• Používame EduPage školský informačný systém, po prihlásení Vaším kontom máte informácie z internetovej žiackej knižky, o preberanom učive i rozvrhu hodín.
    • Letná škola
    • Počítačová učebňa- robotická ruka
    • Letná škola
    • Športové triedy - florbal
    • Počítačová učebňa 3D tlačiareň
    • Letná škola
    • Športové triedy - gymnastika
    • Letná škola
    • Športové triedy - gymnastika
    • Letná škola
    • Posilňovňa
    • Letná škola
    • Jazykové laboratórium
    • Školská knižnica
    • Ocenenia žiakov a učiteľov
    • Školské dielne
     • Veselo v I.oddelení p.vychovávateľky Vaňousovej

     • Krásny jesenný čas trávime pri farebnom tvorení, zdobení triedy a nezabudli sme ani na Deň mlieka na školách.

      Naše milé srdiečka, s láskou vytvorené, poputujú starým rodičom.

      Slniečko nám dovoľuje neustále vonku športovať a stihli sme aj exteriérovú pátračku, pri ktorej museli deti vylúštit šifry a dostať sa k pokladu v truhlici. 

      Mgr.Vaňousová

     • Jeseň v Klubkáčiku

     • Počas krásnych jesenných dní sme si s deťmi 1.A triedy spomenuli na starých rodičov, ktorí prežívajú svoju peknú jeseň života a spoločne sme im vyrobili pozdrav v podobe ježka... Zároveň sme si všímali, ako sa mení príroda okolo nás. Takto trávime čas v ŠKD nielen v triede, ale najmä na školskom dvore, kde sa dá stále výborne športovať a počasie nám zatiaľ praje.

      Mgr.Kohútová

     • Klubkáčik, V. oddelenie ŠKD

     • Jeseň nám oblieka prírodu do farebných šiat a my zas z prírodného materiálu tvoríme. Pre hmyz v školskej záhrade sme vyrobili hotel, svoje šikovné ručičky sme si precvičili zdobením gaštanov a pred našou triedou sa na nás smejú veselé tekvice, ktoré nám pripomínajú, že už je tu mesiac október.

      Bc. Zuzana Levčíková

    • Dodatok k školskému poriadku
     • Dodatok k školskému poriadku

     •  

      Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica

       

      Dodatok č.1/2020

       

      Dodatok k školskému poriadku

       

      1. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

      2. V prípade distančného vzdelávania je žiak školy povinný komunikovať  s vyučujúcimi prostredníctvom žiackeho konta na EduPage. V prípade, že toto nie je z objektívnych dôvodov možné, je nutné sa so školou skontaktovať a komunikovať akoukoľvek inou formou ( email školy, telefonicky, osobne v škole za dodržania podmienok  a opatrení školy, MŠVVaŠ SR a ÚVZ).

      3. V prípade dištančného vzdelávania je žiak povinný, v stanovenom termíne podľa pokynov vyučujúceho, vypracovať a zasielať zadané úlohy z jednotlivých predmetov.

      4. V prípade, ak pošle menej ako 80% zadaných úloh z konkrétneho predmetu, musí absolvovať absenčnú komisionálnu skúšku.

       Obsahom komisionálnej skúšky bude doplnenie a odovzdanie chýbajúcich úloh z konkrétneho predmetu.

      5. V prípade dištančného vzdelávania počas ZOOM vyučovacích hodín  na obrazovke musí vyučujúci vidieť žiaka (nie  strop, zariadenie bytu... a pod.).

      S účinnosťou od 01.10.2020

      Schválila pedagogická rada dňa 28.09.2020.     Mgr. Zuzana Slaninková, riaditeľka školy

      V Považskej Bystrici dňa 28.09.2020

       

     • Matematický klokan

     • A je to tu ! Šikovní matematici v našej škole súťažili ešte  v júni minulého školského roku. No a ocenení, diplomov a vecných cien sa dočkali až teraz v septembri. Z dôvodu mimoriadnej situácie nemali rovnaké podmienky pre súťaž, pretože niektoré deti súťažili on line, v tomto roku sa preto neudeľoval titul šampión školy. Aj napriek tomu sme mali aj úspešných riešiteľov, ktorými boli  Anetka Tekeľová, Karin Kušanová, Saška Germanová, Terezka Bulandová, Laura Pastieriková.

      Gratulujeme! /foto v galérii/

      Mgr. Gajdošíková

     • Letná škola 21.8.

