• Používame EduPage školský informačný systém, po prihlásení Vaším kontom máte informácie z internetovej žiackej knižky, o preberanom učive i rozvrhu hodín.
    • Jarná škola
    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      od 1.- 5.3.2021 bude fungovať otvorený školský klub detí. Príchod žiakov do školy bude od 7,00 hod. do 7,30 hod. do bloku A. Žiaci si prinesú peračník, učebnice, prac. zošity podľa denného redukovaného rozvrhu, prihlasovacie heslo na žiacke konto, 2 rúška. Obedy pre žiakov budú zabezpečené v ŠJ. Desiatu a pitný režim pre žiaka zabezpečí zákonný zástupca. Počas pobytu v ŠKD budú dodržiavané bezpečnostné opatrenia (rúško, umývanie rúk, dezinfekcia). Pred nástupom žiaka do školy je nevyhnutné poslať elektronicky , alebo v papierovej podobe Čestné vyhlásenie a preukázať sa potvrdením od zamestnávateľa, že nemôžete vykonávať prácu z domu.

      Odchod žiakov zo školy bude do 15,30 hod., o čase a spôsobe odchodu Vášho dieťaťa informujte p.vychovávateľku.                                                         

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe odporúčania RÚVZ v Považskej Bystrici a aktuálneho stavu ochorenia na COVID-19 v okrese zriaďovateľ Mesto Považská Bystrica prerušuje od pondelka 1.3.2021 do piatka 5.3.2021 činnosť vo všetkých školách a školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

      Na základe zistenia záujmu a písomného potvrdenia od zamestnávateľa rodiča z kritickej infraštruktúry by mohlo byť otvorené na základe súhlasu zriaďovateľa oddelenie školského klubu  detí a deťom by mohla byť poskytnutá aj strava.

      Žiadame zákonných zástupcov, ak ste zamestnaní v kritickej infraštruktúre a nemá sa Vám kto postarať o dieťa, aby ste nám najneskôr v piatok  26.2. do 10.00 hod. prostredníctvom svojej triednej učiteľky oznámili, či máte záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do školského klubu detí. Na základe prehodnotenia zriaďovateľ následne rozhodne, či oddelenie školského klubu detí otvorí na našej alebo inej škole v meste. O rozhodnutí Vás budeme informovať.

       

    • KRAJSKÉ KOLO NEMECKEJ OLYMPIÁDY
     • KRAJSKÉ KOLO NEMECKEJ OLYMPIÁDY

     • Dňa 9.2.2021 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku online. Našu školu reprezentoval Miško Ondrášik z 9.B triedy, súťažil v kategórii 1C - germanofónni žiaci a získal 4. miesto ako úspešný riešiteľ. Gratulujeme.

      Tešíme sa z jeho výsledkov a prajeme mu veľa ďalších úspechov. Mgr. Zuzana Maliníková

       

       

     • Aj Vy môžete podporiť našu školu darovaním 2% z daní

     • Vážení rodičia, priatelia školy,

      aj tento rok môžete podporiť naše rodičovské združenie, ak venujete 2% svojich daní, o ktorých máte právo rozhodnúť. Pomôžte nám zmeniť k lepšiemu prostredie, v ktorom pracujú Vaše deti a zamestnanci školy. Ďakujeme za pomoc, ktorá je pre nás veľmi potrebná a dôležitá.

      IČO: 173196170257

      Právna forma: Občianske združenie

      Názov: SRRZ-RZ pri Základnej škole 

      Ulica: Nemocničná 

      Súpisné číslo: 987/2

      PSČ: 017 01 

      Obec: Považská Bystrica

     • Dejepisná olympiáda

     • Gratulujeme našim žiakom za úspešnú reprezentáciu školy v okresnom kole dejepisnej olympiády, ktorá sa uskutočnila 11.2.

      Kategória D:

      1. miesto- Zuzka Masaryková (8.B)

      Kategória E:

      1. miesto- Ondrejko Zigo (7.B)

       3. miesto- Hanka Brosová (7.A)

      Zuzka Masaryková a Ondrejko Zigo postupujú do krajského kola.

       

      Mgr. Honeková, Mgr. Vaštíková

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že od pondelka 22.februára 2021 sa žiaci 1.stupňa budú vyučovať prezenčne, v prevádzke bude školský klub detí od 6,00 – 16,00 hod. aj školská jedáleň

      Pri nástupe žiaka do školy je potrebný  test aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti, škola nekontroluje certifikát zákonného zástupcu, ale iba jeho čestné vyhlásenie, platnosť testu je 7 kalendárnych dní,

      Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov, zákonný zástupca predloží pri nástupe žiaka do školy vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Žiaci 2.stupňa sa naďalej vyučujú dištančne, rozvrh bude aktualizovaný  na stránke školy.

