• Európsky deň jazykov

     • V uplynulom týždni sme oslávili sviatok všetkých jazykov, ktorými sa rozpráva v Európe. Aj na našej škole sme sa venovali rôznym aktivitám na hodinách cudzích jazykov. Riešili sme rôzne zábavné úlohy, hrali sme jazykové hry a kvízy. Najviac nás potešili predškoláci, ktorých sme navštívili priamo v ich materských školách. Detičky boli veľmi učenlivé a snaživé. Naučili sme ich pesničky a básničky v anglickom a nemeckom jazyku, vysvetlili sme im význam učenia sa jazykov, vypracovali sme zábavné pracovné listy a zahrali sa rôzne hry. Tešíme sa, ako sa s nimi stretneme o rok v našej škole.

                                                         Vyučujúce  cudzích jazykov

     • Za Krajšiu Považskú Bystricu - 2.miesto

     • Aj v minulom školskom roku sme sa zapojili do projektu Za krajšiu Považskú Bystricu a veľmi nás potešilo, že sme sa umiestnili na 2.mieste a získali 400€ na nákup učených pomôcok. Ďakujeme pani Katke Beranovej za ocenenie práce našich žiakov a pedagógov.
      Naši žiaci prejavili elán a chuť do práce počas vyučovacích hodín, ktoré strávili čistením  a úpravou areálu našej školy.
      Chceme mať pekné prostredie okolo seba, príjemne tráviť voľný čas, a preto sme veľmi radi, že práce s klčovaním  kríkov, nánosov zeminy, odpadkov, kopaním hliny a jej  vozením sa nám podarilo upraviť priestor v okolí školy. Takto sme si pripravili aj skalku pred blokom A. V prácach chceme naďalej pokračovať a zveľaďovať naše okolie. 

        

     • Škola rodinných financií

     • V utorok 17.9.2019 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili besedy na tému Škola rodinných financií s pánom Mgr. Petrom Kvaššayom. Žiaci sa dozvedeli užitočné informácie o správnom hospodárení s peniazmi, rodinnom rozpočte, výbere banky, vplyve reklamy na spotrebiteľa a nadobudli mnoho nových  zaujímavých vedomostí z finančnej oblasti.

        

    • VIEM, ČO ZJEM
     • VIEM, ČO ZJEM

     •  

      Projekt „Viem, čo zjem“ patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids a na Slovensku v školskom roku 2019/2020 štartuje už štvrtý ročník. Projekt prináša spoločnosť Nestlé Slovensko v spolupráci s odborným garantom – Úradom verejného zdravotníctva SR a Společnost pro výživu.Aj naši tretiaci a štvrtáci sa zapoja a získajú cenné vedomosti o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si osvoja zásady správnej a vyváženej stravy, zorientujú sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania.  Cieľom projektu je tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša.Pre prihlásené triedy sú pripravené dve kolá zaujímavých prednášok o správnej výžive. Realizované budú formou interaktívnych materiálov, ako sú pracovné listy a kvízy.Navyše, žiaci sa budú môcť počas trvania projektu navyše dobrovoľne zapojiť do dvoch kôl súťaží, pričom budú mať možnosť vyhrať zaujímavé ceny pre seba aj školu.

                                                                        Mgr. Tabányi Jarmila