2%

2%

Riaditeľstvo Základnej školy,  Nemocničná 987/2, Považská Bystrica oznamuje rodičom žiakov, zamestnancom, podnikateľom , že aj v roku 2019 môžu podporiť našu školu tým, že poukážu 2 % (3%) daní v prospech účtu SRRZ - RZ pri Základnej škole, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica, kontaktná osoba- Bc. Košíková Andrea, zdruzenie.rodicov@zspb.sk

 

1. Ak máte príjem iba od jedného zamestnávateľa :

    ( nepodávajte si sami daňové priznanie a požiadali ste zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň )

 

   a )  Požiadajte zamestnávateľa , aby Vám vystavil tlačivo : Potvrdenie o zaplatení dane

   b )  Ak sú 2% z vašej dane minimálne 3,32€ /100 Sk , údaje o sume napíšte do Vyhlásenia   

         o zaplatení dane a obe tlačivá ( Vyhlásenia a Potvrdenie ) doručte do 30.4.2019 na daňový úrad vo vašom bydlisku alebo ku ktorému prináleží váš zamestnávateľ alebo  našej ZŠ.

 

2. Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba :

 

    V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené rubriky na poukázanie 2% (3%) dane v prospech 1 prijímateľa. Výška poukazovanej dane musí byť minimálne 3,32€ / 100 Sk .

    Údaje o prijímateľovi , ktoré potrebuje do daňového priznania , sú v spodnej časti tohto oznámenia. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte daňovému úradu do 31.3.2019.

 

3. Ak podáva daňové priznanie právnická osoba :

 

    V daňovom priznaní , ktoré podávate do 31.3.2019,  ktorého  súčasťou je Vyhlásenie o poukázaní sumy 2 %  (3%) dane minimálne 8,30€ / 250 Sk , po zaplatení dane za rok 2018 poukázať v prospech :

                 SRRZ - RZ pri Základnej škole, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica

                                               Právna forma : občianske združenie

                                               IČO : 173196170257

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
    Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
  • +421/42/4261757; 0911 018 808 - riaditeľka školy
    +421/42/4321297, 0914 223 223 - ekonómka školy
    +421/42/4363074 - školská jedáleň
    0911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD

Fotogaléria