• Veselé Vianoce

     • Našu školu navštevuje mnoho šikovných žiakov. Jedným z nich je aj Roman Janáček z 8.A. V adventnom čase nelenil a vyrobil takéto elegantné domčeky, ktoré okrášlia sviatočný príbytok.Celá 8.A Vám všetkým praje šťastné, požehnané a hlavne zdravé Vianočné sviatky, bohaté na pokoj a príjemnú náladu.

      Mgr. Lenka Beníková

    • PYTAGORIÁDA-ŠKOLSKÉ KOLO
     • PYTAGORIÁDA-ŠKOLSKÉ KOLO

     • V dňoch 8. a 9. decembra 2021 sa konalo školské kolo Pytagoriády.  Úlohy žiaci riešili online. Všetkým súťažiacim gratulujeme!

      Najúspešnejší:

      Kategória P5

      Samuel Knápek

      Kategória P6

      Alžbeta Hunčíková

      Kategória P7

      Abai Remšík

      Kategória P8

      Karolína Karásková

       

      Úspešní riešitelia jednotlivých kategórií:

       

     • SÚŤAŽ ŠPORTOVÉHO KLUBU

     • Zapoj sa do súťaže ŠK Považská Jednotka a vyhraj zaujímavé ceny .

      Pre splnenie súťaže:

      1. Pošli 2 foto cez Edupage, alebo FB Gymnastika Považská Jednotka,  ako vieš spraviť šnúru a rozštep.

      2. Zacvič si každý deň jednotlivé cvičenia zo zverejnených (posilňovacích a strečingových) videí.

      3. Do 3.1.2022 pošli opäť 2 foto /šnúru a rozštep/.

      Ocenení budú tí najlepší a tí, ktorí zaznamenajú najväčší pokrok.

      Radíme všetkým, ktorí chcú vyhrať, že je dôležité byť pri strečingových cvikoch veľmi uvoľnený, nezadržiavať dych a vydržať v maximálnom natiahnutí aspoň 30 sekúnd.

      CENY SÚ UŽ PRIPRAVENÉ, tak neváhaj a zapoj sa.

      Nejde o to ako šnúru a rozštep vieš teraz, ale ako veľmi sa zlepšíš každodenným cvičením.

      Tešíme sa na Vaše fotografie .

      Tréneri

      ŠK P1 HAKLIN

     • Ocenenie víťazov v 1. A

     • Aj keď sme v škole najmenší, podarilo sa nám nazbierať najviac starého papiera a zvíťazili sme v zbere. Dnes v 1.A zavládla veľká radosť. Rozdali sa krásne ceny ako odmena za víťazstvo. Vďaka patrí samozrejme aj rodičom.

      Mgr. Gajdošíková

       

       

       

     • Zima

     • Zasnežené stromy a kríky za oknami školy inšpirovali našich malých výtvarníkov. Žiaci 2.B, 4.A a 4.B dotvorili krásnu predvianočnú atmosféru svojimi dielkami. Myslím, že sa im to naozaj podarilo.

      Mgr.Hodžová

     • Klubkáčik

     • Niektoré vianočné zvyky a tradície sa v našich rodinách zachovávajú dodnes. Aj  v našom  Klubkáčiku vládla pravá vianočná atmosféra. Zhotovili sme si adventný kalendár, vianočné pohľadnice, ozdoby, vianočné stromčeky, zvieratká z orechových škrupín, počúvali sme vianočné koledy, tancovali ako snehové vločky, či hrali divadielko  Medovníkový domček. Dobrú sviatočnú náladu želáme aj Vám.

      Prajeme všetkým šťastné, veselé a štedré Vianoce!

      Vychovávateľka Marta Malíková

       

       

    • Oznam vedúcej školskej jedálne - odhlasovanie stravy
     • Oznam vedúcej školskej jedálne - odhlasovanie stravy

     • Oznamujeme stravníkom, že na posledné tri dni mesiaca december 2021, 

      t. j. 15., 16. a 17. 12. 2021 je možné sa odhlásiť najneskôr do 14. 12. 2021 do 13,30 hod.

      V prípade onemocnenia si stravníci budú môcť prísť zobrať neodhlásený obed.

      Ukončenie odhlasovania v tomto termíne je potrebné z dôvodu uzávierkových prác.

