• História školy

    • Informácie zo školskej kroniky

          

     - riaditelia               - PaedDr. Jozef Ižvolt                1963 – 1974

                                      - Mgr. Pavel Teska                   1974 – 1978

                                      - PaedDr. Anna Kadúchová      1978 – 1979

                                      - Mgr. Pavel Teska                    1979 – 1991

                                      - PaedDr. Mária Mitánková       1991 - 1999

                                      - Mgr. Daniela Siladiová            1999 - 2004

                                      - Mgr. Marianna Pecíková          2004- 2009

                                      - Mgr. Zuzana Slaninková           od 2009


     -        Z pôvodnej školy  pri cintoríne sa časť pedagogického  zboru i žiakov presunula do novovybudovanej I. ZDŠ vo vtedajšej Gottwaldovej štvrti. Vyučovanie začalo   2. 9. 1963 v tzv. 

              A-pavilóne ( 14 tried ), 1. novembra. 1963 sa začalo vyučovať i v ďalších 14-tich triedach B-bloku. Slávnostné otvorenie ZDŠ sa za prítomnosti významných osobností i širokej verejnosti

               uskutočnilo 8. decembra 1963.

     -        V prvých dvoch  desaťročiach existencie  navštevovalo školu viac ako  1400 žiakov, preto bola na škole dvojzmenná prevádzka.

     -        V roku 1968 boli dokončené a dané do prevádzky budovy telocvične, dielní, školskej jedálne s družinou, ukončená bola i celková podoba šk. parkov.

     -        Od svojho  vzniku  udržiavala  škola intenzívnu  družbu so ZDŠ v Opave, od roku 1969 i so základnou školou v ruskom Uljanovsku.

     -        V roku 1975 bolo dokončené v areáli školy dopravné ihrisko, ktoré využívali žiaci z  celého bývalého okresu  Považská Bystrica. Po niekoľkoročnej prestávke v 90-tych rokoch bolo opäť

               obnovené v roku 2008.

     -        V roku 1976 bol dobudovaný športový areál, na ktorom sa nachádzajú ihriská na futbal, hádzanú, volejbal, basketbal a škvárový atletický okruh.

     -        V rokoch 1973, 1978 a 1986 bolo v celoštátnom rozhlase vysielanie  o našej škole – úspechy žiakov a pedagógov, svojpomocné zveľaďovanie  areálu školy i mesta, kultúrny a spoločenský 

              život školy ...

     -        Od roku 1983 existujú  na škole v každom ročníku športové triedy so zameraním na futbal, ktoré vychovali niekoľko prvoligových hráčov.

     -        V roku  1991 bola vytvorená  v priestoroch školy  špecializovaná  žiacka knižnica s bohatým výberom literatúry. V tom  istom roku sa začala  i povinná výučba cudzích jazykov  – angličtiny

               a nemčiny  – v roku 2004 k nim pribudla aj francúzština.

     -        V roku 1997  získala  škola právnu  subjektivitu, to veľmi  napomohlo  pri zložitých transformačných procesoch v 90-tych rokoch.

     -        V roku 1999 existovali na škole špeciálne triedy zamerané na výučbu cudzích jazykov.

     -        V rokoch  2003  a 2005  boli  dané  do  užívania  dve  špecializované  počítačové učebne vybavené najmodernejšou výpočtovou technikou, postupne k nim pribudli ďalšie  počítačové

              učebne, triedy s interaktívnymi tabuľami, komunikačná miestnosť...

     -       V roku 2010 bolo sprevádzkované multifunkčné ihrisko, ktoré tak spolu s posilňovňou doplnilo dobre vybavený športový areál. Škola, ktorá má centrálnu polohu v rámci mesta, tak ponúka

              žiakom naozaj všestranné športové vyžitie.

     -        Významné osobnosti, ktoré navštívili školu  – Hana Zelinová (1964), Rudo Moric (1965), Elena Čepčeková (1971), Klára Jarunková (1992) ...

     -        Významní absolventi školy

     Peter Magvaši - minister práce, sociálnych vecí a rodiny
     Dušan Kocian - reprezentant ČSSR v Enduro športe
     Jozef Chovančík - reprezentant ČSSR/SR v motocrosse - dvakrát bol členom víťazného tímu, ktorý získal svetový primát
     Ján Kroner - známy slovenský divadelný, seriálový a filmový herec
     Milan Dvorčšík - strieborný v individuálnych pretekoch na majstrovstvách sveta v cyklistike v roku 1994
                              - športovec roka na Slovensku v roku 1994
     František Záhradník - reprezentant Slovenska v plávaní
     Robert Ovad  - reprezentant SR vo futbale v rokoch 1995/96
     Peter Hluško - prvoligový futbalista pôsobiaci v Prešove, Žiline a Trnave
     Peter Orávik - kapitán prvoligového futbalového klubu Zlaté Moravce
     Martin Chudý - futbalový brankár postupne pôsobiaci v prvoligovej Nitre, neskôr v českých kluboch Dukla Praha a FK Teplice
     Pavol Bajza - futbalový brankár talianskeho prvoligového klubu AC Parma
     Tomáš Brigant - slovenský mládežnícky reprezentant dnes pôsobiaci v prvoligovom českom klube Zbrojovka Brno 

       

     Pri príležitosti 50. výročia otvorenia základnej školy v roku 2013 bola vydaná publikácia o histórii školy - zs_povazska_bystrica_brozura.pdf

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
   • 1zs@povazska-bystrica.sk
   • +421/424261757, +421911 018 808 - riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková +421/424321297, +421914 223 223 - ekonómka školy +421/424363074 školská jedáleň - Ing. Zuzana Váchalíková +421911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD - Mgr. Monika Mitašíková +421907785586 - zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Andrea Toporová
   • Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
   • 35995998
  • Prihlásenie