• Používame EduPage školský informačný systém, po prihlásení Vaším kontom máte informácie z internetovej žiackej knižky, o preberanom učive i rozvrhu hodín.
     • Ako sa teraz učíme na diaľku? Slov. jazyk - rozumiem tomu, čo čítam

     • Radi čítame rozprávky, dobrodružné príbehy, detektívky,.....  Ale čo tak prečítať si obyčajný návod a vytvoriť si niečo pekné? Žiaci 2.B triedy si podľa prečítaného návodu vytvorili ježkov a vlasaté hlavy. Tie deti, ktoré nemali po ruke všetky potrebné materiály, museli preukázať kreatívneho ducha a vymyslieť rovnako pekných ježkov z kávy či cestoviny. Tu sa deti presvedčili, že nie je dôležité iba prečítať, ale hlavne, porozumieť.

      PaedDr. Dobroňová Monika

     • Prvouka 2.B

     • Aj napriek tomu, že žiaci vymenili vyučovanie v školských laviciach za učenie sa za písacími stolíkmi vo svojich detských izbách, ich chuť do učenia to nezmenilo. Sú rovnako šikovné, múdre a kreatívne, čoho dôkazom sú aj pekné projekty z prvouky, ktoré vytvorili žiaci 2.B triedy na tému živočíšne spoločenstvá.

      /viď fotoalbum/

      PaedDr. Dobroňová Monika

     • Pripravujeme sa na Veľkú noc

     • V tomto krásnom jarnom čase sa všetci tešíme na Veľkú noc. Možno nebude tradičná, ale určite príjemná a plná lásky. Snažíme sa naše obydlia skrášliť, aby sme si pripomenuli veľkonočné symboly a priniesli si domov kúsok prírody. Takto sa na sviatočné dni chystájú žiaci 3.B.

      Všetkým Vám prajeme radostné veľkonočné sviatky.

      Mgr. A. Hodžová

     • Veľkonočné dekorácie

     • Žiaci 5.A triedy vytvorili krásne jarné dekorácie počas ich učenia sa doma. Výtvarné námety čerpali na internete a zapojili aj vlastnú fantáziu. Vyzdobili si svoj domov a vytvorili príjemnú veľkonočnú atmosféru. 

      Mgr.Tkáčiková,vyučujúca VYV

       

       

     • Pre nás sa svet nezastavil, alebo i o tom, ako usilovne pracujeme z domu

     • Aj keď sa teraz učíme trochu inak ako obvykle, jarná príroda si pracuje v zaužívanom režime. Každé ráno nás zobúdza veselé slniečko a vtáčiky koncertujú bez prestávky. Príroda nás pozýva do svojej rozkvitnutej náruče a ukazuje nám, že aj tu sa máme čo učiť.

      Žiaci z 3.B triedy si kúsok prírody doniesli aj domov. Vytvorili si krásne malé záhradky, o ktoré sa s radosťou starajú.

      Mgr.Hodžová

       

    • Ako zvládať úlohy z domu ?
     • Ako zvládať úlohy z domu ?

     •  

      Vyučovací proces na školách je prerušený do odvolania, ale vyučovanie pokračuje a žiaci sú povinní plniť úlohy podľa pokynov učiteľov. Je nevyhnutné, aby sa žiaci prihlasovali na Edupage denne.

      Pre zlepšenie komunikácie posielame jednoduchý návod -
       

      1. Úlohy si nájdete cez ikonku Písomky/skúšanie, úlohy

      2. V ľavej lište si kontrolujete termíny odovzdania

      3. Ak úlohu odošlete, označíte - vybavené

      4. Ak zadá učiteľ úlohu prehrať online, dáte šípku a zjaví sa vám dokument, test... Keď ho vyriešite, označíte vybavené.

      Ak by ste potrebovali radu, pomoc, kontaktujte triednych učiteľov.

       

    • Usmernenie MŠVVaŠ SR - stredné školy
     • Usmernenie MŠVVaŠ SR - stredné školy

     •  

      Usmernenia ohľadom prihlášok a prijímacích skúšok na stredné školy a osemročné gymnáziá

       

       

      Ministerstvo školstva určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020.

