Čo ponúka naša škola

 

Základná škola, Nemocničná 987/2,  Považská Bystrica

 • sa nachádza na sídlisku Lány, vedľa nemocnice s poliklinikou,
 • má veľký priestranný školský areál, športový areál, telocvičňu, v blízkosti je dopravné ihrisko pre deti,
 • multifunkčné športové ihrisko s umelou trávou,
 • bufet, automat mliečnych nápojov.

 

P o n ú k a

 • tvorivú atmosféru, moderné vyučovacie metódy, pozitívny vzťah učiteľov k žiakom, aktívnu spoluprácu učiteľov a rodičov, stravovanie v školskej jedálni, starostlivosť o integráciu detí, služby školského špeciálneho pedagóga, výučbu anglického, nemeckého, ruského jazyka, výchovu mimo vyučovania, školský klub detí, 
 • výber krúžkov podľa záujmu detí (napr. prírodovedné experimenty, Karpatský pútnik, dramaticko – tanečný, vybíjaná, Všetkovedko, Lego dacta, Priatelia lesa, gymnastický, florbalový, športový, volejbalový, počítačový, chemický, Šikovníček, turistický a iné),
 • od 3. a 5. ročníka ZŠ sú triedy s dotáciou  športovej prípravy zameranej na florbal a gymnastiku (súčasťou je aj rope skipping) ,
 • žiaci športovej triedy majú rovnaké vyučovacie predmety ako žiaci bežnej triedy, aj počet hodín, ale v rozvrhu hodín majú o 4 hodiny týždenne športovej prípravy viac.

 

Kontakt na komunikáciu:         

042/4261757, 0911018808 riaditeľka školy

042/4321297 ekonómka školy

0911225146 vedúca ŠKD

042/4363074 školská jedáleň

Webová adresa:   http://zsnemocnicna.edupage.org

Email školy:          1zs@povazska-bystrica.sk

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
  Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
 • +421/42/4261757; 0911 018 808 - riaditeľka školy
  +421/42/4321297, 0914 223 223 - ekonómka školy
  +421/42/4363074 - školská jedáleň
  0911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD

Fotogaléria