• Happy Halloween!

     • V nedeľu 31.októbra sa v anglofónnych krajinách oficiálne oslavuje Halloween - sviatok všetkých duchov a strašidiel. Žiaci našej školy sa odeli do strašidelných kostýmov už v stredu, deň pred jesennými prázdninami. Na hodinách anglického jazyka sa hrali  napínavé hry, učili sa básničky, riešili interaktívne cvičenia a tvorili milé dekorácie. Žiaci učiaci sa dištančne oslávili Halloween formou kvízu a online hier. 

          V tipovacej súťaži zvíťazili triedy 1.A a 9.B. Vo fľaši plnej cukríkov sa nachádzalo 280 kusov. 

           Nakoľko je veľa žiakov v karanténe, počkáme na nich a vyhodnotíme kreatívne súťaže až po ich príchode do školy. Preto prineste po prázdninách svoje dielka, aby sme ich mohli ešte zaradiť do súťaží. 

      Zábery z hodín a súťažné práce si môžete pozrieť vo fotogalérii. 

      Vaše pani angličtinárky

    • SÚŤAŽ V ZBERE PAPIERA do 12.11.2021
     • SÚŤAŽ V ZBERE PAPIERA do 12.11.2021

     • Súťaž v zbere papiera bude vyhodnotená a kto donesie najväčšie množstvo papiera bude odmenený.

      Odmenu získa aj trieda, ktorá nazbiera najviac papiera.

      Noste špagátom zviazaný papier .

      Papier vám preberie školník pri kotolni v čase

      od 6:30 hod. do 8:00 hod., alebo od 12:00 hod. do 14:00 hod.

       

     • 12. ročník  -  Záložka do knihy spája školy

     • Naša škola sa aj v tomto roku zapojila do  česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Akciu vyhlasuje  Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a  Knižnica Jiřího Mahena v Brne. Tohtoročná téma bola: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.

      Žiaci druhého stupňa na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili záložky, ktoré sme poslali do ZŠ s MŠ  Čakajovce.  Veríme, že urobili tamojším žiakom radosť. Záložky si môžete pozrieť v galérii.

      Ďakujem za pomoc pani učiteľkám Honekovej, Kocianovej a R. Vaštíkovej.

      Mgr. Zigová

     • Halloween

     • Milí žiaci, nezabudnite priniesť svoje halloweenske dielka do stredy 27.10. Ak sa učíte dištančne, pošlite foto svojej pani učiteľke angličtiny.

    • Halloween!
     • Halloween!

     •  Milí žiaci, s radosťou sa na hodinách anglického jazyka venujeme každý rok sviatku všetkých duchov a strašidiel-  Halloweenu. Tento pôvodne keltský sviatok sa oslavuje 31.októbra v USA, Kanade, Veľkej Británii, Austrálii a v ďalších anglosaských krajinách.

        1. Súťaž o najkrajšiu dekoráciu. 

      2. Súťaž o najlepší halloweensky projekt. 

      3. Súťaž o najstrašidelnejšiu vyrezávanú tekvicu.  

      4. Súťaž o najoriginálnejšie halloweenske rúško. 

      V stredu 27.10. sme prišli do školy v kostýme a na hodinách sme súťažili a tak trochu sa aj báli:-)

              Happy Halloween!

       

       

       

       

       

       

       

       

    • OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
     • OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

     • Počas OKTÓBRA  – MESIACA ÚCTY K STARŠÍM žiaci 5. – 9. ročníka  na hodinách SJL vyrábali pre svojich starých rodičov rôzne darčeky. Napríklad:  písali báseň  alebo list vďaky;  kreslili obrázok seba a svojich starých rodičov; tvorili  krátke rozprávanie na tému: Čo som sa naučil od starých rodičov; robili so svojimi babkami a dedkami  interview; vytvorili pre nich medailu; natočili video; urobili prezentáciu...

      Hoci sú tieto žiacke práce rôznorodé,  zo všetkých cítiť lásku a vďaku starkým.

      Najzaujímavejšie práce budú uverejnené v jesennom čísle školského časopisu Jednotka.

      vyučujúci SJL

     • 6.B karanténa

     • Na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 20.10.2021 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici a v súlade so zákonom č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nariaďuje plniť karanténne opatrenia u vybraných žiakov v triede 6.B.

