• Používame EduPage školský informačný systém, po prihlásení Vaším kontom máte informácie z internetovej žiackej knižky, o preberanom učive i rozvrhu hodín.
    • Zima v roku 2014
    • Zima v roku 2014
    • Otváranie škôl
     • Otváranie škôl

     • Ani budúci týždeň sa školy neotvoria, oznámil to minister školstva 20.1.2021. Hraničným termínom je 1.2.2021, kedy by sa mal zapnúť covidový automat. Otváranie škôl však závisí od výsledkov testovania a následnej epidemickej situácie. Všetky školy sú naďalej zatvorené, s výnimkou detí rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

    • OLYMPIÁDY cudzieho jazyka
     • OLYMPIÁDY cudzieho jazyka

     • Olympiáda v anglickom jazyku

       Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku sa konalo online dňa 13.januára.  Nebolo vôbec jednoduché zvládnuť náročné úlohy v 30 minútovom časovom limite. Našu školu reprezentoval v kategórii 1A Marco Švec zo 7.B triedy a umiestnil sa na peknom 3.mieste. V kategórii 1B súťažila Nikolka Majtánová z 9.B triedy. Jej sa podarilo obsadiť fantastické 2.miesto. Srdečne im blahoželáme!

       

      Olympiáda v nemeckom jazyku

      Novým spolužiakom v 9.B triede je v tomto školskom roku Michal Ondrášik, ktorý býval 5 rokov v zahraničí. Práve preto bude súťažiť v špeciálnej kategórii 1C na Olympiáde z nemeckého jazyka a to rovno v krajskom kole! Pod vedením pani učiteľky Maliníkovej sa zodpovedne pripravuje. Miškovi želáme čo najlepší výsledok.

       

     • Sniežik sa nám chumelí!

     • Najväčšiu radosť zo snehu majú tí najmenší. Aj  štvrtáci sa veľmi potešili, keď konečne nasnežilo. Počas online vyučovania sa už nemohli dočkať, kedy vybehnú von. Zobrali sane, boby, bežky, stavali snehuliakov, guľovali sa, robili ,,anjelov", alebo si len tak vyšli na prechádzku. Určite je to veľmi fajn, a hlavne v tejto náročnej dobe. 

      Mgr. Gajdošíková Marcela

     • „Snehová“ matematika v 1. B

     • Aj keď  nemohli deti po dlhých prázdninách zasadnúť opäť do školských lavíc, snažia sa túto situáciu zvládnuť najlepšie, ako sa dá. Komunikujú s pani učiteľkou a spolužiakmi na online hodinách, starostlivo a zodpovedne riešia zadané úlohy. Na splnenie úlohy z  matematiky dokonca využili aj našu krásnu, konečne bielu prírodu. Napočítať do 10 je pre nich veru hračka. Neveríte? Presvedčte sa v našej fotogalérii.

      Mgr. Jana Masariková

    • Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň
     • Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň

     •  

      Žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime ako doteraz.

       

      Návšteva školských klubov detí tak bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou home office.

        

    • Organizácia vyučovania 11.1.- 22.1.2021
     • Organizácia vyučovania 11.1.- 22.1.2021

     • Vyučovanie prebieha dištančne cez Edupage a ZOOM.

      Vyučovanie v domácnostiach  prebieha podľa redukovaného - upraveného rozvrhu hodín, ktorý je zverejnený na webovom sídle školy. Väčšina vyučovacích hodín prebieha online.

      Žiak je povinný zúčastňovať sa dištančného vzdelávania podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúceho za daný predmet.

      Ak sa žiak takto upraveného vyučovania nemôže zúčastniť z vážnych dôvodov, zákonný zástupca  ospravedlní jeho neúčasť u triedneho učiteľa.

      Ak sa žiak bez ospravedlnenia nebude zúčastňovať dištančného vyučovania, hodiny budeme považovať za neospravedlnené.

      Učitelia zadávajú úlohy žiakom do 14,00 hod., vypracované úlohy žiaci posielajú učiteľovi počas vyučovacích školských dní do 18,00 hod.
       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      riaditeľstvo Základnej školy, Nemocničná oznamuje, že od 11. - 22.01.2021 bude v prevádzke školský klub detí pre žiakov zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a tých, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti na základe potvrdenia zamestnávateľa v čase od 7,00 hod.- 15,30 hod.

      Prevádzka ŠKD bude fungovať bez poskytnutia stravy. Do otvoreného ŠKD majú možnosť prihlásiť sa aj žiaci z iných základných škôl. V prípade záujmu, kontaktujte riaditeľku školy.

      Kontaktné údaje -  riaditelka@zspb.sk , 0911018808

       

       

     • ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre

     • V našej škole bol otvorený od 11.1.2021školský klub detí pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre. Okrem zaujímavého vyučovania a plnenia povinností, si vždy nájdu čas aj na rôzne hry, rozprávky, prípravu občerstvenia a teplého čajíka, keď sa vrátia uzimení z vonku.

      A dnes im dokonca napadol aj sneh! 🙂

    • Oznam
     • Oznam

     • Od 11. januára 2021 je podľa pokynov ministerstva školstva prerušená prevádzka školy vrátane školského klubu detí a školskej jedálne.

       Vyučovanie na 1. aj 2. stupni bude pokračovať dištančne (z domu) podľa pokynov vyučujúcich.

       Predpoklad nastúpenia žiakov 1. stupňa do školy je pondelok 18. januára 2021. Informácie o možnosti nástupu budú zverejnené na webovom sídle školy.

