• Čo ponúka naša škola

    •  

     Základná škola, Nemocničná 987/2,  Považská Bystrica

     • sa nachádza na sídlisku Lány, vedľa nemocnice s poliklinikou,
     • má veľký priestranný školský areál, športový areál, telocvičňu, v blízkosti je dopravné ihrisko pre deti,
     • multifunkčné športové ihrisko s umelou trávou,
     • automat potravín a nápojov.

      

     P o n ú k a

     • tvorivú atmosféru, moderné vyučovacie metódy, pozitívny vzťah učiteľov k žiakom, aktívnu spoluprácu učiteľov a rodičov, stravovanie v školskej jedálni, starostlivosť o integráciu detí, služby školského špeciálneho pedagóga a asistentov učiteľa, výučbu anglického, nemeckého, ruského jazyka, výchovu mimo vyučovania, školský klub detí, 
     • výber krúžkov podľa záujmu detí (napr. prírodovedné experimenty, Karpatský pútnik, dramaticko – tanečný, vybíjaná,rope skipping, gymnastický, florbalový, športový, volejbalový, počítačový, chemický, , turistický a iné),
     • od 3. ročníka ZŠ sú triedy s dotáciou  športovej prípravy zameranej na florbal a gymnastiku (súčasťou je aj rope skipping) ,
     • žiaci športovej triedy majú rovnaké vyučovacie predmety ako žiaci bežnej triedy, aj počet hodín, ale v rozvrhu hodín majú o 3 - 4 hodiny týždenne športovej prípravy viac.

      

     Kontakt na komunikáciu:         

     042/4261757, 0911018808 riaditeľka školy

     042/4321297 ekonómka školy

     042/4363074 školská jedáleň

     Webová adresa:   http://zsnemocnicna.edupage.org

     Email školy:          1zs@povazska-bystrica.sk

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
   • 1zs@povazska-bystrica.sk
   • +421/424261757, +421911 018 808 - riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková +421/424321297, +421914 223 223 - ekonómka školy +421/424363074 školská jedáleň - Ing. Zuzana Váchalíková +421911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD - Mgr. Monika Mitašíková +421907785586 - zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Andrea Toporová
   • Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
   • 35995998
  • Prihlásenie