• Používame EduPage školský informačný systém, po prihlásení Vaším kontom máte informácie z internetovej žiackej knižky, o preberanom učive i rozvrhu hodín.
    • Organizácia vyučovania od 12.4.2021
     • Organizácia vyučovania od 12.4.2021

     • Vážení rodičia,

      od 12.4.2021 na základe Rozhodnutia ministra školstva a Odporúčania zriaďovateľa školy k činnosti škôl sa obnovuje školské vyučovanie pre žiakov 1.stupňa, fungovanie školskej jedálne a školského klubu detí.  Žiaci 1. – 4. ročníka budú pokračovať v prezenčnej forme vyučovania v škole podľa rozvrhu a  pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení. Podmienkou nástupu do školy je pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka (resp. udelená výnimka testovania). Test nesmie byť starší ako 7 dní. Žiaci sa netestujú.

      Škola bude v deň nástupu vyžadovať Čestné vyhlásenie od zákonných zástupcov, ktoré môžete posielať cez Edupage -  „Žiadosti/Vyhlásenia.“

      Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené pre žiakov prezenčnej formy. V prípade, že žiak do školy nenastúpi, je potrebné odhlásenie zo stravovania v školskej jedálni.

      ŠKD bude v prevádzke od 6:00 do 7:30 hodiny a poobedňajší ŠKD do 16:00 hodiny.

    • Organizácia vyučovania žiakov 5.- 9.ročníka od 12.4.2021
     • Organizácia vyučovania žiakov 5.- 9.ročníka od 12.4.2021

     • Od 12.4.2021 pokračuje vyučovanie žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ dištančne.

      Žiak je povinný zúčastňovať sa dištančného vzdelávania podľa rozvrhu a pokynov vyučujúceho  za daný predmet.

      Ak sa žiak vyučovania nemôže zúčastniť, rodič ospravedlní jeho neúčasť triednemu učiteľovi.

      Ak sa žiak bez ospravedlnenia nebude zúčastňovať dištančného vyučovania, hodiny budú považované za neospravedlnené.  

     • Klubkáčik V. oddelenie

     • Od roku 1950 je 7.apríl zapísaný v kalendári takmer všetkých krajín, vrátane Slovenska, ako Svetový deň zdravia. Deti z 2.B sa na hodinách s pani učiteľkou Mgr. Krúpovou učili o zdravom životnom štýle a tak sme nadviazali na túto tému v klube a urobili si diskusiu ako sa správne stravovať a čo je dôležité pre náš fyzický a psychický rozvoj. Deti si zasúťažili pri tvorení plagátov a bolo vidieť, že v skupinách už dokážu pracovať ako jeden tím. 

      Bc. Zuzana Levčíková

       

     • MAREC MESIAC KNIHY – LITERÁRNA SÚŤAŽ

     • Už sa vám stalo, že ste snívali s otvorenými očami?  Nie je na tom nič zlé, ba naopak, posúva nás to vpred a robí vnímavými. Jeden múdry človek povedal: „Kniha je nástrojom, ktorý zapaľuje predstavivosť.“ 

      Máme za sebou prvý jarný mesiac s prívlastkom aj MESIAC KNIHY. Práve knihy nám slúžia na poučenie, pobavenie a  pomáhajú príjemne leňošiť.

      Žiaci 2. stupňa sa  pustili do čítania a svoje odpovede zúročili v LITERÁRNEJ SÚŤAŽI. Mnohí boli úspešní.  Najlepšími a najvnímavejšími čitateľmi sú:

      Kategória: 5. a 6. ročník:
      Miško Rusnák (5.A), Matúško Kadák (5.B)
      Kategória: 7. až 9. ročník
      Lejka Pinterová (9.B), Anetka Mitašová (7.B), Kristínka Karásková (9.A)

      Víťazom srdečne blahoželáme!        Vyučujúci SJL

       

     • V škole

     • Počas zhoršenej pandemickej situácie,kedy sa žiaci vyučovali dištančne, prebiehal v škole otvorený školský klub detí.Navštevovali ho deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Okrem online vzdelávania mali žiaci s p.vychovávateľkam rôzne zaujímavé aktivity, tvorivé dielničky, či hry na školskom dvore.Pestrý program ŠKD si môžete pozrieť v nasledovnom zostrihu.

     • Klubkáčik - V.oddelenie

     • K prichádzajúcim veľkonočným sviatkom sme si spolu vyzdobili krásne veľkonočné vajíčka a veselých zajačikov. Tešíme sa, že môžeme byť opäť spolu a tvoriť zaujímavé veci. 

      Všetkým deťom a rodičom prajeme peknú Veľkú noc. 

