• Testovanie žiakov

    •  

     Celoslovenské testovanie žiakov V.ročníka
     Testovanie 5–2019

     Riadny termín : 20.november 2019 (streda)

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     Celoslovenské testovanie žiakov IX.ročníka
     Testovanie 9–2020

     Riadny termín : 1.apríl 2020 (streda)
     Náhradný termín : 15.,16.apríl 2020 (streda, štvrtok)