• Používame EduPage školský informačný systém, po prihlásení Vaším kontom máte informácie z internetovej žiackej knižky, o preberanom učive i rozvrhu hodín.
     • Všetkovedko

     • Už sa to blíži. Dňa 1. decembra  / v utorok/ prebehne na celom Slovensku vedomostná súťaž pre bystré deti. Aj naša škola sa zapojila tak ako každý rok do tejto súťaže.  Bojovať o titul Všetkovedko školy, alebo Všetkovedkov učeň bude rekordných 45 žiakov 2.,3. a 4. ročníka. Všetkým budeme držať palce. Mgr. Gajdošíková Marcela

     • November v Klubkáčiku

     • Len, čo sme v novembri rozsvietili náš strašidelný hrad, počasie sa schladilo a my sme začali pracovať s vlnou, aby sme sa zahriali:). Deti vyrábali rôzne ozdoby, ktoré poputujú na vianočný stromček, no vyrobili aj vlnených vtáčikov, ktorí im neuletia do teplých krajín, či koníkov ako symbol Martina na bielom koni. Krásny plagát sme vyrobili na tému boja proti drogám a rozvešali sme vtáčie dobroty na okolité stromy, aby sme im pomohli prežiť dlhú zimu. Tešíme sa na snehovú nádielku a usilovne pracujeme na výzdobe triedy:)

      Mgr. Vaňousová a žiaci 3.A triedy

       

    • VIANOČNÁ POŠTA
     • VIANOČNÁ POŠTA

     • Aj tento rok máte možnosť potešiť niekoho vlastnoručne urobenými a napísanými pozdravmi. Vhodiť ich môžete do krabice s nápisom VIANOČNÁ POŠTA, ktorá bude umiestnená od 30.11.2020 na prvom poschodí pri zborovni. Poštu môžete písať do 16.12.2020.

      Mgr. Kocianová

    • Súťaž o najkrajší adventný veniec
     • Súťaž o najkrajší adventný veniec

     • Milí žiaci!

      Opäť prichádza čas, kedy sa pripravujeme na najkrajšie sviatky roka. Áno, je tu ADVENT a s ním prichádza aj naša tradičná Súťaž o najkrajší adventný veniec. Doma zhotovené vence môžete nosiť do školy až do 4.12.2020. Vystavené budú na prvom poschodí v bloku A. Tešíme sa na vaše originálne práce.

      Mgr. Kocianová

    • Ďakujeme za 2%
     • Ďakujeme za 2%

     •  

      Ďakujeme všetkým, ktorí podporili našu školu darovaním 2% z dane. Tento rok ste podporili školské aktivity sumou 3900 €.

        

     • Európsky týždeň boja proti drogám

     • Tento týždeň sme vo všetkých oddeleniach ŠKD venovali téme drogovej závislosti. S deťmi sme diskutovali o problémoch, ktoré s drogami súvisia. Tretiaci a štvrtáci nakreslili niekoľko zaujímavých plagátov, ktoré si môžete pozrieť na nástenke venovanej tejto téme na 1. poschodí v budove bloku A. S mladšími deťmi sme si zasúťažili, aby sme aj takto podporili myšlienku ,,Športom proti drogám,,.

      Bc. Zuzana Levčíková

       

     • Klubkáčik

     • Aj mesiac november priniesol do Klubkáčika zaujímavé témy a aktivity: Na Deň tolerancie sme sa rozprávali na tému,, Všetci rovní, každý iný" a uvedomili sme si hodnotu každého človeka.Potom sme športom zabojovali proti drogám a nezabudli sme si ani pripomenúť ako pomáhame zvieratkám v zime.Bohatú snehovú nádielku naši usilovní a šikovní prváčikovia privolávajú každý deň napríklad výrobou vločiek,Martina na bielom koni alebo aj našou vlastnou,, Pani Zimou"☺

      Mgr. Kohútová Andrea a žiaci 1.A

       

     • Hodnotenie 1.A

     • V mesiaci november v škole končí 1. štvrťrok  a prichádza prvé hodnotenie prvákov. Aj žiaci 1. A urobili veľký pokrok. Kým v septembri prišli ako deti, ktoré sa báli, či to zvládnu, dnes sú z nich samostatní a usilovní prváci. Spoznávajú nové písmená, zvládnu prečítať slabiky, utvoriť z písmen slová, tvoriť vety. Na písaní už píšu perom, odpisujú a prepisujú slabiky, slová a vety. Učia sa spoznávať nové číslice, pracovať s tabuľkami, tvoriť slovné úlohy na sčítanie a odčítanie. O nadobudnutých vedomostiach svedčia aj známky, ktoré im pribúdajú v žiackej knižke. A nielen vedomosti sú dôležité, ale aj práca vo dvojici, v skupine so spolužiakom, dokázať navzájom spoločne vychádzať a počúvať jeden druhého.  Moji prváci si zaslúžia veľkú pochvalu za šikovnosť a usilovnosť! Zároveň sa chcem poďakovať aj rodičom za spoluprácu.

