• O nás

    • SRRZ - RZ pri Základnej škole, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica existuje od začiatku činnosti tejto základnej školy, od roku 1963. Najstarší písomný záznam ktorý máme k dispozícii je účtovná a pokladničná kniha združenia vedená  od 1.11.1974 dodnes.

     Názvy školy a združenia sa časom menili , ale podstata existencie združenia rodičov ( a nebojím sa povedať , že aj priateľov  školy ) zostáva :

      Podporovať rozvoj osobnosti žiaka, jeho výchovy a vzdelávania.

     Nič z toho by nebolo možné bez dobrej spolupráce s vedením školy, učiteľmi a nepedagogickými zamestnancami školy na jednej strane a zriaďovateľom - v súčasnosti Mestom Považská Bystrica na strane druhej.

     Naše poďakovanie patrí  všetkým rodičom, členom združenia , ktorí aktívne pracovali a pracujú v prospech združenia, školy a najmä svojich detí.

     Podstatné je finančné zabezpečenie združenia, zabezpečené z príspevkov členov, ktoré v súčasnosti predstavujú asi polovicu príjmov. Ďalší  podstatný príjem je z darovaných 2% daní z príjmu fyzických a právnických osôb. Tieto príjmy sa datujú od roku 2002 a je potešujúce, že majú doteraz stúpajúcu tendenciu.

     Z uvedených prostriedkov boli v posledných rokoch realizované viaceré projekty, ktoré zlepšili vybavenie školy a areálu, umožnili lepšie  vybaviť školu pomôckami pre vyučovanie a šport.

     Najviditeľnejšie sú úpravy povrchu nádvoria, vybudovanie učebne s interaktívnou tabuľou, počítačová miestnosť pre I.stupeň, stoličky v jedálni, školské tabule na I.stupni, osadenie basketbalového koša, rekonštrukcia sanitárnych priestorov pre žiakov v budove A,budovanie plotu... Čo na prvý pohľad nevidieť, sú pomôcky pre vyučovanie, bezbariérové prístupy a schodolez pre telesne postihnutých žiakov.

     Veríme v budúcu dobrú spoluprácu všetkých zainteresovaných a ďakujeme vopred za Vašu pomoc a finančné príspevky na činnosť rodičovského združenia.

                                                                                                                                                       Martin Hájek

                                                                                                   predseda výkonného výboru RZ

  • Kontakty

   • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
   • 1zs@povazska-bystrica.sk
   • +421/424261757, +421911 018 808 - riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková +421/424321297, +421914 223 223 - ekonómka školy +421/424363074 školská jedáleň - Ing. Zuzana Váchalíková +421911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD - Mgr. Monika Mitašíková +421907785586 - zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Andrea Toporová
   • Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
   • 35995998
  • Prihlásenie