Školská jedáleň

Školská jedáleň

Školská jedáleň
        
Vedúca školskej jedálne:  Bc. Daniela Mlyniská                    
                  Hlavná kuchárka         :  Marta Valjentová
                  Kontakt                   :  042/4363074    veducasj@zspb.sk                                          

 
      Ceny obedov pre školský rok 2017/2018 :  žiaci 1. - 4. roč. : 1,11 €          
                                                               žiaci 5. - 9. roč. : 1,19 € 

  

Odhlásiť z obedu je možné na telefónnom čísle 4363074 deň vopred do 13:30 hod. .

 

Ak máte záujem platiť stravu prevodom na účet treba uviesť číslo účtu vedeného v Prima Banka Slavensko, a.s. - pobočka Považská Bystrica: 2820894002,

                                                                   kód banky 5600.

 

 

                                                                    IBAN : SK94 5600 0000 0028 2089 4002

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
    Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
  • +421/42/4261757; 0911 018 808 - riaditeľka školy
    +421/42/4321297, 0914 223 223 - ekonómka školy
    +421/42/4363074 - školská jedáleň
    0911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD

Fotogaléria