• Za Krajšiu Považskú Bystricu - 2.miesto

     • Aj v minulom školskom roku sme sa zapojili do projektu Za krajšiu Považskú Bystricu a veľmi nás potešilo, že sme sa umiestnili na 2.mieste a získali 400€ na nákup učených pomôcok. Ďakujeme pani Katke Beranovej za ocenenie práce našich žiakov a pedagógov.
      Naši žiaci prejavili elán a chuť do práce počas vyučovacích hodín, ktoré strávili čistením  a úpravou areálu našej školy.
      Chceme mať pekné prostredie okolo seba, príjemne tráviť voľný čas, a preto sme veľmi radi, že práce s klčovaním  kríkov, nánosov zeminy, odpadkov, kopaním hliny a jej  vozením sa nám podarilo upraviť priestor v okolí školy. Takto sme si pripravili aj skalku pred blokom A. V prácach chceme naďalej pokračovať a zveľaďovať naše okolie.