• Používame EduPage školský informačný systém, po prihlásení Vaším kontom máte informácie z internetovej žiackej knižky, o preberanom učive i rozvrhu hodín.
    • Hviezdoslavov Kubín 5. - 9.ročník, školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín 5. - 9.ročník, školské kolo

     •  

      Dňa 19. 2.  sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Výsledky sú nasledovné:

      2. kategória 5. – 6. ročník  (poézia)

      1. m. Dominik Bros 5.A, 2. m. Anetka Mitašová 6.B, 3. m. Pamira Karaman 6.B

      2. kategória 5. – 6. ročník  (próza)

      1. m. Tomáš Boháček 6.C, 2. m. Karolínka Karásková 6.A, 3. m. Emka Stopková 5.B

      3. kategória 7. – 9. ročník (poézia)

      2. m.  Lenka Markovičová 8.A  a Lejka Pinterová 8.B

      3. kategória 7. – 9. ročník (próza)

      1. m. Janka Briestenská 8.B

      Všetkým blahoželáme a víťazom držíme palce v okresnom kole!

      Vyučujúci SJL

       

     • Dejiny nášho mesta

     • Dňa 19.2. sa žiaci 6.B triedy zúčastnili odbornej prednášky v Považskom osvetovom stredisku. Lektor, Mgr. Jakub Bielik, nám pútavou formou priblížil dejiny Považskej Bystrice od 19. storočia po koniec II. svetovej vojny.  Videli sme množstvo dobových fotografií, ktoré nám priblížili život v našom meste v minulosti.

      Mgr. Lenka Honeková

        

     • Lyžiarsky a snoubordingový kurz

     • Siedmaci si užili  lyžovačku od 17. do 21.2.2020 na lyžiarskom a snoubordingovom kurze, v lyžiarskom stredisku PARK SNOW Donovaly. Ubytovaní boli v Penzióne u Marsa. 

      Spomedzi snoubordistov boli vyhlásení ako najlepší Nikolka Bujdáková a Peter Študent.

      Lyžiari si zasúťažili v slalome a najlepšími sa stali:

      dievčatá: 1. m. Veronika Fapšová, 2.m. Karolína Somorová, 3.m. Lenka Dúbravková

      chlapci: 1. m. Aleš Matoušek, 2.m. Šimon Hrvol, 3. m. Miroslav Beleš

     • Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín

     •  

      Dňa 17.2. 2020 sa na prvom stupni konalo školské kolo súťaže v umeleckom prednese textu – Hviezdoslavov Kubín.

      Porota si vypočula množstvo nádherných prednesov a nakoniec rozhodla o víťazoch:

      V kategórii poézia sa umiestnili:

      1. miesto: Emma Sofia Vondrášková z 2.

      2. miesto: Anetka Tekeľová z 3.B

      3. miesto: Evička Zábojníková z 2.A

      V kategórii próza sa umiestnili: 

      1.miesto: Ninka Pozníková z 3.

      2. miesto: Estellka Loužecká z 2.B

      3. miesto: Renko Bičan z 2.C

      Všetkým umiestneným srdečne blahoželáme!    Mgr. Krabáčová


       

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 14.2.2020 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali piati žiaci. Všetci boli úspešní riešitelia.

      Kategória F:   Ondrej Zigo (6.B) 2. miesto

                              Hanka Brosová (6.A) 3. miesto

      Kategória E:   Zuzana Masaryková (7.B) 2. miesto

                              Lenka Dúbravková (7.A) 6. miesto

      Kategória C:   Martin Krasňanský (9.A) 9. miesto

      Zuzana Masaryková postupuje do krajského kola. Všetkým súťažiacim úprimne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Mgr. Honeková, Mgr. Vaštíková

        

    • Krajské kolo olympiády anglického jazyka
     • Krajské kolo olympiády anglického jazyka

     • V Dubnici nad Váhom sa 12.2.2020  Marco Švec (6.B) reprezentoval našu školu v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku.  V silnej konkurencii žiakov z celého kraja obsadil vynikajúce 3. miesto. Marcovi srdečne blahoželáme a tešíme sa na jeho ďalšie úspechy. Mgr. Lenka Honeková

    • Okresné kolo biologickej olympiády
     • Okresné kolo biologickej olympiády

     • 10. februára sa v CVČ v Považskej Bystrici konalo okresné kolo biologickej olympiády kategórie C pre žiakov 8. a 9. ročníka. Dievčatám, ktoré reprezentovali našu školu sa darilo výborne. 1. miesto získala Lea Pinterová    z 8.B, 3. miesto Janka Briestenská z 8.B a 5. miesto Gabika Bačíková z 9.A. Srdečne blahoželáme.  