      Bc. Zuzana Levčíková

       

     • Náboženstvo v školskom parku

     • Aj na hodinách náboženskej výchovy sme využili príjemné jarné počasie. So žiakmi sme vyrobili kríž a pomodlili sa krížovú cestu, ktorú sme obetovali za všetky deti a učiteľov našej školy. Úprimnou modlitbou sme ukončili pôstne obdobie a vykročili sme v ústrety veľkonočnej radosti.

      Mgr. Monika Kocianová

     • Všetkovedko

     • O tom, že v našej škole je naozaj veľa šikovných detí niet pochýb. Aj tento školský rok sa 43 žiakov na 1. stupni zapojilo do celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO.  Hoci vyhodnotenie trvalo tentoraz o niečo dlhšie, konečne sme sa dočkali. A ako to všetko dopadlo?

      Titul "Všetkovedko školy" získala tretiačka Karolínka Kršiaková. Výborné výsledky dosiahli aj nasledovní "Všetkovedkovia": Klárka Procházková,Viliam Čelko, Filip Sčotka, Oskar Frolo, Martin Repka, Laura Kušanová - z 2. ročníka. Filip Muth, Linda Sádecká, Laura Pastieriková, Ráchel Bieliková z 3. ročníka a Ninka Pozníková zo 4. ročníka. Ostatní súťažiaci získali titul  "Všetkovedkov učeň". Všetci získali diplomy a vecné ceny. Gratulujeme! / viď foto /

      Už teraz sa tešíme a budeme držať palce všetkým, ktorí sa prihlásili  do ďalšej súťaže "Matematický klokan, ktorá sa uskutoční na konci apríla. Prihlásených máme rekordný počet 46 súťažiacich. 

      Mgr. Marcela Gajdošíková

       

     • DEŇ UČITEĽOV 28.3.

     • Medzinárodný deň učiteľov

          Učený nikto z neba nespadol. Ale do neba sa učení môžeme vrátiť. Stačí len učiť sa, učiť sa a učiť sa. Niekoho naučí bieda, iného nahnevaný sused po kostole hvízdať. Najlepšie však rozhodne je, keď sa učíme tam, kde je to na učenie sa (ako) stvorené.

          Škola je to miesto, kde sa nevedomie mení na poznanie. Ale nie je tomu tak žiadnym šibnutím čarovného prútika. Naopak, je to pomerne dlhý proces. Trvá celé roky, kým sa z človiečika, ktorý nevie, kde je sever, stane múdry, vzdelaný, rozhľadený, chápavý a chápajúci človek – teda želaný výsledný produkt našej pedagogiky. A kto je hlavným činiteľom tejto zmeny?  Pedagóg (alebo ako by rodoľubi povedali: pán učiteľ).

          Áno, sú to práve oni (oveľa častejšie však ony), ktorí zanechávajú na každom z nás výraznú stopu. Veď ktože nám pomohol zvládnuť náš prvý hrdinský boj s klikami-hákami, aby sa časom stali písmenami? Pani  učiteľka, pán učiteľ. S kým čítame, sčítame, píšeme, recitujeme, skáčeme, kreslíme, spievame... skrátka objavujeme a poznávame? Vybrané slová, násobilka, hlavné mestá štátov, tráviaca sústava, či dokonca záhadná polymerizácia makromolekuly... Všade tam nás sprevádzajú naši páni učitelia. A k tomu pofúkajú rany aj užialené srdiečka, poradia, pomôžu, vybavia, rozosmejú... a nepochybne niekedy aj rozosmutnia. Slová učenie a mučenie sa totiž rýmujú.

          Teraz, keď lokdavnujeme a onlajnujeme, nie je priestor na kytičku kvetov, podania rúk, láskavé prehovory. Ale určite všetci venujeme spomienku či pozdrav na diaľku tým, ktorí nás formovali, formujú, aby sme sa stali dobrými a plnohodnotnými ľuďmi. ĎAKUJEME.

       

     • Aj Vy môžete podporiť našu školu darovaním 2% z daní

     • Vážení rodičia, priatelia školy,

      aj tento rok môžete podporiť naše rodičovské združenie, ak venujete 2% svojich daní, o ktorých máte právo rozhodnúť. Pomôžte nám zmeniť k lepšiemu prostredie, v ktorom pracujú Vaše deti a zamestnanci školy. Ďakujeme za pomoc, ktorá je pre nás veľmi potrebná a dôležitá.

