Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Bučková
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Monika Dobroňová
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Čechutyová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Gajdošíková
Foto
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Tabányi
Foto
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Mitašová
Foto Foto
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Masariková
Foto Foto
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Krabáčová
Foto Foto
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Krupová
Foto Foto Foto
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Richard Strapko
Foto Foto Foto
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Barbora Chladná
Foto Foto Foto
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Beníková
Foto Foto Foto
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Honeková
Foto Foto Foto
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Hatalová
Foto Foto Foto
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Hederová
Foto
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Brosová
Foto
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daša Mikušová
Foto Foto
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslava Zigová
Foto Foto
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Balušíková
Foto Foto Foto
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Emília Ďurajková
Foto Foto Foto
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Vaštíková
Foto Foto Foto Foto
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia Tkáčiková
Foto Foto Foto

© aScAgenda 2019.0.1156 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.03.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
    Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
  • +421/42/4261757; 0911 018 808 - riaditeľka školy
    +421/42/4321297, 0914 223 223 - ekonómka školy
    +421/42/4363074 - školská jedáleň
    0911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD

Fotogaléria