• Literárna exkurzia- Bábkové divadlo Žilina.

     • Dňa 22.11. sa žiaci 5. ročníka zúčastnili literárnej exkurzie v Bábkovom divadle v Žiline. Pozreli si vtipnú a pútavú bábkovú hru Trafená hus. V ďalšej časti exkurzie sa presunuli do zrenovovaného Rosenfeldovho paláca, kde sa nachádza stála expozícia bábok z rôznych hier, ktoré vznikli za 60 rokov existencie divadla. Žiaci si na tvorivých dielňach vyskúšali jednoduchú výrobu plošných papierových bábok a v priestoroch výstavy si mohli aktívne vyskúšať prácu s rôznymi druhmi bábok, tieňové divadlo alebo kostýmy. Exkurzia sa im veľmi páčila a získané poznatky budú môcť použiť na hodinách literárnej výchovy.

                                                                                                    Mgr. Hederová, Mgr. Zigová

     • DROGY NIE!

     • ...tak sa nazývala vedomostná súťaž, ktorá sa uskutočnila v pondelok –

      25. novembra. Zúčastnili sa na nej žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Deti sa najskôr  oboznámili s informáciami,  čím  môže byť ohrozované ich zdravie,  aký dopad má zneužívanie návykových látok na zdravý životný štýl. V druhej časti si overili  svoje vedomosti o danej problematike. V teste  preukázali výborné znalosti a odhalili zašifrovaný odkaz. Myšlienku, ktorá by sa mala uložiť do každej múdrej hlavičky:

      „SVOJE ZDRAVIE SI NESMIERNE VÁŽIM A VIEM, ŽE V ŇOM  DROGY MIESTO MAŤ NEBUDÚ!“

      No a ako sa deťom darilo vo vedomostnom teste?

      1.miesto - Ninka Pozníková z III.A   a Samko Martoň zo IV. B,

      2. miesto - Zuzka Valeková z III. A a Jurko Kubala zo IV. C,

      3.miesto – Sárka Trnovcová z III.B a Davidko Tomášek zo IV. B.

      Víťazom blahoželáme a zároveň chválime všetkých 18 účastníkov za preukázané vedomosti.

       

     • Rozprávky o psíčkovi a mačičke

     • Uplynulé dva týždne sa v 3. A niesli v duchu týchto dvoch literárnych hrdinov. Knihu autora Josefa Čapka deti prečítali jedným dychom. O tom že tretiaci sú dobrí čitatelia niet pochýb. Príbehy psíčka a mačičky sú také vtipné, že si ich vyrobili aj na výtvarnej výchove, stretli sa s nimi aj v audio a video podobe, vytvorili si čitateteľský denník a nakoniec svoje schopnosti porozumieť textu predviedli v hre "Milionár." Sofia si dokonca nakreslila tričko s týmito hrdinami. Už nám v triede chýbali snáď len živé zvieratká. /viď foto/

      Mgr.Gajdošíková Marcela

       

    • Školské kolo biologickej olympiády 
     • Školské kolo biologickej olympiády 

     • V pondelok 25.11. sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kategórie C pre 8. a 9. ročník. Veľmi nás potešilo, že zo 17 súťažiacich bolo až 14 úspešných riešiteľov. 

      Výsledky sú nasledovné: 

      1. miesto  Lea Pinterová z 8.B

      2. miesto Janka Briestenská z 8.B                                       

      3. miesto  Gabika Bačíková z 9.A

      Lea a Janka postúpili do okresného kola, ktoré sa bude konať vo februári. Blahoželáme a budeme držať palce.

      Súťaž pripravila pani učiteľka Beníková

       

     • Prvouka v 2.A

     • V pondelok mali žiaci 2. A na hodine prvouky vzácnu návštevu MUDr. Slavomíru Púčekovú. Porozprávala deťom o kostre a svaloch, pripravila si zaujímavé aktivity, dobré rady na správne držanie tela a zdravé potraviny, ktoré treba jesť , aby sa nelámali kosti. Na záver si deti skúsili poskladať kostru z puzzle. 

