Prihláška na štúdium na našej škole

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ-prihláška

Vážení rodičia, na stránke našej školy Vám ponúkame možnosť vybaviť prihlasovanie Vášho dieťaťa do 1.ročníka v školskom roku 2021/2022 plne elektronicky pomocou elektronickej prihlášky.V prípade otázok kontaktujte riaditeľku školy Mgr. Zuzanu Slaninkovú:

  • kontakt na komunikáciu +421/4261757; 0911 018 808
  • email školy 1zs@povazska-bystrica.sk ; riaditelka@zspb.sk

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: