• Testovanie žiakov

    •  

     Celoslovenské testovanie žiakov V.ročníka
     Testovanie 5  2021

     Riadny termín : 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     Celoslovenské testovanie žiakov IX.ročníka
     Testovanie 9   2021

     Riadny termín : 9.jún 2021 (streda)