      Mgr. Mitašová

     • Malí výtvarníci

     • Jeseň je obdobie, ktoré nám ponúka širokú paletu farieb. To využívajú aj žiaci 1.A na hodinách výtvarnej výchovy. Za pomoci farieb a rôznych techník rozvíjajú svoju fantáziu a tvorivosť. Ako sa im to podarilo? Nuž posúďte, akí sú šikovní výtvarníci / viď foto/.

      Mgr. Mitašová

       

     • Tajomstvá vesmíru na prírodovede

     • O tom, že vesmír je zaujímavá téma nielen pre dospelých ale aj pre deti, ma presvedčili moji štvrtáci. Počas niekoľkých týždňov sme spolu preskúmali planéty, hviezdy, galaxie, oboznámili sa s prácou astronautov. Deti aktívne vytvorili množstvo projektov, za čo ich chválim. Najväčší obdiv mala prezentácia Ninky Pozníkovej a Mišky Pastorkovej /Svietiaca slnečná sústava/. Obidve dievčatá si po prezentovaní svojich projektov vyslúžili neutíchajúci potlesk svojich spolužiakov.

      Mgr. Gajdošíková Marcela

       

       

     • Výtvarníci v 4.A

     • Od 1. triedy naši štvrtáci urobili veľký pokrok.  Získali množstvo zručností, práca so štetcom,  pastelom, farbami, či nožničkami im už nerobí  žiadny problém. Sú z nich, ako v škole tak aj  v ŠKD, šikovní výtvarníci, o čom sa možete  presvedčiť vo fotogalérii.  Mgr. Gajdošíková Marcela

     • Deň jablka

     • 21.10. si žiaci 1. stupňa pripomenuli "Deň jablka' rôznymi aktivitami, ktoré sú vo fotoalbume.

      Mgr.Bučková

    • EDUPAGE - pomoc žiakom
     • EDUPAGE - pomoc žiakom

     • Pre žiakov, ktorí majú problém s odovzdávaním domácich úloh cez Edupage vytvoril Samko Dratnal prezentáciu, ktorá vám pomôže s odovzdávaním DÚ. Kliknite nižšie na Edupage.pptx.

      Edupage.pptx

    • Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov
     • Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov

     •  

      Pri návrate žiaka do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca Vyhlásenie o bezinfekčnosti, alebo ho môže zaslať elektronicky cez Edupage.

      Návod pre rodičov pre elektronické zaslanie Vyhlásenia o bezinfekčnosti žiaka - https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1132

       

      Žiaci 2.stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní. 

      Vyučovanie v domácnostiach bude prebiehať podľa rozvrhu hodín.

      Žiak je povinný naďalej sa zúčastňovať dištančného vzdelávania podľa zaslaného rozvrhu a pokynov vyučujúcich. Ak sa žiak takto upraveného vyučovania nemôže zúčastniť, rodič ospravedlní jeho neúčasť u triednej učiteľky/učiteľa (cez telefón, sms, mail ...)

       

     • Jesenné inšpirácie

     • Jeseň prináša veľa možností na kreativitu, zručnosť a fantáziu.  Našim starkým a starkých v DSS sme podarovali slnečnicové pozdravy a zaželali im veľa zdravia a šťastia. Farebná jesenná príroda nám poskytla nápady na tvorbu obrázkov z listov alebo plodov. Z gaštanov sme vyrobili pavúka v sieti a maľované listy nám zdobia vázičku. Detská kniha Dobrodružstvá čarodejky Dorky nás inšpirovala k maľovaniu haloweenskych obrázkov čarodejky Dorky na lietajúcej streche alebo strašidelných obrázkov na tmavej povale starého domu. K hviezdnej oblohe nás zase vyniesla raketa, ktorú sme vyrobili z rolky. Naučili sme sa niečo nové o vesmíre a vieme pomenovať aj planéty našej slnečnej sústavy.

      Vychovávateľka Marta Malíková

       

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 27. 11. 2020
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 5281618
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje