Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Zuzana Slaninková Sn Rozvrh
Riaditeľka
riaditelka@zspb.sk
 
 
Mgr. Monika Mitašíková Mt Rozvrh
Zástupkyňa
m.mitasikova@zspb.sk
 
 
Mgr. Andrea Toporová To Rozvrh
Zástupkyňa
zastupkyna@zspb.sk
 
 
Ing. Zuzana Balušíková Ba Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
z.balusikova@zspb.sk
 
 
Mgr. Lenka Beníková Be Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
l.benikova@zspb.sk
 
 
Mgr. Miroslava Brosová Br Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
m.brosova@zspb.sk
 
 
Mgr. Miroslava Bučková Bu Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
m.buckova@zspb.sk
 
 
Mgr. Veronika Čechutyová Če Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
v.cechutyova@zspb.sk
 
 
PaedDr. Monika Dobroňová Do Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
m.dobronova@zspb.sk
 
 
Ing. Emília Ďurajková Ďu Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
e.durajkova@zspb.sk
 
 
Mgr. Marcela Gajdošíková Ga Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
m.gajdosikova@zspb.sk
 
 
Mgr. Stanislava Gažurová Gz Rozvrh
Učiteľka
s.gazurova@zspb.sk
 
 
Bc. Božena Hájková Hj Rozvrh
Učiteľka
b.hajkova@zspb.sk
 
 
Mgr. Renáta Hatalová Hl Rozvrh
Triedna učiteľka: V.C
r.hatalova@zspb.sk
 
 
Mgr. Janka Hatňančíková Ht Rozvrh
Učiteľka
j.hatnancikova@zspb.sk
 
 
Mgr. Jana Hederová He Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
j.hederova@zspb.sk
 
 
Mgr. Alena Hodžová Ho Vychovávateľka
a.hodzova@zspb.sk
 
 
Mgr. Lenka Honeková Hk Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
l.honekova@zspb.sk
 
 
Mgr. Jana Hradiská Hr Rozvrh
Učiteľka
j.hradiska@zspb.sk
 
 
Mgr. Barbora Chladná Chl Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
b.chladna@zspb.sk
 
 
Bc. Kristína Chochlíková Cho asistentkaučiteľa
k.chochlikova@zspb.sk
 
 
Mgr. Monika Kocianová Kn Rozvrh
Učiteľka
m.kocianova@zspb.sk
 
 
Mgr. Eva Krabáčová Ka Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
e.krabacova@zspb.sk
 
 
Mgr. Daniela Krupová Kr Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
d.krupova@zspb.sk
 
 
Bc. Zuzana Levčíková Le Vychovávateľka
z.levcikova@zspb.sk
 
 
Marta Malíková Ml Vychovávateľka
m.malikova@zspb.sk
 
 
Mgr. Jana Masariková Ma Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
j.masarikova@zspb.sk
 
 
Mgr. Daša Mikušová Mk Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
d.mikusova@zspb.sk
 
 
Mgr. Anna Mitašová Mi Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
a.mitasova@zspb.sk
 
 
Mgr. Radoslav Orávik Ok Rozvrh
Učiteľ
r.oravik@zspb.sk
 
 
Mgr. Peter Perháč Pe Rozvrh
Učiteľ
p.perhac@zspb.sk
 
 
Jana Prchalová Pr Vychovávateľka
j.prchalova@zspb.sk
 
 
Mgr. Zuzana Sádecká Sa Vychovávateľka
z.sadecka@zspb.sk
 
 
Mgr. Alena Schmidtová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Richard Strapko St Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.B
r.strapko@zspb.sk
 
 
Mgr. Erika Sukovská Su Rozvrh
Učiteľka
e.sukovska@zspb.sk
 
 
Mgr. Anna Škulavíková Šk Učiteľka
 
 
Mgr. Jarmila Tabányi Re Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
j.tabanyi@zspb.sk
 
 
Mgr. Silvia Tkáčiková Tk Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
s.tkacikova@zspb.sk
 
 
Bc. Anna Tomanová Tm Vychovávateľka
a.tomanova@zspb.sk
 
 
Mgr. Renáta Vaštíková Va Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
r.vastikova@zspb.sk
 
 
Mgr. Vladimíra Vaštíková Vv Učiteľka
v.vastikova@zspb.sk
 
 
Mgr. Jaroslava Zigová Zg Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
j.zigova@zspb.sk

© aScAgenda 2019.0.1156 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.03.2019

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
    Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
  • +421/42/4261757; 0911 018 808 - riaditeľka školy
    +421/42/4321297, 0914 223 223 - ekonómka školy
    +421/42/4363074 - školská jedáleň
    0911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD

Fotogaléria