• Používame EduPage školský informačný systém, po prihlásení Vaším kontom máte informácie z internetovej žiackej knižky, o preberanom učive i rozvrhu hodín.
    • Odovzdávanie žezla - športové triedy
    • Štvrtácka rozlúčka
    • Štvrtácka rozlúčka
    • Športová trieda 3.A zameraná na florbal a gymnastiku
    • Gymnasti v Bratislave
    • Pasovačka prvákov
    • Počítačová učebňa- robotická ruka
    • Športové triedy - florbal
    • Počítačová učebňa 3D tlačiareň
    • MDD 2021
    • Športové triedy - gymnastika
    • Odovzdávanie žezla - športové triedy
    • Gymnasti trénovali v Bratislave
    • Športové triedy - gymnastika
    • Posilňovňa
    • Jazykové laboratórium
    • Hráme sa v Klubkáčiku
    • Školská knižnica
    • Ocenenia žiakov a učiteľov
    • Školské dielne
    • Letná škola 2021
     • Letná škola 2021

     • Naša škola sa zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy na základnej škole na školský rok 2020/2021 a bola úspešná. V auguste 2021 bude Letná škola prebiehať v 2 turnusoch od 16. 8. a od 23.8.2021.

       

      Zámerom Letnej školy je poskytnúť žiakom základných škôl možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021. Letná škola neprebieha vo forme klasického vyučovania, ale jej primárnym cieľom napriek tomu ostáva vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov.

       

    • Dotácia na stravu
     • Dotácia na stravu

     • Dotácia na stravu

      K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:

      -  potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (dieťa v HN),

      - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (dieťa v ŽM),

      - čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (dieťa bez daňového bonusu).

      Potrebné tlačivá ( HN a ŽM) si  rodič môže vyzdvihnúť na ÚPSVaR Považská Bystrica (2. poschodie, č. dv. 208) v termíne od 12. 07. 2021 do 06. 08. 2021.

      Doklady z ÚPSVaR musia rodičia odovzdať do 06. 08. 2021 na riaditeľstve školy.

      Rodičia detí bez daňového bonusu, musia v škole odovzdať čestné vyhlásenie pre poskytnutie dotácie na stravu (viď príloha nižšie) do 06.08. 2021.


     • Odovzdávanie žezla športových tried

     • Uplynulo 5 rokov od založenia športových tried so zameraním na florbal a gymnastiku na našej škole. Pilotnou triedou tohoto projektu sa stala vtedajšia 5.A, dnes už 9.A. Ich úlohou nebolo len získavanie medailí, ale predovšetkým pootvorenie dvier do sveta florbalu a gymnastiky pre ďalšie generácie žiakov. 

      Pri tejto príležitosti sme založili novú tradíciu: Slávnostné odovzdávanie žezla najmaldším športovcom - žiakom 3.A triedy. 

     • GYMNASTIKA POVAŽSKÁ JEDNOTKA

     • Deň pred začiatkom prázdnin sme stihli ešte spoločný rozlúčkový tréning, ktorý si všetci užili.

      Aj keď situácia nám dovolila trénovať v telocvični len posledné 2 mesiace, ďakujeme všetkým deťom za aktívnu účasť na tréningoch a súťažiach. Taktiež ďakujeme všetkým rodičom a priateľom klubu za podporu a spoluprácu.

      Prajeme všetkým krásne leto, plné oddychu

      Držte sa v zdraví, vidíme sa v septembri.

      Tím trénerov ŠK P1

    • Gymnastická súťaž Žilina - Mini TeamGym
     • Gymnastická súťaž Žilina - Mini TeamGym

     • Srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým gymnastkám, ktoré reprezentovali športový klub o. z. POVAŽSKÁ JEDNOTKA - ŠK P1 HAKLIN na troch dôležitých súťažiach v Žiline.

      Dievčatá potvrdili, že sú hviezdami bez umelých trblietok a vedia zažiariť svojou prirodzenosťou a krásnym športovým výkonom.

