• Školské prázdniny

    •      PRÁZDNINY  V ŠKOLSKOM  ROKU  2020/2021


     Jesenné prázdniny          od 29.10.2020,  začiatok vyučovania 2.11.2020

     Vianočné prázdniny          od 23.12.2020, začiatok vyučovania 8.1.2021

     Polročné prázdniny            1.2.2021, začiatok vyučovania 2.2.2021                          

     Veľkonočné prázdniny      od 1.4.2021, začiatok vyučovania 7.4.2021

     Jarné prázdniny                 od 15.2.2021,  začiatok vyučovania 22.2.2021

     Letné prázdniny                  1.7.2021