     • V posledný deň letnej školy sme si precvičili slovenčinu v dopĺňaní y/i, počítali sme príklady, ktoré sme písali na školskom dvore. Krásny slnečný deň sme zakončili opekačkou, kde nechýbali balóny a hudba. Deti boli odmenené diplomom a sladkou odmenou. 😉

     • Letná škola

     • Horúcu stredu v Letnej škole nám prišli schladiť hasiči zo Zemianskeho Kvášova. Každé dieťa sa mohlo aspoň na malú chvíľu stať hasičom. Vyskúšali si hasičskú výstroj, hlásenie do vysielačky a striekanie hadicou. Spŕška vody urobila deťom obrovskú radosť a priniesla chladné osvieženie. Dozvedeli sa o ich dobrovoľnej činnosti veľa nového a taktiež to, aká dôležitá je vzájomná pomoc a spolupráca. Tej sa deti postupne učia a inak tomu nebolo ani pri aktivitách, ktoré si pre nich, po odchode hasičov, pripravil pán Mgr. Peter Lengyel, PhD. z Edusmile. Deti preniesli svoje predstavy o meste na papier a výsledok ich spolupráce stál určite za to.

      Mgr. Hujová, PaedDr. Dobroňová

     • Dážďovníky

     • Naša škola má od mája do augusta vzácnych obyvateľov. Priestor pod strechou obývajú vtáky podobné lastovičkám, dážďovníky. Žiaci piatych ročníkov sa o dážďovníkoch dozvedeli veľa nových informácií. Pozerali dokumentárny film a pozorovali ich v areáli školy.

      Šikovní žiaci z 5.B vytvorili o týchto chránených vtákoch veľmi pekné projekty. Vedomosti, ktoré získali touto pútavou formou vzdelávania využijú na hodinách biológie v šiestom ročníku. Blokové vyučovanie o dážďovníkoch viedla v 5.B pani učiteľka Kocianová.  

     • Veľký úspech malých florbalistov

     • Po vzore svojich starších spoluhráčov túto sezónu nastúpili na ligové zápasy aj hráči staršej prípravky. Išlo predovšetkým o žiakov 3. až 5.ročníka. Kalendár súťaže bol ozaj bohatý  nielen na zápasy, ale aj na skúsenosti a zážitky. Vďaka tomu sa naši florbalisti posunuli výkonnostne a hráčsky. Ako odmenu za svoj talent a chuť sa ukázať dostali pohár a medaile.

      Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších hráčskych úspechoch.

      Mgr. Peter Perháč

    • Športové triedy
     • Športové triedy

     •  

      Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica a športový klub Považská Jednotka ponúka žiakom od 3.ročníka športové triedy so zameraním na gymnastiku a florbal. V športových triedach je do rozvrhu hodín zaradená športová príprava ako súčasť vyučovacieho procesu pre žiakov od 3. až do 9.ročníka. Žiakom sa venujú skúsení tréneri.

       

      Ak chcete, aby Vaše dieťa všestranne rozvíjalo svoje pohybové schopnosti, máte možnosť prihlásenia do športovej triedy.

       

      Kontakt na komunikáciu: 042/4261757, 0911018808

      Email:  1zs@povazska-bystrica.sk; riaditelka@zspb.sk  

     • Prevencia vírusových ochorení v Klubkáčiku

     • ,, IBA VODA NESTAČÍ ! ,, bol názov besedy, ktorú sme mali v školskom klube detí.

      Prevencia vírusových ochorení je v tomto období veľmi dôležitá a tak si skupina detí z II. a V. oddelenia ŠKD zopakovala, kedy je dôležité si ruky umyť. Naučili sme sa, ako si ruky správne umývať a hovorili sme o možnostiach a spôsoboch ako chrániť seba, aj iných ľudí pred šírením vírusov.

      Na záver sme si povedali ako správne použiť dezinfekčný gél na ruky a každý žiak si to aj vyskúšal.

      Bc.Levčíková

     • Lyžiarsky a snoubordingový kurz

     • Siedmaci si užili  lyžovačku od 17. do 21.2.2020 na lyžiarskom a snoubordingovom kurze, v lyžiarskom stredisku PARK SNOW Donovaly. Ubytovaní boli v Penzióne u Marsa. 

      Spomedzi snoubordistov boli vyhlásení ako najlepší Nikolka Bujdáková a Peter Študent.