      Za spoluprácu a podporu ďakujeme aj rodičom, ktorí zdieľajú s nami a s deťmi radosť zo športových aktivít.

      Výsledky.

      Mladšie žiačky: 3. miesto Sárka Trnovcová, Kristínka Remšíková, Kristínka Gaňová

      Ďalšie umiestnenia: 4. miesto Timejka Kocmundová, Dianka Bubeníková, Viktorka Faturová,  5. miesto Erika Angyalová, Sandra Kostelanská, Kristínka Valientová

      Staršie žiačky: 3. miesto Sárka Sádecká, Adelka Mitašíková, Karolínka Karásková, Nelka Apoleníková, Barborka Fapšová

      Ďalšie umiestnenia: 4. miesto Barborka Bulandová, Terezka Bulandová, Simonka Kalásová, Peťka Čemešová, Saška Germanová, 5. miesto Alžbetka Hunčíková, Natalka Horská, Agátka Fortuníková, Anetka Tekeľová

      Juniorky: 2. miesto Hanka Brosová, Veronika Fapšová, Agátka Gašpercová, Aďka Jancíková

      Našu školu reprezentovali dievčatá: Erika Angyalová, Sandra Kostelanská, Kristína Valientová, Kristína Remšíková, Sára Trnovcová, Barbora Bulandová, Tereza Bulandová, Petra Čemešová, Alexandra Germanová, Simona Kalásová, Agáta Fortuníková, Natália Horská, Alžbeta Hunčíková, Alica Tordová, Aneta Tekeľová, Adela Mitašíková, Sára Sádecká, Nela Apoleníková, Karolína Karásková, Barbora Fapšová, Hanka Brosová

     • FLORBALOVÝ KLUB

     • Záverečný tréning tejto sezóny máme za sebou! Účasť bohatá a prekvapenie bolo v podobe sladkého a zároveň zdravého občerstvenia.

      Tešíme sa na novú sezónu!

     • Cyklistické preteky

     • Víkend 26.-27.6.2021 bol veľmi úspešný pre Jakuba Hlubinu zo 7.A. Zúčastnil sa cyklistických pretekov na dráhe v Prešove. V sérií pretekov o Slovenský pohár získal v disciplíne Olympijské omnium - druhé miesto🥈 a Scratch - prvé miesto🥇.

      Blahoželáme a budeme držať palce, aby tieto úspechy pokračovali aj na Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnia od 2. do 5. júla.

     • Rozlúčková noc štvrtákov v škole

     • V pondelok sa akcia štvrtákov začala popoludní rozlúčkovou besiedkou. Po nej sa vybrali na turistickú vychádzku na Kalváriu. Po  návrate si pochutili na opekaných špekačkách, zašportovali si na školskom dvore, vybláznili sa s vodnými balónikmi. Večerným prekvapením bola chutná pizza. Poniektorí sa vyšantili aj pri stoličkovom tanci.  Na záver si ešte pozreli animovanú rozprávku a v spacákoch postupne všetci zaspali.

      Mgr. Gajdošíková, Mgr. Gazdíková, Bc. Michálková, Bc. Janeková

    • SÚŤAŽ V ZBERE PAPIERA
     • SÚŤAŽ V ZBERE PAPIERA

     • Výsledky zberu papiera

      1.miesto - Natália Smatanová 2.A - 381,5 kg

      2.miesto - Leonard Markovič 3.B - 266 kg

      3.miesto - Erika Angyalová 3.A -225 kg

      Triedy

      1.miesto - 2.A - 899 kg

      2.miesto - 6.B -768,5 kg

      3.miesto - 3.A - 746 kg

      Všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera ďakujeme a výhercom gratulujeme

     • Tešíme sa na leto!

     • Po desiatich mesiacoch usilovnej práce sa na svoje prvé veľké školácke prázdniny tešia najmä prváci. Na oddych, bezstarostné hry, kúpanie, športovanie, výlety, cestovanie. A možno sa im pri kúpaní niekde ďaleko v mori podarí uvidieť i takéto obrazy. Pozrite si v galérii.