      IČO: 173196170257

      Právna forma: Občianske združenie

      Názov: SRRZ-RZ pri Základnej škole 

      Ulica: Nemocničná 

      Súpisné číslo: 987/2

      PSČ: 017 01 

      Obec: Považská Bystrica

     • Deň vody

     • Voda je nápoj, ktorý uhasí nielen smäd, ale je potrebná pre všetko živé na Zemi. Táto téma o vode zaujala aj šikovných žiakov z 1.A. Na hodinách prvouky sa naučili podoby vody, zdroje, kde všade sa voda používa, ako ju môžeme šetriť. Deň vody, ktorý bol 22.3. sme si pripomenuli aj rozprávkou o Kvapke a jej putovaní po svete. Svoje nadobudnuté vedomosti prezentovali svojimi obrázkovými projektami. A výsledok? /viď foto/

      Mgr. Mitašová

    • Úspech v krajskom kole biologickej olympiády
     • Úspech v krajskom kole biologickej olympiády

     • 19.3. 2021 sa konalo online krajské kolo biologickej olympiády kategórie C. Úžasne nás reprezentovali naše skvelé deviatačky. Vo veľmi silnej konkurencií zvíťazila Lea Pinterová a Janka Briestenská (obe z 9.B) obsadila výborné 4.miesto. Blahoželáme a tešíme sa z tohto veľkého úspechu. Na súťaž dievčatá pripravovala pani učiteľka Beníková, ktorej vedenie školy ďakuje za skvelú prácu. 

      Naši žiaci sa dlhodobo umiestňujú na popredných miestach v biologických olympiádach. Tentokrát nádherné 1. miesto v krajskom kole.

     • Európsky týždeň proti rasizmu

     • 21. marec bol uznaný za Medzinárodný deň odstránenia všetkých foriem rasovej diskriminácie. Týždeň, okolo 21. marca je vyhlásený za Európsky týždeň proti rasizmu. V celej Európe sa konajú rôzne podujatia - ich cieľom je boj proti všetkým formám rasizmu a diskriminácie.
            Aj Slovensko sa už tradične pripája k tejto akcii. Po celom Slovensku sa konajú rôzne aktivity- výstavy, nástenky, besedy a diskusie, športové podujatia, kultúrne podujatia, zaznievajú rozhlasové relácie. Popri množstve pozitívnych ohlasov sa vždy nájdu aj takí, ktorí sú zaujatí a ich reakcie sú opačné.  

      Súčasná pandemická situácia  nám nedovoľuje naplno realizovať aktivity, ktoré vedú k odstráneniu predsudkov medzi nami. Avšak môžeme bojovať voči nim aj v online priestore. Nezdieľajme a nešírme nenávistné články a statusy. Buďme priateľskí, pomáhajme si. Neposudzujme sa navzájom  podľa farby pleti, vierovyznania, výzoru či nazerania na veci okolo nás.

      Nenechajme sa strhnúť fanatikmi. Používajme svoj rozum, nepotláčajme vlastný úsudok. Učme sa vnímať svet, porozumieť svojmu okoliu a chápať rôznorodosť sveta okolo nás. Pokiaľ možno, bez predsudkov.

     • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

     • 10.marca 2021 sa v online priestore uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo 19.ročníka Biblickej olympiády. Naše trojčlenné družstvo sa popasovalo s náročnými úlohami a získalo veľmi pekné 3.miesto.

      Janke Briestenskej z 9.B., Lenke Dúbravkovej z 8.A a Jurajovi Dúbravkovi zo 6.A zo srdca blahoželám a ďakujem, že si aj v tomto náročnom vzdelávaní našli čas na štúdium Biblie.

      Mgr. Monika Kocianová

     • BIO olympiáda

     • Dňa 16. marca 2021 sa konalo online školské kolo biologickej olympiády kategórie D pre žiakov 7. ročníka. Súťažiaci preukázali výborné vedomosti.

      Výsledky sú nasledovné: 1.m. Hanka Brosová (7.A), 2. m. Anetka Mitašová (7.B), 3.m. Oliver Tatarka (7.B). Blahoželáme. Hanke a Anetke držíme palce do okresného kola, ktoré bude 20.4.2021.

      Školské kolo pripravila pani učiteľka Beníková.

     • Bábkové divadlo

     • Jedna z tém, ktorú naši piataci preberajú na hodinách literatúry, je BÁBKOVÉ DIVADLO. Žiaci z 5.A si vytvorili doma  bábky. Použili rôzne materiály, no hlavne svoju fantáziu a šikovnosť.  Ich práce si môžete pozrieť.

      Mgr. Zigová

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Dňa 12.3.2021 sa konalo online okresné kolo chemickej olympiády kategórie D pre základné školy.

      Janka Briestenská a Larka Papíková z 9.B triedy úspešne reprezentovali našu školu. 

      Janka získala 1. miesto a Larka 4. miesto. Blahoželáme a obidvom držíme palce do krajského kola, ktoré sa uskutoční 22.4.2021.

       Na súťaž žiačky pripravovala pani učiteľka Ďurajková  

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 11. 4. 2021
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 6165886
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

   •