• Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 3. mája 2021.

     ·         žiaci 1.stupňa sa  vyučujú prezenčne,

     ·         pri nástupe žiaka do školy je potrebné  čestné vyhlásenie zákonného zástupcu,

     ·         platnosť vyhlásenia je 7 kalendárnych dní,

     ·         žiaci 8. - 9. ročníka  sa vyučujú prezenčne podľa upraveného RH

     ·         žiaci 5. - 7. ročníka sa naďalej vyučujú dištančne,

     ·         školský klub detí bude v prevádzke od 6.00 hod.- 16,00 hodiny,

     ·         školská jedáleň bude vydávať jedlo len pre deti, ktoré budú chodiť do školy.