      Mgr. Bučková

     • Hlasujeme do 30.novembra

     • S radosťou oznamujeme, že za 19. ročník Detského činu roka za šk. rok 2018/19 bol nominovaný list zo ZŠ Nemocničná 987/2, za ktorý môžu žiaci škôl hlasovať.
      V kategórii Dobrý nápad bol nominovaný list Mgr. Zuzany Sádeckej, skutok vykonal kolektív žiakov 3. triedy ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
      Do projektu sa zapojilo 77 škôl, výberová komisia vybrala 35 nominácií, za ktoré deti v detskej porote môžu hlasovať do 30. novembra 2019 na adrese
      www.detskycin.sk.           

      Žiaci rozhodnú o tohtoročných oceneniach. Podporiť dobrý skutok rovesníkov je tiež veľký čin, môže sa stať inšpiráciou pre konanie dobrých skutkov.

      Projekt Detský čin roka je zaradený medzi tie, za ktoré prideľuje MŠVVaŠ SR finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov.Každý z autorov s najväčšou podporou bude vyhlásený za držiteľa ocenenia Detský čin rok 2019 a odmenený vecnou cenou.

     • Florbalový turnaj

     • V nedeľu 24.11.2019 sme odohrali florbalový turnaj v Púchove. Prvý zápas bol veľmi vyrovnaný, hráčom sa podarilo streliť sedem gólov. Žiaľ súper z Dubnice nad Váhom vsietil jedenásť. V druhom zápase mal tím z Trenčianskych Teplíc v obrane veľmi dobrých hráčov a dovolili nám streliť iba štyri góly. Napriek tomu patrí chlapcom a dievčaťu pochvala za snahu a bojovnosť. V sobotu nás čaká turnaj v Galante, a potom ešte jeden v Trenčíne.

    • Strelci opäť v Domaniži
     • Strelci opäť v Domaniži

     • V piatok (22.11.) sme sa zúčastnili tretieho kola porovnávacej súťaže na strelnici  v Domaniži. V tradičnej zostave Zigo, Tatarka, Vašina zo 6.B triedy, Kardošová, Baranovičová zo 6.C triedy a Apoleníková zo 6.A triedy  sme si opäť porovnali výkony so žiakmi z okolitých škôl. Opäť sa nám darilo a najlepší výkon tentokrát podala Tamarka Kardošová zo 6.C triedy, ktorá nastrieľala 240 bodov z 300. Veľmi sa tešíme na okresné kolo, ktoré sa bude konať 4.decembra!

                                                     Mgr.Tkáčiková, vedúca streleckého krúžku

     • ,,Pozri sa hlbšie“ - tanečná príprava

     • Dňa 24.11. 2019 (nedeľa) sa na našej škole uskutočnil workshop s názvom ,,Pozri sa hlbšie“ , ktorý organizovali tanečníčky Konzervatória v Banskej Bystrici Martina Hájková a Klaudia Schneiderová.

       Workshop bol zameraný na rozvíjanie malých talentov.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Školské kolo olympiády sa konalo 21.11. (štvrtok) a svoje vedomosti z anglického jazyka si žiaci otestovali zo slovnej zásoby, gramatiky, čítania a počúvania s porozumením. Veľmi milo nás prekvapili staršie žiačky, ktoré boli spontánne a  výrečné v konverzácii.  V kategórii 1A ( 5.-7.roč.) sa na prvom mieste umiestnil Marco Švec zo 6.B triedy. Druhé miesto obsadila Vanesa Kováčová zo 6.C triedy a na treťom mieste sa umiestnil Martin Blaško zo 7.A triedy. V kategórii starších žiakov 1B ( 8.-9.ročník) zvíťazila Mária Vicianová z 9.A triedy. Druhé miesto obsadila Nikola Majtánová z 8.B triedy a tretia skončila Alexandra Bogdanová z  9.B triedy. Víťazom blahoželáme a ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť. Veríme, že sa v angličtine budú naďalej s radosťou zdokonaľovať.

       

                                     Mgr.Tkáčiková, Mgr.Mitašíková

       

    • Školské majstrovstvá kraja v zrýchlenom šachu
     • Školské majstrovstvá kraja v zrýchlenom šachu

     • V stredu 20.11. 2019 sa konali Školské majstrovstvá kraja Trenčín 2019 žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu.  Našu školu reprezentovali – Veronika Dudoňová  6.A a Sofia Martinková 3.A.