      Mgr.Masariková 

     • Klubkáčik

     • V stredu 23.6.2021 sme pre deti z III. a V. oddelenia ŠKD pripravili tradičnú opekačku.Deti sa na špekačky veľmi tešili a v príjemnom tieni školskej záhrady všetkým chutilo. Na záver pekného popoludnia sme si dali nanuky, ktoré boli osviežujúcou bodkou nášho malého pikniku.

      p.vychovávateľky  : Bc.Levčíková, Malíková


       

     • Denné letné tábory

     • Športový klub POVAŽSKÁ JEDNOTKA v spolupráci so ZŠ Nemocničná organizuje denné letné kurzy pre žiakov od 6 do 15 rokov.

      GYMNASTICKÝ DENNÝ KURZ (6.7.2021 – 9.7.2021) – vedúca kurzu: Mgr. Božena Hájková

      ŠPORTOVÝ DENNÝ KURZ (12.7.2021 – 16.7.2021) – vedúci kurzu: Mgr. Peter Perháč

      Prihlášky sú zverejnené v prílohe.

    • Zdravotno-výchovná aktivita
     • Zdravotno-výchovná aktivita

     •  

      Dňa 26. júna si pripomíname Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.

      V rámci prevencie pripravili odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva viaceré zdravotno-výchovné aktivity zamerané na zvýšenie informovanosti o škodlivých účinkoch užívania drog.

      Prvé dva dni tohto týždňa sa na našej škole taktiež uskutočnili prednášky s touto témou. Boli určené pre žiakov 8. a 9. ročníka. Ďakujeme pani Mgr. Veronike Bašovej z RÚVZ  v Považskej Bystrici .

      Napriek skrátenému času, bola vážna téma odprezentovaná zaujímavo.  Určite sa budeme tešiť na ďalšie aktivity v protidrogovej prevencii aj na budúci školský rok.

       

                                                                                                          Mgr. Miroslava Brosová

     • Ocenenie v projekte Detský čin roka 2020

     • Peťka Starečková, žiačka 3.B, sa minulý rok zapojila do výzvy, ktorej hlavnou myšlienkou bolo potešiť našich starkých v domovoch pre seniorov, ktorí vplyvom obmedzení Covid 19, nemali možnosť vidieť svojich  blízkych dlhšie obdobie. Neskôr tento čin bol prihlásený do celoslovenského projektu Detský čin roka 2020 pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Peťka dostala ocenenie za nomináciu v kategórii Dobrý čin na nete a z rúk pani riaditeľky našej školy Mgr. Zuzany Slaninkovej si prevzala diplom a peknú knihu. Vždy sa tešíme z úspechov našich žiakov a veríme, že takéto ocenenia sú tou správnou motiváciou aj pre iných žiakov.

      PaedDr. Dobroňová Monika

     • Matematický klokan

     • Konečne sme sa dočkali vyhodnotenia súťaže Matematický klokan. Tento školský rok bol o súťaž veľký záujem . Šampiónom pre tento rok sa stal Leonard Markovič z 3.B triedy. Mali sme aj úspešných riešiteľov.  V 2. ročníku : Pavlínka Výbošťoková, v 3. ročníku Karolínka Kršiaková, Linda Sádecká, Alexandra Svatíková, Petra Starečková, Richard Smižík, v 4.ročníku Karin Kušanová. Všetci súťažiaci boli za svoju snahu odmenení diplomom a malou drobnosťou. Gratulujeme!

      Mgr. Marcela Gajdošíková

     • Klubkáčik

     • Krásne počasie si radi užívame v ŠKD aktivitami vonku. Hráme staré dobré guľôčky, kartový basketbal, recyklujeme staré tričká a nezabudli sme dnes ani na Deň otcov. 😉

      Mgr.Vaňousová

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 1. 8. 2021
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 6552716
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

   •