• 2.miesto - vybíjaná
    • Pasovačka prvákov
    • Deň kroja
    • Bedminton 1. miesto
    • Bedminton 1. miesto
    • Výtvarná výchova v 6.C
    • 2.miesto v šachu - Veronika Dudoňová
    • Stretnutie s pani ministerkou
    • Exkurzia Jaslovské Bohunice
     • Okresné kolo vo vybíjanej

      Dňa 19.11.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili Okresného kola vo vybíjanej najmladších žiakov. Dokázali, že sú šikovní a obratní a vybojovali si krásne 2. miesto.Školu úspešne reprezentovali:4.A - Patrik Jurkovič, Michal Rusnák,Simona Kalásová, Andrea Podolanová, 4.B- Samuel Stanislav, Peter Kubík, Jakub Pavlačka,Laura Kočnerová, Veronika Hrabovská, 4.C - Dominik Ajibade, Peter Sádecký ,Emma Michálková.

    • OZNAM vedúcej školskej jedálne
     • OZNAM vedúcej školskej jedálne

      Poštové poukážky na mesiac 12/2019

      boli vystavené žiakom, ktorým výška zábezpeky klesla približne na polovicu a menej.

      Poukážku je potrebné uhradiť na pošte alebo bankovým prevodom najneskôr do 27.11. 2019. Ostatní žiaci majú konto dostatočne vysoké a obedy v decembri majú prihlásené automaticky.

     • Zumba

      Najlepšou prevenciou proti vzniku závislostí, ako iste všetci vieme, je viesť zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl nie je len o samotnom zdravom stravovaní, ale aj o zmysluplnom využívaní voľného času, psychohygiene a zdravom pohybe. Ako sa správne hýbať do rytmu zumby, nám predviedla profesionálna cvičiteľka pani Katerinčinová. Spotené hlávky a rozosmiate tváričky detí svedčili o tom, že sa nám náš cieľ podarilo naplniť.

     • Kamenný poklad

      V utorok sme popoludnie v ŠKD netrávili v priestoroch školy, ale presunuli sme sa do CVČ, kde nám pripravili zaujímavú akciu pod názvom ,,Kamenný poklad." Samotný názov vypovedá, čo bolo hlavným obsahom environmentálnej výchovy. Deti sa učili rozpoznávať rôzne druhy kameňov, dozvedeli sa, ako sa v prírode počas mnohých storočí vytvorili skameneliny a na záver si mnohí vyskúšali i samotnú prácu archeológov. Mgr. Andrea Kohútová, Mgr. Zuzana Sádecká

     • Zbierka HODINA DEŤOM

      Dňa 14.11. 2019 sa už po štvrtý raz zapojila aj naša škola do zbierky Hodina deťom, ktorá doteraz pomohla desaťtisícom detí a mladým ľuďom v núdzi. Vďaka všetkým dobrým ľuďom a malým deťom s veľkými srdiečkami poslala tento rok naša škola na účet nadácie krásnych 242,57 eur.

      Srdečná vďaka! Trieda 4.C a Mgr. Krabáčová

    • Zbierka HODINA DEŤOM
    • Školské majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu
     • Školské majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu

      V piatok 15.11. 2019 sa konali Školské majstrovstvá okresu Považská Bystrica žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu. Našu školu reprezentovali – Veronika Dudoňová 6.A, Lukáš Martinka 6.C, Juraj Dúbravka 5.B, Abai Remšík 5.A a Sofia Martinková 3.A.

      Deťom sa darilo a vybojovali pre našu školu krásne 1 miesto. Veronika Dudoňová získala nielen 1. miesto v kategórii žiačok, ale stala sa aj celkovou víťazkou súťaže. Sofia Martinková osadila 2. miesto v kategórii žiačok a spolu s Veronikou postupujú na krajské kolo. K víťazstvu blahoželáme a držíme obom palce.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 21. 11. 2019
  • Fotogaléria

   • ŠACH krajské kolo
   • VYV 6.C
   • Zumba
   • Hodina deťom
   • Hodina THD na SOŠ
   • Exkurzia Jaslovské Bohunice
   • Bedminton RK 3. miesto
   • Strelecká súťaž
   • Školské kolo olympiády v slovenskom jazyku
  • Kontakty

   • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
   • 1zs@povazska-bystrica.sk ; riaditelka@zspb.sk
   • +421/42/4261757; 0911 018 808 - riaditeľka školy +421/42/4321297, 0914 223 223 - ekonómka školy +421/42/4363074 - školská jedáleň 0911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD
   • Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
   • 35995998
 • Fotogaléria

  • ŠACH krajské kolo
  • VYV 6.C
  • Zumba
  • Hodina deťom
  • Hodina THD na SOŠ
  • Exkurzia Jaslovské Bohunice
  • Bedminton RK 3. miesto
  • Strelecká súťaž
  • Školské kolo olympiády v slovenskom jazyku
  • Na hodine angl.jazyka...
  • Stretnutie s pani ministerkou M.Lubyovou
  • Vesmír