      Talentovaná tretiačka Sofinka Martinková zažila napínavú atmosféru veľkej súťaže prvýkrát  a veríme, že  ju očarila natoľko, že bude milovať šach a bojovať naďalej.  Jej veľkou inšpiráciou je iste Veronika Dudoňová, ktorá vybojovala krásne 2. miesto a postupuje na  Majstrovstvá Slovenska.  Všetci sa veľmi tešíme spolu s ňou a GRATULUJEME!

                                                                                                                                         

       

     • Okresné kolo vo vybíjanej

     • Dňa 19.11.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili Okresného kola vo vybíjanej najmladších žiakov. Dokázali, že sú šikovní a obratní a vybojovali si krásne 2. miesto.Školu úspešne reprezentovali:4.A - Patrik Jurkovič, Michal Rusnák,Simona Kalásová, Andrea Podolanová, 4.B- Samuel Stanislav, Peter Kubík, Jakub Pavlačka,Laura Kočnerová, Veronika Hrabovská, 4.C - Dominik Ajibade, Peter Sádecký ,Emma Michálková.

      Srdečne gratulujeme!

      Mgr.Mitašíková

     • Zumba

     • Najlepšou prevenciou proti vzniku závislostí, ako iste všetci vieme, je viesť zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl nie je len o samotnom zdravom stravovaní, ale aj o zmysluplnom využívaní voľného času, psychohygiene a zdravom pohybe. Ako sa správne hýbať do rytmu zumby, nám predviedla profesionálna cvičiteľka pani Katerinčinová. Spotené hlávky a rozosmiate tváričky detí svedčili o tom, že sa nám náš cieľ podarilo naplniť.

      ,,Váš Klubkáčik"

     • Kamenný poklad

     • V utorok sme popoludnie v ŠKD netrávili v priestoroch školy, ale presunuli sme sa do CVČ, kde nám pripravili zaujímavú akciu pod názvom ,,Kamenný poklad." Samotný názov vypovedá, čo bolo hlavným obsahom environmentálnej výchovy. Deti sa učili rozpoznávať rôzne druhy kameňov, dozvedeli sa, ako sa v prírode počas mnohých storočí vytvorili skameneliny a na záver si mnohí vyskúšali i samotnú prácu archeológov. Mgr. Andrea Kohútová, Mgr. Zuzana Sádecká

    • Zbierka HODINA DEŤOM
     • Zbierka HODINA DEŤOM

     • Dňa 14.11. 2019 sa už po štvrtý raz zapojila aj naša škola do zbierky Hodina deťom, ktorá doteraz pomohla desaťtisícom detí a mladým ľuďom v núdzi. Vďaka všetkým dobrým ľuďom a malým deťom s veľkými srdiečkami poslala tento rok naša škola na účet nadácie krásnych 242,57 eur.

      Srdečná vďaka!                                                                         Trieda 4.C a Mgr. Krabáčová

    • Školské majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu
     • Školské majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu

     • V piatok 15.11. 2019 sa konali Školské majstrovstvá okresu Považská Bystrica žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu. Našu školu reprezentovali – Veronika Dudoňová  6.A, Lukáš Martinka 6.C, Juraj Dúbravka 5.B,  Abai Remšík  5.A a Sofia Martinková 3.A.

      Deťom sa darilo a vybojovali pre našu školu krásne 1 miesto.  Veronika Dudoňová získala nielen 1. miesto v  kategórii žiačok,  ale stala sa aj celkovou víťazkou súťaže. Sofia Martinková osadila 2. miesto v kategórii žiačok a spolu s Veronikou postupujú na krajské kolo. K víťazstvu blahoželáme a držíme obom palce.                                                                                 

         Mgr. Miroslava Brosová

    • Bedminton regionálne kolo
     • Bedminton regionálne kolo

     • V stredu 13.11.2019 sa naši žiaci zúčastnili regionálneho kola v bedmintone starších žiakov v Púchove. Žiaci sa umiestnili na peknom 3. mieste. Školu reprezentovali Stanka Grbálová a Majka Vicianová z 9.A a Samko Mucha a Maťko Markovič z 8.A. Gratulujeme. 

    • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA
     • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

     • Vo štvrtok 7.11. sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Súťažili žiaci 8. a 9. ročníka. Najviac sa darilo Laure Pinterovej z 9.B triedy, ktorá zvíťazila a postupuje do okresného kola. Na 2. mieste skončila Tamara Lazarová z 9.B a 3. miesto obsadila Gabika Bačíková z 9.A.

      Vyučujúci SJL