      Do krajského kola postúpila Lea Pinterová, ktorej budeme 26. marca držať palce. Na súťaž žiačky pripravovala pani učiteľka Lenka Beníková.

    • Aj Vy môžete podporiť našu školu darovaním 2% z daní
     • Aj Vy môžete podporiť našu školu darovaním 2% z daní

     • Vážení rodičia, priatelia školy,

      aj tento rok môžete podporiť naše rodičovské združenie, ak venujete 2% svojich daní, o ktorých máte právo rozhodnúť. Pomôžte nám zmeniť k lepšiemu prostredie, v ktorom pracujú Vaše deti a zamestnanci školy. Ďakujeme za pomoc, ktorá je pre nás veľmi potrebná a dôležitá.

      IČO: 173196170257

      Právna forma: Občianske združenie

      Názov: SRRZ-RZ pri Základnej škole 

      Ulica: Nemocničná 

      Súpisné číslo: 987/2

      PSČ: 017 01 

      Obec: Považská Bystrica

    • KARNEVAL V KLUBKÁČIKU
     • KARNEVAL V KLUBKÁČIKU

     • Vo štvrtok 20.02. od 14.00 hod. do 16.00 hod. sa v priestoroch 1. poschodia v bloku A uskutoční v školskom klube detí KARNEVAL. Čaká Vás popoludnie plné hier a zábavy. Najoriginálnejšie masky si určite odnesú i sladké odmeny. Tešíme sa na Vás!

     • Januárové tvorenie v V.odd. Klubkáčika

     • Tento rok sme si veľa snehu neužili a tak sme si zimnú atmosféru vyrobili spolu v triede.V januári k nám opäť zavítala pani Ligasová z CVČ a v tvorivej dielničke sme si spolu vyrobili snehuliaka na lyžiach.Trblietavé snehové vločky na oknách, snehuliaci z farebného papiera, či veselý Olaf z rozprávky, to všetko zhotovili naše šikovné ručičky. Sychravé zimné popoludnia sme si spríjemnili čítaním veselých rozprávok O psíčkovi a mačičke od spisovateľa Jozefa Čapka.

      Už teraz sa tešíme,čo nám prinesie februárové tvorenie.

       

       

     • Aj Ty môžeš podporiť projekt Lidl ihrisko ,,Žihadielko"

     • Mesto Považská Bystrica sa aj v tomto roku uchádza o výstavbu ihriska “Žihadielko” v súťaži spoločnosti LIDL. Tento rok je posledným ročníkom tejto súťaže.

      Touto cestou Vás chceme požiadať o pomoc pri hlasovaní.

      Hlasovanie je bezplatné a zahlasovať za Považskú Bystricu je možné na tomto odkaze https://zihadielko.lidl.sk/. Odovzdať svoj hlas môžete každý deň až do 29.2.2020.

     • Skokan Klubkáčika

     • Vo štvrtok 30.1. sa uskutočnila súťaž pre deti z Klubkáčika - Skokan Klubkáčika. Deti súťažili v skákaní cez švihadlo.A ako to dopadlo?

      Skoky znožmo,1.-2.ročník: 

      1.miesto - Šušková Sofinka , 2.C trieda

      2.miesto - Angyalová Erika, 2.A trieda

      3.miesto:- Germanová Ninka, 1.A trieda

      Skoky znožmo, 3.- 4.ročník:

      1.miesto - Svítková Timejka, 3.A trieda

      2.miesto - Slamková  Miška, 3.A trieda

      3.miesto - Remšíková Kristínka, 3.B trieda

      Speed skoky,1.- 4.ročník:

      1.miesto - Svítková Timejka, 3.A trieda

      2.miesto - Germanová Ninka- 1.A trieda

      3.miesto - Šušková Sofinka - 2.C trieda

      Víťazkám srdečne gratulujeme!

