Rodičovské združenie

O nás

SRRZ - RZ pri Základnej škole, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica existuje od začiatku činnosti tejto základnej školy, od roku 1963. Najstarší písomný záznam ktorý máme k dispozícii je účtovná a pokladničná kniha združenia vedená  od 1.11.1974 dodnes.

Názvy školy a združenia sa časom menili , ale podstata existencie združenia rodičov ( a nebojím sa povedať , že aj priateľov  školy ) zostáva :

 Podporovať rozvoj osobnosti žiaka, jeho výchovy a vzdelávania.

Nič z toho by nebolo možné bez dobrej spolupráce s vedením školy, učiteľmi a nepedagogickými zamestnancami školy na jednej strane a zriaďovateľom - v súčasnosti Mestom Považská Bystrica na strane druhej.

Naše poďakovanie patrí  všetkým rodičom, členom združenia , ktorí aktívne pracovali a pracujú v prospech združenia, školy a najmä svojich detí.

Podstatné je finančné zabezpečenie združenia, zabezpečené z príspevkov členov, ktoré v súčasnosti predstavujú asi polovicu príjmov. Ďalší  podstatný príjem je z darovaných 2% daní z príjmu fyzických a právnických osôb. Tieto príjmy sa datujú od roku 2002 a je potešujúce, že majú doteraz stúpajúcu tendenciu.

Z uvedených prostriedkov boli v posledných rokoch realizované viaceré projekty, ktoré zlepšili vybavenie školy a areálu, umožnili lepšie  vybaviť školu pomôckami pre vyučovanie a šport.

Najviditeľnejšie sú úpravy povrchu nádvoria, vybudovanie učebne s interaktívnou tabuľou, počítačová miestnosť pre I.stupeň, stoličky v jedálni, školské tabule na I.stupni, osadenie basketbalového koša, rekonštrukcia sanitárnych priestorov pre žiakov v budove A,budovanie plotu... Čo na prvý pohľad nevidieť, sú pomôcky pre vyučovanie, bezbariérové prístupy a schodolez pre telesne postihnutých žiakov.

Veríme v budúcu dobrú spoluprácu všetkých zainteresovaných a ďakujeme vopred za Vašu pomoc a finančné príspevky na činnosť rodičovského združenia.

                                                                                                                                                  Martin Hájek

                                                                                              predseda výkonného výboru RZ

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
    Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
  • +421/42/4261757; 0911 018 808 - riaditeľka školy
    +421/42/4321297, 0914 223 223 - ekonómka školy
    +421/42/4363074 - školská jedáleň
    0911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD

Fotogaléria