• Používame EduPage školský informačný systém, po prihlásení Vaším kontom máte informácie z internetovej žiackej knižky, o preberanom učive i rozvrhu hodín.
    • LETNÁ ŠKOLA
     • LETNÁ ŠKOLA

     • Žiakom ZŠ Nemocničná ponúkame Letnú školu, ktorá sa uskutoční v dvoch turnusoch1. turnus od 10.-14.8. 2020 v čase od 07:30 hod.- 12:30 hodiny2. turnus od 17.- 21.8. 2020 v čase od 07:30 hod.- 15:30 hodinyČas bude vyplnený zaujímavými aktivitami, ktoré budú zamerané aj na utvrdenie učiva, ale všetko formou hry a zábavy. Nebudú chýbať ani kreatívne aktivity, či výlet do prírody, orientačný beh, návšteva Vlastivedného múzea... Deti budú počas letnej školy poistené, bude zabezpečený pitný režim a nebudú chýbať ani odmeny. Ak máte záujem, aby sa Vaše dieťa zúčastnilo, vypíšte záväznú prihlášku na Letnú školu a pošlite ju na:

      Mgr. Mitašíková, zástupkyňa RŠ pre I. stupeň - m.mitasikova@zspb.sk, 0948 031 896

      Mgr. Toporová, zástupkyňa RŠ pre II. stupeň - zastupkyna@zspb.sk, 0907 785 586

      Prihlášku môžete vypísať aj v škole u pani ekonómky. ​​​​ 

       

    • Hurá, prázdniny
     • Hurá, prázdniny

     • Všetkým žiakom prajeme krásne prázdniny a pohodové dovolenky učiteľom a zamestnancom školy.

    • Dotácia na školské potreby
     • Dotácia na školské potreby

     •  

      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, odbor sociálnych vecí a rodiny žiada rodičov detí základnej školy, aby si prišli vyzdvihnúť tlačivá na posúdenie príjmu alebo potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi na ÚPSVaR v Považskej Bystrici (2. poschodie, č. dv. 208) v termíne od 15. 07. 2020 do 10. 09.2020.

       

      Doklady z ÚPSVaR musia rodičia odovzdať do 10. 09. 2020 škole, ktorú dieťa navštevuje. Táto povinnosť neplatí pre rodičov tých detí, ktorým vznikol nárok na dotáciu v predchádzajúcom školskom polroku na základe prepočítania príjmu (životné minimum). V prípade, že rodičia nepredložia uvedené potvrdenia do stanovených termínov, nebude ich deťom poskytnutá dotácia na  školské potreby na I. polrok školského roka 2020/2021.

     • Rozlúčka s I.stupňom

     • Predposledný školský deň pripravili pani učiteľky pre svojich štvrtákov príjemné dobrodružstvo. Deti sa večer do školy rady vrátili, no nie kvôli učeniu, ale kvôli zábave. Čakali ich tu totiž škriatkovia s ukrytým pokladom. Ak ho chceli získať, museli podstúpiť niekoľko skúšok. Za ich splnenie získali potrebné indície, ktoré ich doviedli k vytúženej odmene. Preukázali, akí sú šikovní, dobre pripravení  zdolávať prekážky a riešiť problémy, že sú schopní ísť za svojím cieľom, čo bude nevyhnutné pre úspešnú výuku aj na II.stupni. Niektoré deti zaujal pripravený film a všetkých potešilo naozajstné „kinovské“ občerstvenie- čerstvo upražený popcorn. Večer uplynul veľmi rýchlo a posledným spoločným fotografovaním a skautskou rozlúčkou bol nakoniec ukončený.Štyri roky nášho spoločného putovania ubehli ako voda.

      Ďakujeme deťom aj rodičom za spoluprácu a prajeme všetkým veľa šťastia a úspech na dlhej ceste poznania.

      Pani učiteľky Mitašová, Masariková, Krabáčová

       

    • Májový list seniorom
     • Májový list seniorom

     • Počas mája 2020 sa žiaci našej školy zúčastnili projektu Májový list seniorom (link tu).