      Školská jedáleň bude vydávať jedlo len pre žiakov, ktorí budú chodiť do školy, preto, ak žiak 1.stupňa nenastúpi 22.2.do školy, je potrebné stravu odhlásiť.

       

     • Školské kolo chemickej olympiády

     • Dňa 12.2.2021 sa konalo online školské kolo chemickej olympiády kategórie D pre základné školy. Pripravovali sa štyri žiačky z 9.B triedy v Domácom kole, školského kola sa zúčastnili dve žiačky: Janka Briestenská a Larka Papíková. Úspešne vyriešili úlohy a budú našu školu reprezentovať na okresnom kole chemickej olympiády, ktoré sa bude konať 12.3.2021. Držíme im palce.

      Žiačky pripravuje pani učiteľka chémie Ďurajková.

     • MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA

     •         Kaje sce chojeľi, kej sce ništ ňenašľi? – opýtala by sa nás pred sto rokmi naša mama po návrate hory, do ktorej sme išli nazbierať hríby. Medzi obyčajný slovenský ľud si vtedy len pomaly razil cestu spisovný jazyk, ktorý pár desaťročí predtým uviedol do života Ľudovít Štúr. Vedel, že jazyk je jeden z najzákladnejších poznávacích znamení človeka, ale aj národa. Z množstva nárečí používaných našimi slovenskými predkami sa snažil vytvoriť tú najčistejšiu a najčírejšiu priesečnicu. Že sa mu to majstrovsky podarilo, nemôžeme pochybovať. Náš spisovný slovenský jazyk patrí medzi tie naľúbozvučnejšie na svete. Aj keď... živá podoba slovenského jazyka je každým rokom menej slovenská.

          Fejsbúkyinternety, médiá aj multimédia denne na nás chŕlia tisíce slov. Mnohé z nich sme doma, v škole, ani na ulici nikdy nepočuli. Rodina nás naučila rozprávať, v škole sme si toto umenie zdokonalili a jazyk sme sa naučili ovládať aj v jeho písanej podobe. Ale sú aj slová, ktoré počujeme či napísané vidíme nie na živo, iba sprostredkovane. A tak vieme, že ˝údaje˝ sa nám z ničoho nič zmenili na ˝dáta˝, že z holiča sa stal barbier... V rámci zvláštneho opojenia sa svetáctvom aj my hejtujeme, resetujeme sa, disujeme, apgrejdujeme, lokdavnujeme, homoficujeme... Až by si niekto myslel, že sme uzreli svetlo sveta v nejakej hypermodernej londýnskej maternity clinic (teda v pôrodnici ) a namiesto mamy nás vychovávala bejbysiterka z Bronxu.

          Jedným zo základných práv človeka je rozprávať a vzdelávať sa v materinskom jazyku. A dobré je naučiť sa aspoň jeden cudzí jazyk. Ale, ako hovoril nebohý Bernolák: Odtáľ – potáľ. Niekedy sa zdá, že nám je bližší kabát ako košeľa a my sa poddávame svetu strácajúc sami seba. Materinský jazyk je základ našej identity – jednotlivca aj národa.  Každé dva mesiace sa z povrchu zemského definitívne vytratí jeden živý jazyk a spolu s ním aj jeho kultúrne a intelektuálne dedičstvo, ktoré sa hromadilo stovky rokov naprieč generáciami. To je obrovská škoda. Svet tak stráca svoju pestrosť a farebnosť. V materinskom jazyku sa nám sníva, nech žijeme kdekoľvek inde vo svete. Snívajte s nami – snívajte snami!

       

    • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
     • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

     • Dňa 8.2.2021 sa konalo on-line okresné kolo biologickej olympiády kategórie C pre 8. a 9. ročník. Úspešne nás reprezentovali Lejka Pinterová a Janka Briestenská z 9.B. Lejka zvíťazila a Janka tesne za ňou obsadila 2.miesto. Dievčatkám blahoželáme a obidvom držíme palce do krajského kola, ktoré sa uskutoční 19.3.

      Na súťaž žiačky pripravovala pani učiteľka Beníková. 

     • Geografická olympiáda

     • Gratulujeme Tomášovi Boháčkovi, žiakovi 7.C triedy, k 1.miestu okresného kola Geografickej olympiády ZŠ v kategórii F.

