• Používame EduPage školský informačný systém, po prihlásení Vaším kontom máte informácie z internetovej žiackej knižky, o preberanom učive i rozvrhu hodín.
    • Letná škola
    • Počítačová učebňa- robotická ruka
    • Letná škola
    • Športové triedy - florbal
    • Počítačová učebňa 3D tlačiareň
    • Letná škola
    • Športové triedy - gymnastika
    • Letná škola
    • Športové triedy - gymnastika
    • Letná škola
    • Posilňovňa
    • Letná škola
    • Jazykové laboratórium
    • Školská knižnica
    • Ocenenia žiakov a učiteľov
    • Školské dielne
     • MDD

     • Chlapci aj dievčatá zo 4. A triedy prežili deň detí  trošku inak ako zvyčajne. Neboli to len spoločenské hry v triede a športové hry na školskom dvore. Prispeli aj k skrášleniu okolia  tým, že sa postarali o kvetinovú skalku pred školou. S pomocou  pánov školníkov  ju vyčistili  od buriny a vysadili nové rastliny. Že sa im práca vydarila sa môžete presvedčiť vo fotogalérii. Patrí im za to veľká pochvala!

      Mgr. Gajdošíková

       

     • Zábavné učenie slovenčiny

     • Aj učenie môže byť zábava.  Opis pracovného postupu sa nemusia žiaci učiť len v školskej lavici. Žiaci 3.B sa na krátky čas presťahovali do kuchynky a využili svoje kuchárske zručnosti pri príprave výborných nátierok.  Postup prípravy chutných nátierok dôkladne zaznamenávali . V troch skupinkách pripravovali vajíčkovú, rybaciu a cesnakovú nátierku. Krájali, čistili, strúhali a natierali. Po ochutnávke odprezentovali zapisovateľky prácu celej skupiny. Deti boli na seba veľmi hrdé, že zvládli prípravu nátierok bez receptu a že ho práve oni mali možnosť pripraviť pre tých, ktorí by to chceli vyskúšať.  

      PaedDr. Dobroňová Monika

     • Moja mama

     • Dnes sme na našej škole vyhodnotili májovú literárno-výtvarnú súťaž MOJA MAMA. Úlohou detí bolo namaľovať, nakresliť, alebo napísať dielko, ktoré súvisí s témou MAMA. Okrem portrétov mamičiek, deti vymysleli a napísali krásne vyznania, zamyslenia a dokonca aj básničky pre svoje mamy. Ich spolužiaci a kamaráti mali potom možnosť zahlasovať za tie najobľúbenejšie dielka spomedzi všetkých. Absolútne najvyšší počet hlasov získala za svoj portrét mamy Lucia Tabačárová z 2.A. Ďalšie ocenené výtvarné dielka namaľovali Timea Svítková a Katarína Tabačárová. Najobľúbenejšie literárne výtvory patria- Samuelovi Markovičovi, Filipovi Fekečovi a Linde Sádeckej. Gratulujeme!

     • Kreslenie v prírode

     • Teplé, slnečné dni vytiahli štvrtákov zo školských lavíc von. Výtvarnú výchovu  si užili  v prírode. Kreslili ihličnaté a krásne zakvitnuté listnaté stromy v parku i na brehu Domanižanky. Kreslenie v tráve, niektorí aj poležiačky si všetci užívali. Bola to príjemná zmena.  Peknou bodkou na záver bolo, že v rieke k nám priplávala kačka so svojimi siedmimi kačiatkami, akoby boli zvedavé na  naše výtvarné práce, ktoré sa vydarili. /viď foto/

      Mgr. Marcela Gajdošíková

    • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA krajské kolo
     • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA krajské kolo

     • 22.4. 2021 sa konalo online krajské kolo chemickej olympiády kategórie D. Reprezentovali nás dve šikovné žiačky z 9.B triedy. Vo veľmi veľkej konkurencii až 50-ich zúčastnených žiakov získala  Janka Briestenská 4. miesto a Larka Papíková bola úspešnou riešiteľkou. Blahoželáme.

      Na súťaž dievčatá pripravovala pani učiteľka Ďurajková.

       

    • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
     • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

     • Od septembra 2020 do augusta 2022 sa na našej škole realizuje Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II, ktorého ciele sú:

      - implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v škole

      - vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov

      - zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu

      Vďaka projektu škola zamestnala štyri asistentky učiteľa, ktoré sa aktívne podieľajú na plnení týchto cieľov.

     • Deň matiek

     • Milan Rúfus

      Plachá modlitba za mamkino srdce

       

      Keby som videla

      i v najskrytejšom sníčku,

      kde na zemi je toľko dobrých slov,

      zložila by som z nich modlitbu za mamičku.

      Veď ona sama je už modlitbou.

      Jej pohladenie,

      jej úsmev i jej vráska,

      sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh.

      Mama je láska.

      Lebo aj Boh je láska.

      Pusto by sa nám žilo bez tých dvoch.

      „Kde som ju videl, odkiaľ sme si známi?“

      usmial sa Stvoriteľ,

      keď stvoril srdce mamy.

      A vedel dobre, že nemôže byť iná.

      Pretože raz aj On

      jej zverí svojho Syna.

       

      Milé mamičky, vaši prváci i druháci pre vás na hodine náboženstva vyrobili milý malý darček. Poďakovali sme za vás a poprosili našu nebeskú Matku, aby vás ochraňovala.

       

      katechétka Kocianová

     • Klubkáčik V. oddelenie

     • Tebe mamička... 

      Za Tvoju nehu mamička, 

      za Tvoju veľkú lásku, 

      za starosť, bozky na líčka, 

      za každú pribudnutú vrásku, 

      na Tvojej tvári, na dlaniach, 

      čo zrobené sú celé, 

      nech táto malá básnička, 

      tlmočí vďaky tisíceré... 

      Bc. Zuzana Levčíková a deti 2.B triedy
       

     • Deň Zeme

     • Na hodinách náboženskej výchovy a etiky sme s deťmi 1. a 2. ročníka rozprávali o tom, aké je dôležité starať sa a chrániť našu Zem. Chceme, aby si deti uvedomili, že sa musia naučiť láske k Zemi a k všetkému stvoreniu. Boli sme na prechádzke, kde sme obdivovali krásu prírody a potom sme si vyrobili čelenky.

      Starostlivosť o životné prostredie je dobrým skutkom
      pre našu planétu a všetko stvorenie. Vážiť si, starať sa a milovať našu krásnu Zem, ktorú pre nás Boh stvoril ako dar.

      Mgr. Monika Kocianová

     • Klubkáčik V.oddelenie

     •  

      22.apríl Deň Zeme

      Aj malé ruky dokážu urobiť veľké veci. Deti z 2.B pripravili pre malých operencov krásne vtáčie búdky, ktoré umiestnime na stromy v školskom areáli. Dúfame, že sa im nové bývanie zapáči a pomôžeme tým našej prírode.

      Bc. