• Profil verejného obstarávania

    •  

     Profil verejného obstarávateľa :

     Verejný obstarávateľ : Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica

     Sídlo : Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 017 01

     IČO : 35995998

     Štatutárny zástupca : Mgr. Zuzana Slaninková - riaditeľka školy

     e-mail : 1zs@povazska-bystrica.sk

     telefń, fax : +421 42 4321297