• Školské prázdniny

    •      PRÁZDNINY  V ŠKOLSKOM  ROKU  2021/2022


     Jesenné prázdniny          od 28.10.2021,  začiatok vyučovania 2.11.2021

     Vianočné prázdniny          od 23.12.2021, začiatok vyučovania 10.1.2022

     Polročné prázdniny            4.2.2022, začiatok vyučovania 7.2.2022       

     Jarné prázdniny                 od 7.3.2022,  začiatok vyučovania 14.3.2022     

     Veľkonočné prázdniny      od 14.4.2022, začiatok vyučovania 20.4.2022

     Letné prázdniny                  1.7.2022