       

      K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl

      Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.  

       

    • Prerušenie prevádzky školy do odvolania
     • Prerušenie prevádzky školy do odvolania

     • PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY DO ODVOLANIA.
       

      Aktuálne informácie a odporúčania čítajte na:

      https://www.ucimenadialku.sk/

      Pokyny ku možnostiam vyučovania jednotlivých predmetov  dostanú rodičia a žiaci od svojich učiteľov.

    • Elektronická prihláška na zápis do 1.ročníka
     • Elektronická prihláška na zápis do 1.ročníka

     • Vážení rodičia,

       

      pre zjednodušenie zápisu Vášho dieťaťa do 1.ročníka v školskom roku 2020/2021 sme pre Vás pripravili možnosť vyplnenia prihlášky online. Elektronickú prihlášku nájdete v menu webovej stránky školy.

    • Aj Vy môžete podporiť našu školu darovaním 2% z daní
     • Aj Vy môžete podporiť našu školu darovaním 2% z daní

     • Vážení rodičia, priatelia školy,

      aj tento rok môžete podporiť naše rodičovské združenie, ak venujete 2% svojich daní, o ktorých máte právo rozhodnúť. Pomôžte nám zmeniť k lepšiemu prostredie, v ktorom pracujú Vaše deti a zamestnanci školy. Ďakujeme za pomoc, ktorá je pre nás veľmi potrebná a dôležitá.

      IČO: 173196170257

      Právna forma: Občianske združenie

      Názov: SRRZ-RZ pri Základnej škole 

      Ulica: Nemocničná 

      Súpisné číslo: 987/2

      PSČ: 017 01 

      Obec: Považská Bystrica

     • Prevencia vírusových ochorení v Klubkáčiku

     • ,, IBA VODA NESTAČÍ ! ,, bol názov besedy, ktorú sme mali v školskom klube detí.

      Prevencia vírusových ochorení je v tomto období veľmi dôležitá a tak si skupina detí z II. a V. oddelenia ŠKD zopakovala, kedy je dôležité si ruky umyť. Naučili sme sa, ako si ruky správne umývať a hovorili sme o možnostiach a spôsoboch ako chrániť seba, aj iných ľudí pred šírením vírusov.

      Na záver sme si povedali ako správne použiť dezinfekčný gél na ruky a každý žiak si to aj vyskúšal.

      Bc.Levčíková

     • Krajské kolo v streľbe zo vzduchových zbraní

     • Družstvo mladších žiakov v zložení Zigo, Tatarka, Vašina zo 6.B triedy sa v piatok 6.marca zúčastnili krajského kola v streľbe zo vzduchových zbraní. Zistili, že konkurencia bola naozaj silná a tréma zohrala tiež svoju úlohu. Hoci sa neumiestnili, výborne si zastrieľali a spoznali zaujímavú hostiteľskú obec - Veľké Uherce.

                                                                             Mgr.Tkáčiková, vedúca streleckého krúžku

       

    • Literárna exkurzia
     • Literárna exkurzia

     • Začiatkom marca sa žiaci ôsmeho zúčastnili literárnej exkurzie vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici pod názvom Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci. Riaditeľka múzea Mgr. Petronela Rágulová pútavou formou prezentovala prierez 19. storočím cez módu, rodinný či spoločensko-politický život a emancipačný proces v našej kultúre. Mali sme možnosť vidieť dobové kostýmy, doplnky, jedálenské či čajové súpravy ako aj nahliadnuť do starých almanachov, ženských časopisov či rodných listov a priblížiť si tak významné obdobie vo formovaní našej kultúry a spoločnosti.  