      Cieľom projektu bolo potešiť seniorov v domovoch dôchodcov, ktorí v čase pandémie nemohli prijímať návštevy. Deti im mohli napísať listy, ktoré sa spolu s ochrannými štítmi doručovali do domovov dôchodcov.


      Medzi deťmi, ktoré písali seniorom, boli aj žiaci našej školy. Deťom boli zaslané diplomy a list od seniorov a škola dostala čestné uznanie.

      Poďakovanie od spoločnosti Henkel helps a Nadácie Orange prišlo zvlášť pre našu žiačku 2.B triedy
      Peťku Starečkovú, ktorá pomáhala s reklamou pri začiatkoch projektu a bola prvá z celého Slovenska, ktorá napísala seniorom list. Reklamu môžete vidieť tu: https://youtu.be/p29ZAiv_2qE 

       

    • Klubkáčik V. oddelenie ŠKD
     • Klubkáčik V. oddelenie ŠKD

     • Po dlhej prestávke sme sa na chvíľu vrátili do školského klubu a tešíme sa, že sa opäť môžeme spolu hrať a vytvárať krásne veci.Čoskoro sa rozídeme na ozajstné prázdniny plné zážitkov a tak všetkým rodičom a deťom prajem pekné leto !

      Bc. Zuzana Levčíková

     • Dážďovníky

     • Naša škola má od mája do augusta vzácnych obyvateľov. Priestor pod strechou obývajú vtáky podobné lastovičkám, dážďovníky. Žiaci piatych ročníkov sa o dážďovníkoch dozvedeli veľa nových informácií. Pozerali dokumentárny film a pozorovali ich v areáli školy.

      Šikovní žiaci z 5.B vytvorili o týchto chránených vtákoch veľmi pekné projekty. Vedomosti, ktoré získali touto pútavou formou vzdelávania využijú na hodinách biológie v šiestom ročníku. Blokové vyučovanie o dážďovníkoch viedla v 5.B pani učiteľka Kocianová.  

    • Filipko Babušík a jeho záľuba
     • Filipko Babušík a jeho záľuba

     • To, že sú naši žiaci šikovní vieme a sme radi, ak nám napíšu aj o tom, ako trávia voľný čas. Filipko Babušík, žiak 6.A triedy, má veľkú záľubu, je úžasný rybár a pochválil sa svojím najnovším úlovkom: ,,Kapra rybničného som chytil v nedeľu 14.6.2020 v Lednických Rovniach na rybníku, meral 70 cm a vážil 15,5 kg.“ Gratulujeme a prajeme ešte veľa takýchto úlovkov.

       

      O tom, aké máte záľuby, čo radi robíte, čo vás zaujíma, môžete napísať aj Vy. Tešíme sa na Vaše príspevky.

    • Rodičia budúcich prváčikov
     • Rodičia budúcich prváčikov

     • Aktuálna informácia o rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR - rodičia by mali potrebné doklady súvisiace s prijímaním do škôl ako potvrdenia, odporúčania či vyjadrenia odovzdať do 14. augusta.

      https://www.skolskyportal.sk/prevadzka-skoly/rodicia-maju-cas-do-14-augusta-odoslat-vsetky-doklady-potrebne-na-prijatie-ich-deti

       

       

      Informácie k prijímaniu žiakov do 1.ročníka:

      - zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

      - ak zákonný zástupca požiadal o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, tak tlačivá Odporučenie od lekára a Odporučenie CPPPaP doručí na riaditeľstvo školy

      - overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, o termíne Vás budeme vopred informovať  

     • Mapa a azimut

     • V piatok naši piataci vypĺňali svoj čas intenzívnou prácou s papierom a buzolou. Ich úloha bola "zmapovať" areál školy a zakresliť azimuty do máp. Ich práce boli originálne a pekne spracované. Ďalej sa budeme venovať tejto činnosti, ale povýšime ju na vyššiu úroveň.

