Profil verejného obstarávania

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávania

 

Profil verejného obstarávateľa :

Verejný obstarávateľ : Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica

Sídlo : Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 017 01

IČO : 35995998

Štatutárny zástupca : Mgr. Zuzana Slaninková - riaditeľka školy

e-mail : 1zs@povazska-bystrica.sk

telefń, fax : +421 42 4321297

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
    Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
  • +421/42/4261757; 0911 018 808 - riaditeľka školy
    +421/42/4321297, 0914 223 223 - ekonómka školy
    +421/42/4363074 - školská jedáleň
    0911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD

Fotogaléria