     • Svet LEGA očami detí

     • V mesiaci február sa  konal v Centre voľného času už VII. ročník súťaže v skladaní lega pod názvom „Svet LEGA očami detí“ na tému  VESMÍR. Z našej školy sa do nej zapojili chlapci z 2. C a 4. B triedy. Preukázali, že im nechýba fantázia a vedia prostredníctvom modelov  vyjadriť svoje myšlienky a pocity, čo sa odzrkadlilo aj v ich ohodnotení. Dosiahli nasledovné umiestnenie:

      1.miesto: Renko Bičan a Miško Paliarik z 2. C, 1.miesto: Jakubko Pavlačka, 2.miesto: Davidko Tomášek, 4.miesto:Peťko Kubík ,3 .miesto:Aďko Bielik, žiaci zo 4. B triedy.

      Blahoželáme a prajeme veľa ďalších originálnych nápadov.  

                                                                                                        Mgr. Jana Masariková

        

     • Karneval v Klubkáčiku

     • Dňa 20. 2. sa v Klubkáčiku konal karneval. Deti sa premenili na fantastické rozprávkové bytosti alebo veci, ktoré sa zabávali, tancovali a súťažili. Najkrajšie a najoriginálnejšie masky boli odmenené vecnými cenami. Bol to vodník a morská panna, trojhlavý drak a princezná, robot, torta, lesná víla, jahôdka a transformer. Pani vychovávateľky pripravili na spestrenie programu zaujímavé súťaže. Deti skladali vety, krútili pingpongovou loptičkou na tanieri, hrali sa na krabíka s balónom, prevliekali si obruč alebo tancovali s horúcim balónom. Víťazné družstvá boli taktiež odmenené. V škole bolo naozaj veselo a hudbu a smiech  detí  bolo počuť doďaleka.   

      Pani vych. Malíková a Levčíková

     • Medzinárodný deň materinského jazyka

     • Dňa 21.2.2020 sa na našej škole uskutočnilo podujatie venované Medzinárodnému dňu materinského jazyka. Žiaci sa počas celého dňa zúčastňovali rôznych aktivít, ktoré boli späté s týmto významným dňom. Niektorí písali vlastné bájky, ktoré potom čítali spolužiakom. Iní riešili tajničku, ktorej indície hľadali v priestoroch školy. Všetci si vypočuli rozhlasovú reláciu venovanú nielen materinskému jazyku, ale aj fašiangom a na záver sa všetci zúčastnili fašiangového ľudového pásma, ktoré si pripravili mladší spolužiaci. Popritom si pochutili na šiškách, ktoré pripravili pani učiteľky so žiakmi. Takto príjemne sme strávili posledný vyučovací deň pred prázdninami.

      Vyučujúci  SJL

     • Finále krajskej streleckej  porovnávacej súťaže 

     •  

      V piatok 21.2. sa strelci zúčastnili 4.kola porovnávacej streleckej súťaže na strelnici v Domaniži, kde si zmerali streleckú mušku s družstvami z okolitých škôl. Veľmi sa im darilo a tu sú výsledky: 

      kategória mladší žiaci:

      1.miesto - mladšie žiačky v zložení Nelka Apoleníková 6.A, Tamarka Kardošová 6.C a Katka Baranovičová - 6.A.,

      2.miesto - mladší žiaci v zložení Ondrej Zigo, Oliver Tatarka, Nikolas Vašina - všetci zo 6.B.

      Jednotlivci: mladšie žiačky - 2.miesto - Tamarka Kardošová 6.C, 3.miesto - Nelka Apoleníková 6.A, mladší žiaci - 1.miesto - Ondrejko Zigo - 6.B, 3.miesto - Oliverko Tatarka 6.B. Všetkým blahoželáme a držíme palce chlapcom, ktorí sa zúčastnia krajského kola v streľbe zo vzduchových zbraní vo Veľkých Uherciach dňa 6.marca. 

      Mgr.Tkáčiková, vedúca streleckého krúžku

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 10. 4. 2020
  • Fotogaléria

   • Prvouka 2.B
   • Pre nás sa svet nezastavil...
   • Streľba zo vzduchovky krajské kolo
   • Moja malá záhradka
   • Prevencia vírusových ochorení v Klubkáčiku
   • Karneval v Klubkáčiku
   • Medzinárodný deň materinského jazyka
   • Finále krajskej streleckej porovnávacej súťaže
   • VALENTÍN 2020