     • Klubkáčik

     • Január nám so sebou priniesol pekné slnečné počasie , a preto sme čas v ŠKD trávili rôznymi aktivitami. S deťmi z I. oddelenia sme navštívili knižnicu na SNP, v kuchynke sme si vyskúšali naše gurmánske schopnosti, zabavili sme sa na tvorivých dielničkách, trávili sme čas na slniečku, vyzdobili sme si triedu a na záver mesiaca, na oslavu polročného vysvedčenia, sme s pani vychovávateľkou zo VI. oddelenia pripravili našim deťom „piatkové kino“ s pukancami. Veľmi sa im páčilo, a preto si kino hocikedy radi zopakujeme...

      Vychovávateľky Mgr. Krivá a Mgr. Kohútová

     • Usilovní tretiaci

     • Na hodine vlastivedy sa naši tretiaci zoznámili s významnými osobnosťami Slovenska. To im však nestačilo. Chceli sa viac dozvedieť o šikovných Slovákoch, ktorí pochádzajú z nášho mesta.Pripravili si výstupy a prezentácie, navzájom si ich predviedli a dozvedeli sa veľa nových a zaujímavých informácií

       Mgr. A. Hodžová, Mgr. M. Gajdošíková

    • VŠETKOVEDKO
     • VŠETKOVEDKO

     • Na konci minulého roku sa uskutočnil  11. ročník súťaže pre všetky bystré deti  pod názvom Všetkovedko. Na našej škole sa do nej zapojilo rekordných 44 detí . Všetci netrpezlivo očakávali výsledky , no a konečne sú tu. Titul Všetkovedko školy získala Katka Tabačárová z 3.A triedy, ktorá sa svojim výkonom zaradila spomedzi 21 632 detí z celého Slovenska medzi 2 % najúspešnejších šampiónov. Aj ďalších 11 žiakov  získalo v svojich kategóriách titul Všetkovedko. Sú to: Sádecká L. /2.A/,  Markovič L., Pastieriková  L. /2.B/, Bieliková R. /2.C/, Pozníková N /3.A/, Tekeľová A. /3.B/, Germanová A., Bulandová T. /4.A/, Červencová M./4.B/, Šusteková B. a Hanincová S. /4.C/.

      Všetci súťažiaci boli ocenení diplomami a krásnymi vecnými cenami. Je super, že máme v našej škole toľko  malých , ale múdrych hlavičiek. Gratulujeme !

     • Blecha cup 2020

     • V sobotu 25.1.2020 sa konala v Novom Jičíne súťaž v rope skippingu pod názvom Blecha cup 2020.

      Našu školu a športový klub Haklin reprezentovali žiačky:

      Laura Čierniková, Alexandra Germanová, Adela Hederová, Simona Kalasová, Sandra Kostelanská, Sára Trnovcová, Sára Danišková, Lenka Markovičová, Alexandra Krabáčová, Bibiana Krabáčová, Martina Dušková, Alžbeta Huljaková.

      Najúspešnejšie boli Laura Čierniková, Alexandra Germanová, Adela Hederová, ktoré si vyskákali 2. miesto.

      Družstvo dievčat si vybojovalo pekné 3. miesto.

      Gratulujeme.

    • Tvorivé dielne
     • Tvorivé dielne

     •  V pondelok, 27.1.,ku nám opäť zavítala pani Katka Ligasová z Centra voľného času a pripravila si pre nás zábavné tvorivé dielničky.Deti sa aktívne ,s radosťou zapojili do vyrábania a o chvíľku sa obyčajný papierový tanier a pár tvorivých pomôcok premenilo na krásneho snehuliaka, ktorý lyžuje ako profesionál ☺.Za nápadité a príjemne strávené chvíle ďakujú najmä deti druhého a štvrtého ročníka,ale aj p.vychovávateľky Mgr.Janka Krivá a Mgr.Andrea Kohútová

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 24. 2. 2020
  • Fotogaléria

   • VALENTÍN 2020
   • Fašiangy
   • Dejiny nášho mesta
   • Hviezdoslavov Kubín 1.stupeň
   • Chemický krúžok
   • Lyžiarsky kurz
   • Januárové tvorenie v V.odd.Klubkáčika
   • OK biologická olympiáda
   • Volejbal chlapci