ŠKD - Klubkáčik

ŠKD v školskom roku 2018/2019

Oddelenie:                    I.

Vychovávateľka: Bc. Anna Tomanová

Počet detí:          

                    

Oddelenie:                      II.

Vychovávateľka: Jana Prchalová    

Počet detí:          

 

Oddelenie:                    III.

Vychovávateľka: Marta Malíková    

Počet detí:            

 

Oddelenie:          IV.

Vychovávateľka: Mgr. Zuzana Sádecká

Počet detí:       

 

Oddelenie:          V.

Vychovávateľka: Bc. Zuzana Levčíková

Počet detí:       

 

Oddelenie:        VI.

Vychovávateľka : Mgr.Stanislava Gažurová

Počet detí:      

 

Oddelenie:        VII.

Vychovávateľka : Mgr.Alena Hodžová

Počet detí:      

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
    Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
  • +421/42/4261757; 0911 018 808 - riaditeľka školy
    +421/42/4321297, 0914 223 223 - ekonómka školy
    +421/42/4363074 - školská jedáleň
    0911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD

Fotogaléria