• ŠKD v školskom roku 2021/2022

    • I.oddelenie 

     Vychovávateľka: Bc. Zuzana Levčíková 

     II. oddelenie

     Vychovávateľka: Mgr. Martina Vaňousová

     III. oddelenie 

     Vychovávateľka: Mgr. Andrea Kohútová

     IV. oddelenie

     Vychovávateľka: Marta Malíková

     V. oddelenie 

     Vychovávateľka: Ing. Dominika Kubáňová

     VI. oddelenie