• ŠKD v školskom roku 2019/2020

    • Oddelenie:                    I.

     Vychovávateľka:   Mgr. Anna Tomanová, zastupuje Mgr. Jana Krivá

                         

     Oddelenie:                      II.

     Vychovávateľka: Jana Prchalová, zastupuje Ing. Monika Haviarová   

      

     Oddelenie:                    III.

     Vychovávateľka: Marta Malíková    

             

     Oddelenie:          IV.

     Vychovávateľka: Mgr. Zuzana Sádecká

      

     Oddelenie:          V.

     Vychovávateľka: Bc. Zuzana Levčíková

      

     Oddelenie:        VI.

     Vychovávateľka : Mgr.Andrea Kohútová