• Časový rozpis vyučovacích hodín a prestávok

    •  

                                                                              

      

      

      

     0.hodina     6:50  7:35

                    

     1.hodina     7:45 –   8:30           10 minútová prestávka

      

      

     2.hodina     8:40 –   9:25           15 minútová prestávka

                                                      

     3.hodina     9:40 – 10:25           10 minútová prestávka

      

      

     4.hodina    10:35 – 11:20            15 minútová prestávka

      

      

     5.hodina    11:35 – 12:20            10 minútová prestávka

      

      

     6.hodina    12:30 – 13:15            30 minútová prestávka

      

      

     7.hodina    13:45 – 14:30            10 minútová prestávka

      

      

     8.hodina    14:40 – 15:25