• Slávnostná akadémia k 55. výročiu otvorenia školy

     • Ďakujeme pánovi Martinovi Košíkovi (www.fotomato.sk), ktorý nám spravil krásne fotky z akadémie.

    • MIMORIADNE ČÍSLO PRI PRÍLEŽITOSTI 55. VÝROČIA ŠKOLY
     • MIMORIADNE ČÍSLO PRI PRÍLEŽITOSTI 55. VÝROČIA ŠKOLY

     • V školskom roku 2018/2019 si Základná škola Nemocničná v Považskej Bystrici pripomenie svoje 55. narodeniny.

     • Anketa ,,Zlatý Amos"

     • Anketa ,,Zlatý Amos“

      Celoslovenské kolo ankety sa uskutočnilo 4.-5. mája 2019 v Kultúrnom dome v Pezinku a zúčastnili sa ho spolu s pani učiteľkou Evkou Krabáčovou jej tretiaci a ich rodičia. Pani učiteľka sa s deťmi dostala v sobotu do finále spolu s ďalšími piatimi najobľúbenejšími učiteľmi zo Slovenska. Semifinále súťaže moderoval Dodo Kurilák a finále Adela Vinczeová. Šiesti finalisti súťažili v troch disciplínach. Naša pani učiteľka získala cenu Amos sympaťák. Všetci, ktorí sme sa finále zúčastnili sme si užili fantastickú atmosféru a sme veľmi radi, že naša finalistka spolu s deťmi úspešne reprezentovala našu školu. ĎAKUJEME!

     • GYMNASTICKÁ SÚŤAŽ

     • V nedeľu 28. apríla 2019 sa konala v telocvični vo Vyšnom Kelčove súťaž v športovej gymnastike „Kelčovský  dvojboj“, ktorej sa zúčastnili aj naše žiačky: Veronika Ďurkechová, Nicol Mikušíková, Natália Laurenčíková, Lucia Košútová, Soňa Vicianová, Simona Kalásová, Barbora Bulandová, Liana Lovíšková, Alexandra Germanová, Tereza Bulandová a zo ZŠ Pov. Teplá Sofia Starychová. Spomedzi množstva súťažiacich a vo veľkej konkurencii nás najviac potešila Veronika Ďurkechová, ktorá sa umiestnila na peknom 6. mieste, Simonka Kalásová na 8. mieste a Saška Germanová na 10. mieste.

      Gratulujeme.

     • Florbalový turnaj

     • Naši mladí florbalisti odohrali svoj posledný oficiálny turnaj sezóny. Predviedli veľmi pekné individuálne akcie, hrali fair play a bojovali zo všetkých síl. Ako ocenenie svojej snahy dostali účastnícke medaily, ktoré im budú pripomínať ich prvú florbalovú sezónu. S medailami sme si odniesli aj účastnícky pohár, spomienky a cenné skúsenosti do ďalšej športovej činnosti. Všetkým, ktorí sa zúčastnili na turnajoch ako hráči a ako rodičia, by som rád poďakoval. Marek Krátky

     • Gymnastická súťaž v športovom klube Haklin

     • Športový klub Haklin so zameraním na gymnastiku usporiadal v pondelok 15.4.2019 súžaž v gymnastike. Všetci súťažiaci cvičili akrobaciu, dievčatá pridali cvičenie na lavičke a chlapci preskok.

      Absolútnou víťazkou sa stala Sofia Starychová zo ZŠ Považská Teplá.

      Medzi dievčatami zahviezdila Veronika Ďurkechová, ktorá sa umiestnila na 1. mieste, 2. miesto si vybojovala  Barborka Fapšová a 3. miesto si zaslúžila Simonka Kalásová. V mladšej druhej kategórii uspeli: na 1. mieste Sofia Starychová, 2. miesto Soňa Vicianová, 3. miesto Petra Čemešová. V kategórii 5.-6. ročník bola najúspešnejšia Sarah Haviarová, 2. miesto Karolínka Karásková, 3. miesto Hanka Brosová. Z chlapcov sa stal víťazom Dominik Bros a na 2. mieste sa umiestnil Patrik Jurkovič.

      Za najlepší pokrok boli ocenené Peťka Čierniková, Janka Balážiková a Alžbetka Baranovičová.

       

       

     • Gymnastický štvorboj

     • V okresnom kole gymnastického štvorboja v kategórii C zvíťazili 26.3.2019 žiačky našej. Súťažili v preskoku cez kozu, akrobacii, cvičení na lavičke a hrazde. Víťazstvo a postup do regionálneho kola vybojovali Veronika Ďurkechová, Rebeka Bohunská, Nina Tamášiová, Vanesa Tomanová zo 7.A  a Nicol Mikušíková zo 6.A. Ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce 10.4.2019.

     • Gymnastický štvorboj B kategória

     • Do galérie Gymnastický štvorboj B kategória boli pridané fotografie.

      V pondelok 25.3.2019 sa konalo okresné kolo v gymnastickom štvorboji žiačok vo vekovej kategórii B. Tešíme sa, že našu školu úspešne reprezentujú žiačky našej školy, ktoré okresné kolo vyhrali a postúpili do regionálneho kola. Gratulujeme a budeme držať palce. O víťazstvo sa zaslúžili: Liana Lovíšková, Barbora Fapšová, Lucia Košútová, Simona Kalásová, Barbora Fapšová.