      V súvislosti s potvrdeným prípadom COVID 19 v Základnej škole, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica a na zabránenie šírenia ochorenia COVID 19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam - prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

     • Plavecký výcvik

     • Plavecký výcvik žiakov 4.ročníka je úspešne za nami. Žiaci,ktorí plávať nevedeli, sa stali plavcami začiatočníkmi a tí,ktorí už vedeli, sa vo svojich zručnostiach zdokonalili. Za svoju plaveckú zdatnosť boli odmenení "MOKRÝM VYSVEDČENÍM".

      Srdečne im gratulujeme k výborným výsledkom!

      Triedni učitelia 4.A,4.B,4.C

       

     • Šarkaniáda v I.oddelení Klubkáčika

     • Aj deti z 1.A netrpezlivo čakali na našu prvú,, Šarkaniádu,,. Svietilo slniečko, pofukoval vietor a po oblohe sa začali preháňať šarkany od výmyslu sveta. Veselé tváričky našich detí a úsmevy okoloidúcich boli dôkazom, že táto jesenná aktivita má stále svoje čaro pre malých aj veľkých. 

      Bc. Zuzana Levčíková

       

     • Cezpoľný beh - okresné kolo

     • Dňa 14.10.2021 naši žiaci a žiačky po dlhšej prestávke znovu nastúpili na školskú športovú súťaž. 

      Prvou súťažou v tomto šk. roku bol cezpoľný beh. Našu školu reprezentovalo družstvo dievčat Barborka Fapšová 7.A, Natálka Martinská  a Veronika Fapšová 9.A. V tejto súťaži si vybojovali  pekné 3. miesto.  Veľkým prekvapením bol úspech Barborky Fapšovej, ktorá predbehla aj staršie žiačky a dobehla do cieľa na 2. mieste. Chlapčenské družstvo v zložení Matúš Simon Dratnal, Jakub Hlubina a Oliver Tatarka obsadilo v tvrdej konkurencii  4. miesto. 

      K výkonom našich žiakov gratulujeme! 

      Mgr. Peter Perháč

     • HURÁ, UŽ PÍŠEME PEROM!

     • Mesiac september ušiel ako voda, a naši prváci už píšu perom. Nevedeli sa dočkať, kedy vymenia ceruzku za pero. A je to tu. Už 2 týždne  to skúšame. Každý vidí, že to vôbec nie je ľahké. Niektorých ešte písmenká úplne neposlúchajú, ale snahou a vytrvalosťou sa to zlepší. No mnohí už píšu tak krásne, že robia veľkú radosť nielen pani učiteľkám, ale aj rodičom. Presvedčte sa sami. /viď fotogalériu/

      Mgr. Gajdošíková, Mgr. Gazdíková

       

       

     • Klubkáčik - I.oddelenie

     • Deti z 1.A triedy v septembri využili každý pekný deň na hry v areáli školy a počas nepriaznivého počasia sa zabavili spoločenskými hrami a stavebnicami. Ukázali, že majú aj šikovné ručičky a užili si veselé chvíle tvorením zaujímavých dielok, ktoré zdobia našu triedu. 

      Bc. Zuzana Levčíková

     • Kurz korčuľovania

     • Tento týždeň naši druháci na časť svojho vyučovania zamenili zošity, učebnice a perá za korčule. Na zimnom štadióne sa pod vedením skúsených trénerov oboznamujú so základnými prvkami korčuľovania prostredníctvom zábavných, hravých činností. Niektoré deti stoja na ľade prvýkrát, iné majú možnosť zdokonaľovať svoje korčuliarske schopnosti.  Všetkým patrí pochvala za preukazovanie odvahy, obratnosti a vytrvalosti.

      Mgr.Masariková

       

     • Plavecký výcvik

     • Konečne sa dočkali! Žiaci 4.A,B,C, dnes 11.10., odštartovali plavecký výcvik. Čaká ich týždeň plný vody a získavania plaveckých zručností. Prajeme im,aby sa naučili veľa nového a prežili týždeň krásnych zážitkov.

      PaedDr.Dobroňová