      Žiaci II. stupňa ZŠ sú počas dištančného vzdelávania zo stravy v ŠJ odhlásení.

      Za porozumenie ďakujem.

      Ing. Zuzana Váchalíková, vedúca ŠJ

     • Klubkáčik I. oddelenie ŠKD

     • Deti z 1.A a 3.B triedy strávili týždeň vo vianočnej tvorivej dielničke v našej triede ŠKD, kde si vyrobili krásne vianočné ozdoby z prírodného a kreatívneho materiálu. Chválim veľký záujem detí a ich šikovné ručičky. Spolu si ozdobili aj vianočný stromček, ktorý nám už svieti v triede a dodáva všetkým predvianočnú náladu. 

      Bc. Zuzana Levčíková
       

     • Mikuláš

     • Aj keď tento rok ozajstný Mikuláš do triedy neprišiel, asi bol v karanténe, v 1.A si ho užili naplno.Ráno sme začali mikulášskou pesničkou, potom nasledovali balíčky so sladkosťami, mali sme pripravené aj mikulášske čižmy. Nezabudli sme ani na rodičov, ktorým sme nakreslili obrázok a pripravili darček. 

      Mgr. Gajdošíková Marcela

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 5.12.2021 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici a v súlade so zákonom č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nariaďuje plniť karanténne opatrenia u: vybraných žiakov v triede 2.A Základnej školy, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica.

       V súvislosti s potvrdeným prípadom COVID 19 a na zabránenie šírenia ochorenia COVID 19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam – predĺženie prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu do 13.12.2021 a nariadenej domácej karanténe.

      Viac informácií z RÚVZ v prílohe

    • Oznam
     • Oznam

     • Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici a v súlade so zákonom č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zo dňa 2.12.2021 nariaďuje plniť karanténne opatrenia u: vybraných žiakov v triede 3.A Základnej školy, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica.

       V súvislosti s podozrením na ochorenie COVID 19 a na zabránenie šírenia ochorenia COVID 19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam – predĺženie prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu a nariadenej domácej karanténe.

      Termín ukončenia prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu a nariadenej domácej karantény bude dodatočne upresnený v zápisnici RÚVZ.

     • Olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov I. stupňa

     • Posledný novembrový týždeň si žiaci tretieho a štvrtého ročníka zmerali sily v olympiáde z anglického jazyka.

      Vyhodnotenie súťaže:

      1. miesto: Lukáš  Chovanec (4.A)

                        Dennis Shala (4.B)

      2. miesto: Pavol Kubík (4.C)

      3. miesto: Karolína Kršiaková (4.A)

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Vyučujúce anglického jazyka

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Okresný krízový štáb Mesta Považská Bystrica s ohľadom na zlú epidemickú situáciu v okrese rozhodol o prerušení prezenčného vyučovania druhého stupňa ZŠ a SŠ od 6.12. do 17.12.2021.

      Žiaci 2. stupňa budú mať dištančné vzdelávanie podľa upraveného  rozvrhu hodín.

      Obedy sú pre žiakov 2.stupňa v školskej jedálni odhlásené.

     • Výtvarná súťaž: Do sveta našich snov

     • Využili sme kreativitu našich žiakov a zapojili sme sa do výtvarnej súťaže CVČ pod názvom Do sveta našich snov. Čarovné detské predstavy, svoju fantáziu, nápaditosť a sny nám odhalili: Laurika Čierniková zo 6.A, Jakubko Repáč, Dominika Brigantová, Laurika Wallenfelsová a Katka Hunčíková z 2.A triedy.

      Jakubko Repáč získal v kategórii jednotlivec krásne 2.miesto a Katka Hunčíková 3.miesto.Srdečne im gratulujeme a všetkým súťažiacim veľmi pekne ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

      Mgr.Hodžová

  • Kontakty

   • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
   • 1zs@povazska-bystrica.sk
   • +421/424261757, +421911 018 808 - riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková +421/424321297, +421914 223 223 - ekonómka školy +421/424363074 školská jedáleň - Ing. Zuzana Váchalíková +421911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD - Mgr. Monika Mitašíková +421907785586 - zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Andrea Toporová
   • Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
   • 35995998
  • Prihlásenie