuté vedomosti prezentovali svojimi obrázkovými projektami. A výsledok? /viď foto/

      Mgr. Mitašová

    • Úspech v krajskom kole biologickej olympiády
     • Úspech v krajskom kole biologickej olympiády

     • 19.3. 2021 sa konalo online krajské kolo biologickej olympiády kategórie C. Úžasne nás reprezentovali naše skvelé deviatačky. Vo veľmi silnej konkurencií zvíťazila Lea Pinterová a Janka Briestenská (obe z 9.B) obsadila výborné 4.miesto. Blahoželáme a tešíme sa z tohto veľkého úspechu. Na súťaž dievčatá pripravovala pani učiteľka Beníková, ktorej vedenie školy ďakuje za skvelú prácu. 

      Naši žiaci sa dlhodobo umiestňujú na popredných miestach v biologických olympiádach. Tentokrát nádherné 1. miesto v krajskom kole.

     • Európsky týždeň proti rasizmu

     • 21. marec bol uznaný za Medzinárodný deň odstránenia všetkých foriem rasovej diskriminácie. Týždeň, okolo 21. marca je vyhlásený za Európsky týždeň proti rasizmu. V celej Európe sa konajú rôzne podujatia - ich cieľom je boj proti všetkým formám rasizmu a diskriminácie.
            Aj Slovensko sa už tradične pripája k tejto akcii. Po celom Slovensku sa konajú rôzne aktivity- výstavy, nástenky, besedy a diskusie, športové podujatia, kultúrne podujatia, zaznievajú rozhlasové relácie. Popri množstve pozitívnych ohlasov sa vždy nájdu aj takí, ktorí sú zaujatí a ich reakcie sú opačné.  

      Súčasná pandemická situácia  nám nedovoľuje naplno realizovať aktivity, ktoré vedú k odstráneniu predsudkov medzi nami. Avšak môžeme bojovať voči nim aj v online priestore. Nezdieľajme a nešírme nenávistné články a statusy. Buďme priateľskí, pomáhajme si. Neposudzujme sa navzájom  podľa farby pleti, vierovyznania, výzoru či nazerania na veci okolo nás.

      Nenechajme sa strhnúť fanatikmi. Používajme svoj rozum, nepotláčajme vlastný úsudok. Učme sa vnímať svet, porozumieť svojmu okoliu a chápať rôznorodosť sveta okolo nás. Pokiaľ možno, bez predsudkov.

     • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

     • 10.marca 2021 sa v online priestore uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo 19.ročníka Biblickej olympiády. Naše trojčlenné družstvo sa popasovalo s náročnými úlohami a získalo veľmi pekné 3.miesto.

      Janke Briestenskej z 9.B., Lenke Dúbravkovej z 8.A a Jurajovi Dúbravkovi zo 6.A zo srdca blahoželám a ďakujem, že si aj v tomto náročnom vzdelávaní našli čas na štúdium Biblie.

      Mgr. Monika Kocianová

     • BIO olympiáda

     • Dňa 16. marca 2021 sa konalo online školské kolo biologickej olympiády kategórie D pre žiakov 7. ročníka. Súťažiaci preukázali výborné vedomosti.

      Výsledky sú nasledovné: 1.m. Hanka Brosová (7.A), 2. m. Anetka Mitašová (7.B), 3.m. Oliver Tatarka (7.B). Blahoželáme. Hanke a Anetke držíme palce do okresného kola, ktoré bude 20.4.2021.

      Školské kolo pripravila pani učiteľka Beníková.

     • Bábkové divadlo

     • Jedna z tém, ktorú naši piataci preberajú na hodinách literatúry, je BÁBKOVÉ DIVADLO. Žiaci z 5.A si vytvorili doma  bábky. Použili rôzne materiály, no hlavne svoju fantáziu a šikovnosť.  Ich práce si môžete pozrieť.

      Mgr. Zigová

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Dňa 12.3.2021 sa konalo online okresné kolo chemickej olympiády kategórie D pre základné školy.

      Janka Briestenská a Larka Papíková z 9.B triedy úspešne reprezentovali našu školu. 

      Janka získala 1. miesto a Larka 4. miesto. Blahoželáme a obidvom držíme palce do krajského kola, ktoré sa uskutoční 22.4.2021.

       Na súťaž žiačky pripravovala pani učiteľka Ďurajková  

    • Online školské kolo biologickej olympiády
     • Online školské kolo biologickej olympiády

     • V utorok 16.3. cez 5. vyučovaciu hodinu bude online školské kolo biologickej olympiády pre žiakov 7. ročníka. Dvaja najlepší postúpia do okresného kola. Záujemci napíšte správu cez Edupage pani učiteľke Beníkovej.