• Testovanie žiakov

    • Celoslovenské testovanie žiakov základných škôl

      

     Celoslovenské testovanie žiakov V.ročníka
     T5  

     Riadny termín: 18.máj 2022

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     Celoslovenské testovanie žiakov IX.ročníka
     T9   

     Riadny termín: 6.apríl 2022 (streda)

     Náhradný termín: 21.apríl 2022