Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 1207 učebnice 684,00 s DPH 17.09.2021 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy
Faktúra 1206 učebnice 284,70 s DPH 17.09.2021 Libera Terra, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy
Objednávka 106 učebnice 284,70 s DPH 16.09.2021 Libera Terra, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy
Faktúra 1202 vodné stočné 677,06 s DPH 16.09.2021 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy
Faktúra 1204 kosenie trávy 324,00 s DPH 16.09.2021 Sentosa, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy
Faktúra 1205 plyn 2 514,00 s DPH 16.09.2021 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy
Faktúra 1203 oprava výťahu v ŠJ 898,80 s DPH 16.09.2021 Čelko Lifts s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy
Objednávka 136339 učebnice 684,00 s DPH 14.09.2021 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy
Objednávka 102 kontajner s DPH 14.09.2021 Mesto Považská Bystrica ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy
Faktúra 1200 drobné náradie do šk.kuchyne 166,97 s DPH 09.09.2021 UNIMAT ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy
Faktúra 1197 tel.poplatok 130,27 s DPH 09.09.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy
Faktúra 1201 ochranné prac.pomôcky 365,50 s DPH 09.09.2021 Olmit-Oľga Mitašová ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy
Faktúra 1199 elektroinšt. materiál 445,42 s DPH 09.09.2021 IMAO electric, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy
Faktúra 1198 elektroinšt. materiál 170,71 s DPH 09.09.2021 IMAO electric, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy
Faktúra FA Š J2091-2095 potraviny viďsúbor s DPH 07.09.2021 viď súbor ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy
Faktúra 1195 farby 40,80 s DPH 03.09.2021 Farby Centrum s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy
Faktúra 1194 plyn ŠJ 32,00 s DPH 03.09.2021 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy
Faktúra 1193 oprava odpadového potrubia 950,40 s DPH 03.09.2021 Turičík Pavol ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy
Faktúra 1192 el.energia 817,00 s DPH 03.09.2021 SSE ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy
Faktúra 1191 poistne 1 350,00 s DPH 03.09.2021 Mesto Považská Bystrica ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4182