• .

     Informácie pre rodičov budúcich prvákov

      

      

     Názov školy: Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica                                  

     Webové sídlo: www.zsnemocnicna.edupage.org

     e-mailová adresa: 1zs@povazska-bystrica.sk, riaditelka@zspb.sk

     +421/42/4261757; 0911 018 808 - riaditeľka školy
     +421/42/4321297, 0914 223 223 - ekonómka školy
     +421/42/4363074 - školská jedáleň

      

     Začiatok vyučovania je o 7:45 hod., príchod do školy o 7:30 hod., rodičia odprevádzajú deti len do priestorov chodby na prízemí, kde sa  žiaci prezúvajú. Časový rozpis vyučovacích hodín a prestávok je vyvesený na vchodových dverách , počas vyučovania sa budovy zamykajú.Po vyučovaní majú deti možnosť navštevovať školský klub detí

      

     Všetky školské potreby, odev a obuv žiaka dôkladne podpísať, obaliť všetko do priesvitných

     obalov.

     Treba si premyslieť, či bude žiak poistený v prípade straty osobných vecí.

      

     Denne nosiť do školy 2 zastrúhané stredne mäkké ceruzky , zastrúhané pastelky, gumu,lepidlo,

     strúhadlo, nožnice a na pokyn triednej učiteľky od októbra 2 plniace perá    /odporúčame pero STABILO, alebo bombičkové pero s guličkovým hrotom, nie TORNÁDO/.

      

     Na prezúvanie nosiť pevnú obuv.

     Hygienické potreby:  podpísaný malý uteráčik, toaletný papier, tekuté mydlo vo fľaši s pumpou /bude stále k dispozícii na umývadle v triede/.

     Výtvarná výchova: vodové farby /anilínové/, ploché štetce rôznej šírky, umelý pohárik,igelitový obrus na lavicu, handričku, voskové pastelky, plastelína, lepidlo - odporúčam vysúvacie, všetko podpísané a vložené v papierovej, príp. plastovej škatuli /podpísanej na viditeľnom mieste/.

     Výkresy: náčrtník 1 ks

                    výkresy A4 15 ks

                    výkresy  A3 15 ks - tie nepodpisovať a nestáčať!

                    súprava farebných papierov 

      

     Telesná výchova: cvičky -tenisky, tepláková súprava, tričko a ponožky, všetko podpísané a vložené vo vrecku na stiahnutie.

      

     - Zakúpiť zošity: 

         zošit č. 512 – 3 ks

         zošit č. 511 – 3 ks

         zošit č. 510 – 1 ks

      

     Prefotenú kartičku poistenca odovzdať triednej učiteľke na začiatku školského roka.

     Podľa Vašich možností uvítame každú pomoc pre školu, triedu a žiakov.

                                                 

     Odporúčanie:

     viesť deti k samostatnosti, pochváliť za každý úspech, byť trpezlivý, ak žiakovi niečo pôjde pomalšie, určite to časom zvládne. Vaša pomoc pri príprave je nevyhnutná.


      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
   • 1zs@povazska-bystrica.sk
   • +421/424261757, +421911 018 808 - riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková +421/424321297, +421914 223 223 - ekonómka školy +421/424363074 školská jedáleň - Ing. Zuzana Váchalíková +421911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD - Mgr. Monika Mitašíková +421907785586 - zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Andrea Toporová
   • Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
   • 35995998
  • Prihlásenie