      Lyžiari súťažili v slalome a najlepšími sa stali:

      dievčatá: 1. m. Veronika Fapšová, 2.m. Karolína Somorová, 3.m. Lenka Dúbravková

      chlapci: 1. m. Aleš Matoušek, 2.m. Šimon Hrvol, 3. m. Miroslav Beleš  

       

     • Gymnastický kemp v Kolíne

     • V dňoch od 10.-12.1.2020 sa naši gymnasti - Samuel Badač, Bruno Ovčík a Daniel Chovanec ( žiaci 5.A triedy) zúčastnili gymnastického kempu v Kolíne. Pod vedením špičkových odborníkov v oblasti gymnastiky mali možnosť zdokonaliť sa v tréningových blokoch zameraných na metodiku jednotlivých oblastí gymnastiky , naučiť sa nové prvky v akrobacii, či zacvičiť si na náradí, ktoré v našej telocvični zatiaľ nemáme.Chlapci si odniesli veľa zážitkov a nových skúseností.

      Mgr.Mitašíková

     • F L O R B A L I S T I

     • Pred vianočnými prázdninami sme pozvali rodičov, aby si zahrali so svojimi deťmi florbal. Akcia sa opäť veľmi páčila. Ocenili ju aj rodičia "nových detí" v našich tréningových skupinách a tešia sa na najbližšiu takúto akciu. Ďakujem za veľkú účasť. 

      V sobotu 4.1. 2020 sme si naplánovali prvý novoročný tréning. Po ňom sme ešte zostali, aby sme povzbudili mužov FBK Púchov. Hrali extraligový zápas proti družstvu z Bratislavy. Deti si mohli pozrieť ako vyzerá ozajstný zápas dospelých a popri tom sa naučiť aj niečo nové. 

      Mgr. Marek Krátky

     • Vianočný florbalový turnaj

     • V utorok 17.12.2019 sa na našej škole uskutočnil vianočný florbalový turnaj. Do turnaja boli zapojení žiaci 2. stupňa a boli rozdelení do dvoch skupín. V  skupine "A" sa na 3. mieste umiestnili žiaci 5.A, na 2. mieste žiaci 7.A.  Prvé miesto si vybojovali žiaci 6.A, ktorí skutočne ukázali, že vedia bojovať do poslednej chvíľky a vedia udržať "nervy na uzde".

      V skupine "B" zvíťazili žiaci 8.A, ktorí skutočne potvrdili svoje schopnosti a zručnosti z florbalu. Na 2. mieste sa umiestnila 8.B a 3. miesto obsadila 9.A. 

      Ďakujeme za účasť, gratulujeme víťazom a tešíme sa ďalsí ročník. 

      Mgr. Peter Perháč

     • F L O R B A L I S T I

     • Florbalisti tento kalendárny rok ukončili turnajom v Trenčíne. Hrali dva zápasy. V jednom sa nám podarilo zvíťaziť, druhý prehrali. Na hráčoch je vidieť ako sa postupne zlepšujú vo florbalových zručnostiach. Môžeme to vidieť aj na číslach: oproti minulej sezóne dávajú priemerne za zápas o dva góly viac a o jeden dostávajú menej. Netreba pozerať len na výsledky, ale aj na iné ukazovatele. Vďaka všetkým deťom za snahu v tréningoch aj v zápasoch. Najbližšie, v stredu 18.12., nás čaká akcia - Rodičia s deťmi.

      Mgr. Marek Krátky

     • ROPE SKIPPING - SLOVAKIA CUP 2019

     • V nedeľu 8.12.2019 sa konali otvorené 3. Majstrovstvá rope skippingu SR 2019 so zahraničnou účasťou. Súťaž sa uskutočnila v  Bratislave,  organizátor  bola Slovenská rope skippingová asociácia. Tešíme sa, že našu školu aj mesto Považská Bystrica reprezentovali žiačky našej školy:  Alexandra Germanová, Simona Kalasová, Laura Čierniková, Adela Hederová, Sandra Kostelanská  a Nina Germanová. Dievčatám sa výborne darilo a vyskákali si aj medaile a diplomy.

      Sandra Kostelanská 1.miesto a 3. miesto, Laura Čierniková 2. miesto, 1. miesto, Alexandra Germanová 2. miesto, 3. miesto, Adela Hederová 1. miesto.

      Úspešné boli aj ako družstvo v zložení Hederová, Čierniková, Germanová A., Kalasová si vyskákali v Double Dutch 2. miesto. Dvojica Germanová N. a Kostelanská si spoločne vyskákali aj 2x2. miesto - gratulujeme.

       

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 19. 9. 2021
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 6621154
  • Kalendár

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

   •