• PONUKA PRE RODIČOV DETÍ MŠ
     • PONUKA PRE RODIČOV DETÍ MŠ

     • OBČIANSKE ZDRUŽENIE POVAŽSKÁ JEDNOTKA ponúka možnosť zapojiť vaše deti do gymnastickej prípravky priamo v priestoroch vašej materskej školy, alebo v telocvični ZŠ Nemocničná. Prípravka je určená pre deti od 4 rokov.

       Potreba pohybu je človeku vrodená a malé  deti z nej majú prirodzenú radosť. Správne a pravidelne vykonávaný pohyb vplýva na stavbu a držanie tela, a tak podporuje správne fungovanie jeho vnútorných orgánov. Človek sa pohybom stáva šikovnejší a podľa posledných výskumov aj múdrejší.  Obidve tieto vlastnosti sú dôležité pre celkovú úspešnosť v živote. Gymnastika je základom pre všetky športy a zároveň prevenciou civilizačných chorôb.

      Zapojte do tohto programu aj vaše deti, chlapcov aj dievčatá.

      Trénerka: Božena Hájková

      Kontakt: 0915 634 817