• Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Podporuje mnohojazyčnosť, ktorá prispieva ku kultúrnemu dedičstvu každej krajiny. Aj žiaci našej školy sa zapoja do aktivít organizovaných našimi pani učiteľkami cudzích jazykov. Budú tvoriť plagáty, projekty, vyrábať cestovné pasy, náramky,vlajky ...  V týždni od 20.9.-24.9. sa môžu zapojiť do jazykového kvízu, ktorý bude sprístupnený online na EduPage. Na víťazov čakajú pekné ceny.  

      Znalosť jazykov je bránou k múdrosti. – Roger Bacon, anglický filozof

    • OZNAM BREJKY
     • OZNAM BREJKY

     • Z dôvodu nízkeho záujmu žiakov spoločnosť Rajo a.s. ukončuje v našej škole prevádzku mliečneho automatu. Žiaci si môžu kredit na svojich kartách vyčerpať najneskôr do 30.9. 2021. Neochutené mlieko v automate už nie je dotované štátom, žiakom bude z karty odrátaná plná suma tovaru. Kredit, ktorý zostane na karte nie je možné žiakovi vrátiť. Aktuálny cenník sa nachádza na automate.