História školy

História školy

Informácie zo školskej kroniky

     

- riaditelia               - PaedDr. Jozef Ižvolt                1963 – 1974

                                 - Mgr. Pavel Teska                   1974 – 1978

                                 - PaedDr. Anna Kadúchová      1978 – 1979

                                 - Mgr. Pavel Teska                    1979 – 1991

                                 - PaedDr. Mária Mitánková       1991 - 1999

                                 - Mgr. Daniela Siladiová            1999 - 2004

                                 - Mgr. Marianna Pecíková          2004- 2009

                                 - Mgr. Zuzana Slaninková           od 2009


-        Z pôvodnej školy  pri cintoríne sa časť pedagogického  zboru i žiakov presunula do novovybudovanej I. ZDŠ vo vtedajšej Gottwaldovej štvrti. Vyučovanie začalo   2. 9. 1963 v tzv. 

         A-pavilóne ( 14 tried ), 1. novembra. 1963 sa začalo vyučovať i v ďalších 14-tich triedach B-bloku. Slávnostné otvorenie ZDŠ sa za prítomnosti významných osobností i širokej verejnosti

          uskutočnilo 8. decembra 1963.

-        V prvých dvoch  desaťročiach existencie  navštevovalo školu viac ako  1400 žiakov, preto bola na škole dvojzmenná prevádzka.

-        V roku 1968 boli dokončené a dané do prevádzky budovy telocvične, dielní, školskej jedálne s družinou, ukončená bola i celková podoba šk. parkov.

-        Od svojho  vzniku  udržiavala  škola intenzívnu  družbu so ZDŠ v Opave, od roku 1969 i so základnou školou v ruskom Uljanovsku.

-        V roku 1975 bolo dokončené v areáli školy dopravné ihrisko, ktoré využívali žiaci z  celého bývalého okresu  Považská Bystrica. Po niekoľkoročnej prestávke v 90-tych rokoch bolo opäť

          obnovené v roku 2008.

-        V roku 1976 bol dobudovaný športový areál, na ktorom sa nachádzajú ihriská na futbal, hádzanú, volejbal, basketbal a škvárový atletický okruh.

-        V rokoch 1973, 1978 a 1986 bolo v celoštátnom rozhlase vysielanie  o našej škole – úspechy žiakov a pedagógov, svojpomocné zveľaďovanie  areálu školy i mesta, kultúrny a spoločenský 

         život školy ...

-        Od roku 1983 existujú  na škole v každom ročníku športové triedy so zameraním na futbal, ktoré vychovali niekoľko prvoligových hráčov.

-        V roku  1991 bola vytvorená  v priestoroch školy  špecializovaná  žiacka knižnica s bohatým výberom literatúry. V tom  istom roku sa začala  i povinná výučba cudzích jazykov  – angličtiny

          a nemčiny  – v roku 2004 k nim pribudla aj francúzština.

-        V roku 1997  získala  škola právnu  subjektivitu, to veľmi  napomohlo  pri zložitých transformačných procesoch v 90-tych rokoch.

-        V roku 1999 existovali na škole špeciálne triedy zamerané na výučbu cudzích jazykov.

-        V rokoch  2003  a 2005  boli  dané  do  užívania  dve  špecializované  počítačové učebne vybavené najmodernejšou výpočtovou technikou, postupne k nim pribudli ďalšie  počítačové

         učebne, triedy s interaktívnymi tabuľami, komunikačná miestnosť...

-       V roku 2010 bolo sprevádzkované multifunkčné ihrisko, ktoré tak spolu s posilňovňou doplnilo dobre vybavený športový areál. Škola, ktorá má centrálnu polohu v rámci mesta, tak ponúka

         žiakom naozaj všestranné športové vyžitie.

-        Významné osobnosti, ktoré navštívili školu  – Hana Zelinová (1964), Rudo Moric (1965), Elena Čepčeková (1971), Klára Jarunková (1992) ...

-        Významní absolventi školy

Peter Magvaši - minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Dušan Kocian - reprezentant ČSSR v Enduro športe
Jozef Chovančík - reprezentant ČSSR/SR v motocrosse - dvakrát bol členom víťazného tímu, ktorý získal svetový primát
Ján Kroner - známy slovenský divadelný, seriálový a filmový herec
Milan Dvorčšík - strieborný v individuálnych pretekoch na majstrovstvách sveta v cyklistike v roku 1994
                         - športovec roka na Slovensku v roku 1994
František Záhradník - reprezentant Slovenska v plávaní
Robert Ovad  - reprezentant SR vo futbale v rokoch 1995/96
Peter Hluško - prvoligový futbalista pôsobiaci v Prešove, Žiline a Trnave
Peter Orávik - kapitán prvoligového futbalového klubu Zlaté Moravce
Martin Chudý - futbalový brankár postupne pôsobiaci v prvoligovej Nitre, neskôr v českých kluboch Dukla Praha a FK Teplice
Pavol Bajza - futbalový brankár talianskeho prvoligového klubu AC Parma
Tomáš Brigant - slovenský mládežnícky reprezentant dnes pôsobiaci v prvoligovom českom klube Zbrojovka Brno 

  

Pri príležitosti 50. výročia otvorenia základnej školy v roku 2013 bola vydaná publikácia o histórii školy - zs_povazska_bystrica_brozura.pdf

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
    Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
  • +421/42/4261757; 0911 018 808 - riaditeľka školy
    +421/42/4321297, 0914 223 223 - ekonómka školy
    +421/42/4363074 - školská jedáleň
    0911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD

Fotogaléria