      Mgr. Peter  Perháč

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Konečne sme sa dočkali. Aj napriek všetkému sa ešte tento školský rok uskutoční súťaž pre šikovných počtárov - Matematický klokan. Pre žiakov, ktorí sa učia v škole prebehne súťaž v písomnej forme v pondelok 8.6. 2020. Pre tých, ktorí sa učia doma bude prebiehať online podľa harmonogramu počas celého týždňa od 8.6. do 12. 6. 2020.  Títo žiaci dostali svoj kód, ktorým sa v uvedený deň prihlásia na web stránke matematický klokan. Tento rok  v našej škole bude súťažiť rekordný počet 47 žiakov. Všetkým držíme palce, výsledky a odmeňovanie víťazov prebehne v septembri 2020.

       

       

      Mgr. Marcela Gajdošíková

       

     • Objavovanie Veľkého Manína

     • V sobotu 16.5.2020 za pekného počasia sme sa vybrali s našimi žiakmi na poznávací okruh Veľkého Manína. Poznávali sme faunu za pomoci stôp, ktoré zanechala v hline flóru, ktorá kvitla a zelenala sa okolo nás a samozrejme sme nazreli aj do histórie. Ako výstupovú cestu sme využili žltú turistickú značku a pomocou nej sme sa dostali nie len do Partizánskej jaskyne, ale aj na Puklú skalu z ktorej sú tie najkrajšie výhľady na Malý Manín a okolie. Odtiaľ sme sa vydali na zostup do mesta, ale ako ústupovú cestu sme využili chodník tiahnuci sa hrebeňom tohto masívu a zastavili sme sa až na Manínci a následne do mesta.

      Peter Perháč

    • Úspech v okresnom kole Chemickej olympiády
     • Úspech v okresnom kole Chemickej olympiády

     • Gratulujeme Gabike Bačíkovej, žiačke 9.A triedy, ktorá sa zúčastnila online okresného kola chemickej olympiády a umiestnila sa na  2. mieste.

     • Učíme sa doma 2.B - Píšeme listy

     • Dnešná moderná doba ponúka ľuďom rôzne spôsoby komunikácie v prípade, že sa nemôžu osobne stretnúť. Telefonujú si, píšu maily, využívajú videohovory a mnoho ďalších spôsobov.  V dávnej minulosti ľudia nemali také možnosti a takmer jediný spôsob bolo napísať list. Žiaci 2.B sa v domácom prostredí  neustále vzdelávajú a napísať list bola pre nich výzva, ktorú zvládli na jednotku. Naučili sa ako správne napísať list, adresu a ako ho odoslať. Svoju pani učiteľku potešili peknými listami, v ktorých napísali napr. aj o tom, ako trávia čas počas karantény.  

      PaedDr. Dobroňová Monika   

       

     • Veľký úspech malých florbalistov

     • Po vzore svojich starších spoluhráčov túto sezónu nastúpili na ligové zápasy aj hráči staršej prípravky. Išlo predovšetkým o žiakov 3. až 5.ročníka. Kalendár súťaže bol ozaj bohatý  nielen na zápasy, ale aj na skúsenosti a zážitky. Vďaka tomu sa naši florbalisti posunuli výkonnostne a hráčsky. Ako odmenu za svoj talent a chuť sa ukázať dostali pohár a medaile.

      Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších hráčskych úspechoch.

      Mgr. Peter Perháč

     • Náboženstvo doma u štvrtákov

     • Karanténa výrazne zasiahla aj do vyučovania náboženstva. Zatvorili sa kostoly a Veľkú noc sme museli prežívať doma a obrady Veľkonočného trojdnia sledovať iba cez obrazovky. Aby sme si sprítomnili tieto významné udalosti a neochabli vo vzťahu k Pánu Ježišovi, naši šikovní štvrtáci si vyrobili alebo nakreslili Boží hrob.  Ich úžasné dielka si môžete pozrieť v galérii.

       

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 8. 8. 2020
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 4909719
  • Fotogaléria

   • 9.B
   • Učiteľský volejbal
   • Rozlúčkový tréning športového klubu
   • Májový list seniorom
   • ŠKD - p. Levčíková
   • Dážďovníky
   • 1. sväté prijímanie 21.6.2020
   • Metematický klokan
   • Opäť v škole