     • 55. výročie školy – Návšteva u štvrtákov

     • Pri príležitosti 55. výročia založenia našej školy sa žiaci 4. ročníka stretli s bývalou pani učiteľkou Mgr. Ľudmilou Ješkovou, ktorá pôsobila na našej škole hneď od jej začiatku. V úvode stretnutia sme sa  rozprávali o našom Slovensku a žiaci predviedli svoje znalosti z hodín vlastivedy, nakoľko sa tento školský rok učíme o Slovensku. Pani učiteľka pútavo a zaujímavo porozprávala deťom o vzniku a začiatkoch školy, ale aj o živote v minulosti v našom meste. Spoločne sme si aj zacvičili. Prezreli sme si knihy a fotografie o meste, o škole a žiaci si lepšie mohli predstaviť ako to tu u nás v nedávnej minulosti vyzeralo.

      Pani učiteľka Ješková sa venuje aj literárnej tvorbe. Prečítala nám príbeh o medovníkovom srdiečku a to, že Matúško Dratnal pripravil pre ňu darček Srdiečko z dreva, myslím, že nebola úplná náhoda. Počas čítania ukážky si srdiečko zobrala do ruky a privinula. Láska a porozumenie medzi nami je veľmi dôležitá. Jej druhá ukážka bola o priateľstve dvoch kamarátok, ktoré sa poškriepili, ale nakoniec každá pochopila aké je dôležité spolu komunikovať, byť tolerantný k sebe, čo platí aj v dnešných časoch. Naši žiaci si pripravili tiež príbehy. Ďakujem Sárke Daniškovej, Saške Púčekovej, Karolínke Hrenákovej, Danielkovi Chovancovi za ich peknú tvorbu, ktorú by sme radi použili v našej malej knižke o škole. Doplníme ju aj ilustráciami žiakov k 55. výročiu školy. Od Karolínky Hrenákovej si pani učiteľka odniesla peknú a zaujímavú kresbičku.

      Pani učiteľke Ľudmile Ješkovej ďakujem, že prišla medzi nás a obohatila nás o svoje zážitky, skúsenosti a múdrosti.

      Mgr. Daniela Krúpová

    • Všetkovedko - vyhodnotenie
     • Všetkovedko - vyhodnotenie

     • 23 žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka bolo vyhodnotených a ocenených tento rok veľmi peknými cenami a diplomom za účasť v súťaži Všetkovedko.Absolútnym víťazom školy - Všetkovedkom školy sa stala žiačka 2.A triedy Ninka Pozníková. Titul Všetkovedka získalo 9 žiakov: Sádecká Katka, Kušanová Karin, Tabačárová Katka, Randová Nela, Germanová Alexandra, Bulandová Terezka, Dúbravka Juraj, Remšík Abai, Opoldík Denis.Ostatní si vybojovali titul Všetkovedkov učeň. Žiakom gratulujem a prajem veľa úspechov v ďalšom ročníku súťaže!Všetci súťažiaci si môžu vyhodnotenie svojich odpovedí podrobne skontrolovať na stránke

      www.vsetkovedko.sk. Potrebujú čiarový kód, pod ktorým súťažili.

                                                       

    • Kritériá výberu žiakov do športových tried
     • Kritériá výberu žiakov do športových tried

     • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica oznamuje, že v školskom roku 2018/2019 otvára športovú triedu so zameraním na gymnastiku a florbal od 3. a 5. ročníka pre chlapcov aj dievčatá.  Športová trieda je určená pre športovo talentovaných žiakov, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania.

      Do športovej triedy budú prijatí žiaci na základe splnenia podmienok stanovených riaditeľkou školy.

      Kritériá výberu do športovej triedy:

      1. Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti  (Skok  z miesta, člnkový beh 10x5m, ľah – sed za 30 sek., hlboký predklon )
      2.   Žiadosť  a súhlas zákonného zástupcu so zaradením žiaka/žiačky do športovej triedy
      3. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti
      4. Psychodiagnostické vyšetrenie
      5. Všeobecná pohybová zdatnosť

      Informácie: 0948/031896, 0907/785586

       

    • PONUKA PRE RODIČOV DETÍ MŠ
     • PONUKA PRE RODIČOV DETÍ MŠ

     • OBČIANSKE ZDRUŽENIE POVAŽSKÁ JEDNOTKA ponúka možnosť zapojiť vaše deti do gymnastickej prípravky priamo v priestoroch vašej materskej školy, alebo v telocvični ZŠ Nemocničná. Prípravka je určená pre deti od 4 rokov.

       Potreba pohybu je človeku vrodená a malé  deti z nej majú prirodzenú radosť. Správne a pravidelne vykonávaný pohyb vplýva na stavbu a držanie tela, a tak podporuje správne fungovanie jeho vnútorných orgánov. Človek sa pohybom stáva šikovnejší a podľa posledných výskumov aj múdrejší.  Obidve tieto vlastnosti sú dôležité pre celkovú úspešnosť v živote. Gymnastika je základom pre všetky športy a zároveň prevenciou civilizačných chorôb.

      Zapojte do tohto programu aj vaše deti, chlapcov aj dievčatá.

      Trénerka: Božena Hájková

      Kontakt: 0915 634 817