• ŠKD v školskom roku 2020/2021

    • Oddelenie: I. 

     Vychovávateľka: Mgr. Martina Vaňousová  

     Oddelenie: II.

     Vychovávateľka:  

     Oddelenie: III.

     Vychovávateľka:   Marta Malíková 

     Oddelenie: IV.

     Vychovávateľka: Mgr. Andrea Kohútová

     Oddelenie: V.

     Vychovávateľka: Bc. Zuzana Levčíková