     • Vianočné pozdravy v cudzom jazyku

     • Predvianočná nálada sa šírila aj na online hodinách cudzieho jazyka a žiaci, ktorí mali tvorivého vianočného ducha, sa zapojili do súťaže o najkrajší vianočný pozdrav. Víťazom za nemecký jazyk sa stal Dominik Pulen zo 7.A triedy, za ruský jazyk Oliver Tatarka zo 7.B triedy a za anglický jazyk Lea Pinterová z 9.B triedy. Víťazom blahoželáme a najkrajšie práce si môžete pozrieť vo fotoalbume.

           Prajeme Vám krásne Vianoce!

                              Vaše pani učiteľky cudzích jazykov

    • VIANOČNÉ AKTIVITY
     • VIANOČNÉ AKTIVITY

     • V piatok 18.12.2020 budú mať žiaci 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 4.B vianočné aktivity v triedach so svojimi učiteľmi 1.- 5. vyučovaciu hodinu. Neučia sa podľa rozvrhu hodín. Po 5. vyučovacej hodine od 12,20 hod. pokračuje ŠKD.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Úspešní riešitelia Matematickej olympiády Z5 2020/2021:

      1. miesto Kadák Matúš V.B

      2. miesto Jonasík Tomáš V.B

      3. miesto Šusteková Barbora V.B

      Všetkým blahoželáme.

    • Úspešní riešitelia Pytagoriády 2020/2021
     • Úspešní riešitelia Pytagoriády 2020/2021

     • V dňoch 9.12 a 10.12.2020 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili matematickej súťaže Pytagoriáda, ktorá pozostáva z  riešenia väčšieho počtu matematických príkladov v obmedzenom časovom limite. Žiaci prvýkrát súťažili online a najviac sa darilo týmto žiakom:

      P5

      1. miesto  Randová Nela V.A

      2. miesto Hájková Nela V.A

      3. miesto Germanová Alexandra V.A

      P6

      1. miesto Janec Bruno VI.A

      2. miesto Remšík Abai VI.A

      3. miesto Belešová Kateřina VI.B

      4. miesto Ovčík Bruno VI.A

      5. miesto Dúbravka Juraj VI.A

      P7

      1. miesto Boháček Tomáš VII.C

      2. miesto Dudoňová Veronika VII.A

      3. miesto Mitašíková Adela VII.A

      P8

      1. miesto Masaryková Zuzana VIII.B

      Všetkým blahoželáme.

     • Slovenský pohár v cyklokrose

     • Jakub Hlubina, žiak 7.A triedy bol veľmi úspešný na Slovenskom pohári v cyklokrose starších žiakov.
      Jeho umiestnenia boli nasledovné :

      Trnava 1.kolo SP - 1. miesto

      Podbrezová 2.kolo SP - 1. miesto

      Topoľčianky MSR, 3.kolo SP - 5. miesto

      Topoľčianky 4.kolo SP - 6. miesto

      V celkovom hodnotení získal 2. miesto. 

      Blahoželáme a držíme palce do ďalšej sezóny. 

     • Na hodinách vlastivedy v 3.A a 3.B

     • Život v meste alebo na dedine? O výhodách a nevýhodách viedli diskusiu žiaci 3.A a 3.B na hodinách vlastivedy a o danej téme spracovali nielen obsahovo ale aj výtvarne pekné projekty. S chuťou sa pustili aj do poznávania rôznych typov dopravných prostriedkov a dopravných značiek, ktoré musí poznať každý účastník cestnej premávky. Okrem značiek vyrobili aj smerové ružice a kompasy na poznávanie hlavných a vedľajších strán. Veríme, že žiaci sa aj do ďalších tém pustia s takou chuťou ako doteraz.

      PaedDr. Monika Dobroňová

    • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
     • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

     • Od septembra 2020 do augusta 2022 sa na našej škole realizuje Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II, ktorého ciele sú:

      - implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v škole

      - vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov

      - zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu

      Vďaka projektu škola zamestnala štyri asistentky učiteľa, ktoré sa aktívne podieľajú na plnení týchto cieľov.

     • Zdravý životný štýl

     • Zdravý životný štýl je súhrn toho, ako človek žije. O zdravom životnom štýle môžeme hovoriť vtedy, keď si pravidelne doprajeme to, čo nám prospieva -spánok, pohyb na čerstvom vzduchu, zdravú stravu, duševnú hygienu a naopak - vylúčime to, čo nášmu organizmu škodí. Aj triedne učiteľky 1. a 2. ročníka zaradili túto tému a aktivity  s ňou spojené do vyučovacieho procesu. Zamerali sa na zdravú výživu, pohyb a relax. Formou rozhovoru, prezentácie, pracovných listov, prechádzok a relaxačnej činnosti sa snažili žiakov oboznámiť a vysvetliť, čo prospieva ich telu. Veď predsa zdravie je dar a dar si treba chrániť. /viď foto/

      Mgr. Mitašová

     • Online Disco Dance Cup

     • V dňoch 27.11.- 2.12. sa uskutočnil Online Disco Dance Cup, ktorého sa zúčastnili aj žiačky našej školy. Vo veľkej konkurencii sa podarilo v kategórii JUNIOR 1 zvíťaziť žiačke z 8.A triedy Saške Bubeníkovej a rovnako tak aj v kategórii DETI 1 zvíťazila zo 4.B triedy Dianka Bubeníková. Dievčatám gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 22. 1. 2021
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 5586929
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

   •