• Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
     • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

     • Od septembra 2020 do augusta 2022 sa na našej škole realizuje Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II, ktorého ciele sú:

      - implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v škole

      - vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov

      - zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu

      Vďaka projektu škola zamestnala štyri asistentky učiteľa, ktoré sa aktívne podieľajú na plnení týchto cieľov.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Úspešní riešitelia Matematickej olympiády Z5 2020/2021:

      1. miesto Kadák Matúš V.B

      2. miesto Jonasík Tomáš V.B

      3. miesto Šusteková Barbora V.B

      Všetkým blahoželáme.

    • Úspešní riešitelia Pytagoriády 2020/2021
     • Úspešní riešitelia Pytagoriády 2020/2021

     • V dňoch 9.12 a 10.12.2020 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili matematickej súťaže Pytagoriáda, ktorá pozostáva z  riešenia väčšieho počtu matematických príkladov v obmedzenom časovom limite. Žiaci prvýkrát súťažili online a najviac sa darilo týmto žiakom:

      P5

      1. miesto  Randová Nela V.A

      2. miesto Hájková Nela V.A

      3. miesto Germanová Alexandra V.A

      P6

      1. miesto Janec Bruno VI.A

      2. miesto Remšík Abai VI.A

      3. miesto Belešová Kateřina VI.B

      4. miesto Ovčík Bruno VI.A

      5. miesto Dúbravka Juraj VI.A

      P7

      1. miesto Boháček Tomáš VII.C

      2. miesto Dudoňová Veronika VII.A

      3. miesto Mitašíková Adela VII.A

      P8

      1. miesto Masaryková Zuzana VIII.B

      Všetkým blahoželáme.

     • Na hodinách vlastivedy v 3.A a 3.B

     • Život v meste alebo na dedine? O výhodách a nevýhodách viedli diskusiu žiaci 3.A a 3.B na hodinách vlastivedy a o danej téme spracovali nielen obsahovo ale aj výtvarne pekné projekty. S chuťou sa pustili aj do poznávania rôznych typov dopravných prostriedkov a dopravných značiek, ktoré musí poznať každý účastník cestnej premávky. Okrem značiek vyrobili aj smerové ružice a kompasy na poznávanie hlavných a vedľajších strán. Veríme, že žiaci sa aj do ďalších tém pustia s takou chuťou ako doteraz.

      PaedDr. Monika Dobroňová

     • Zdravý životný štýl

     • Zdravý životný štýl je súhrn toho, ako človek žije. O zdravom životnom štýle môžeme hovoriť vtedy, keď si pravidelne doprajeme to, čo nám prospieva -spánok, pohyb na čerstvom vzduchu, zdravú stravu, duševnú hygienu a naopak - vylúčime to, čo nášmu organizmu škodí. Aj triedne učiteľky 1. a 2. ročníka zaradili túto tému a aktivity  s ňou spojené do vyučovacieho procesu. Zamerali sa na zdravú výživu, pohyb a relax. Formou rozhovoru, prezentácie, pracovných listov, prechádzok a relaxačnej činnosti sa snažili žiakov oboznámiť a vysvetliť, čo prospieva ich telu. Veď predsa zdravie je dar a dar si treba chrániť. /viď foto/

      Mgr. Mitašová

     • Klubkáčik V. oddelenie ŠKD

     • Od jesene do Vianoc...

      Veru tak, ani sme sa nenazdali a na dvere nám klopú Vianoce. Vyrobili sme si mnoho krásnych dekorácií, ktoré použijeme ako darčeky pre našich najbližších. V triede sme si ozdobili vianočný stromček a na chodbe sme vyčarili zasneženú vianočnú krajinku s blikajúcim svetielkom. Už sa veľmi tešíme na Vianoce a netrpezlivo čakáme na poriadnu snehovú nádielku.

      Bc. Zuzana Levčíková

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Tohtoročné školské kolo sa vďaka dištančnému vzdelávaniu uskutočnilo online.  Táto nová skúsenosť sa nám veľmi páčila, priniesla nové prvky výučby aj do tejto tradičnej súťaže. Svoje znalosti jazyka si mohli overiť žiaci 5. -7.ročníka v kategórii 1A a žiaci 8.-9.ročníka v kategórii 1B. Testy boli skutočne náročné, nakoľko víťazi v jednotlivých kategóriách postúpia do okresného kola. Tam sa popasujú s najlepšími angličtinármi z okolitých škôl.

      Víťazi jednotlivých kategórií:

      1A - 1.miesto: Marco Švec - 7.B trieda 

              2.miesto: Hanka Brosová - 7.A trieda

              3.miesto: Paťko Hybben - 7.A trieda

      1B- 1.miesto: Nikolka Majtánová - 9.B trieda

             2.miesto: Aďka Hiklová - 9.B trieda

             3.miesto: Lukáško Michálek - 9.A trieda

      Veríme, že víťazi budú našu školu úspešne reprezentovať  v okresnom kole, nakoľko sa ho zúčastnili už aj v minulých rokoch.       Congratulations!

          Mgr.Tkáčiková, Mgr.Brosová