      Žiaka na olympiádu pripravoval Mgr. Radoslav Orávik

     • Webinár o internetovej bezpečnosti

     • Dňa 11.2. sa žiaci 4.A,B zúčastnili zaujímavého webinára na tému internetovej bezpečnosti detí. Počas online prednášky sa dozvedeli veľa užitočného z oblasti internetu a lektorka Andrea Cox ich upozornila na nástrahy, ktoré na nich číhajú pri používaní internetu.

       

     • sv.Valentín

     • Milí žiaci,

      blíži sa 14.február – sviatok svätého Valentína. Na našej škole je dobrým zvykom tento sviatok osláviť. A tak vyhlasujeme súťaž o NAJKRAJŠIU a o NAJORIGINÁLNEJŠIU valentínku. Vaše nakreslené, vytvorené či upečené valentínky odfoťte a pošlite cez edupage ( do správy pre p.uč. Kocianovú) alebo na mail m.kocianova@zspb.sk. Posielať ich môžete do 22.2.2021. Vyhodnotenie uverejníme na stránke školy. Prajeme krásne dni, plné lásky.

      M. Kocianová

       

       

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • 27. januára 2021 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády, 70. ročník, kategória Z5.

      Našu školu úspešne reprezentoval Tomáško Jonasík z 5.B triedy, ktorý  obsadil krásne 2. miesto.

      Gratulujeme.

      Pripravovala pani učiteľka  Ing. Zuzana Balušíková

    • Úspech v projekte ,,Čítame radi 2"
     • Úspech v projekte ,,Čítame radi 2"

     • Ministerstvo školstva zverejnilo podporené projekty z rozvojového projektu ,,Čítame radi 2“, sme veľmi radi, že naša škola je úspešná a získa finančné prostriedky na nákup kníh, vďaka ktorým budú prebiehať aktivity na podporu čitateľskej gramotnosti.

      Ďakujeme pedagógom za vypracovanie úspešného projektu.

    • Svetový deň bez mobilu, Svetový deň pre bezpečnejší internet
     • Svetový deň bez mobilu, Svetový deň pre bezpečnejší internet

     • Milí žiaci!

      Tento týždeň  si pripomíname Svetový deň bez mobilu (6. 2.)

      Deň pre bezpečnejší internet (11. 2.).

      Čo sa týka prvého medzinárodného dňa, je odporúčané, aby si ľudia vypli svoje mobilné telefónyzamysleli sa  nad zmenami života pod vplyvom tohto komunikačného nástroja. Hlavným prínosom má byť uvedomenie si skutočných hodnôt života.  

      Druhý spomenutý medzinárodný deň nás upozorňuje na ochranu súkromných údajov na internete, najmä na webových stránkach sociálnych sietí. Mnohé spoločnosti podpísali Zásady pre bezpečnejšie sociálne siete a umožnili tak užívateľom ľahšie meniť nastavenia ochrany súkromia.

       

      Mobil a internet sú naši každodenní spoločníci. Zvlášť v poslednej dobe nám pomáhajú  vzdelávať sakontaktovať s blízkymi a priateľmi, s ktorými sa nemôžeme stretnúť kvôli  súčasnej epidemiologickej situácii. Ak mobil a internet slúžia nám a sú užitočné, je všetko v poriadku. Avšak je veľmi dôležité pripomenúť si pravidlá ich zdravého používania, poznať  nástrahy a vedieť sa im brániť. Pripomeňme si nasledovné zásady, ktoré by malo dieťa na internete denne dodržiavať:
      • Nikdy a za žiadnych okolností nedávaj nikomu adresu ani telefón.
      • Nikdy si nedohaduj stretnutie cez internet bez toho, aby o tom niekto iný vedel.
      • Nikdy neposielaj nikomu (ani koho poznáš) svoju intímnu fotografiu.
      • Neposielaj cudzím osobám svoju selfie (profilovú fotku, autoportrét,...).
      • Svoje heslá k účtom (e-mail, sociálne siete, fóra,...), udržuj v tajnosti.
      • Ignoruj neslušné, vulgárne e-maily, statusy a reakcie na fórach.
      • Ignoruj škaredé webstránky (stránky s nevhodným obsahom).
      • Nesťahuj vírusy.
      • Never každej informácii ktorú si na internete prečítaš.
      • Ak nemáš chuť sa s niekým baviť, nebav sa.
      • Nepodľahni sľubom.
      • Udrž si online status slušného človeka.

       

     • MEDIÁLNA VÝCHOVA

     • V spolupráci s Odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR sa žiaci 4.- 9. ročníka ZŠ zúčastnili online webinárov v týždni od 8.-12.2.2021. Témami boli - Internetová bezpečnosť detí a mládeže, Mediálna gramotnosť a Nenávistné prejavy na internete. Webináre viedli odborní lektori.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 27. 2. 2021
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 5831266
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

   •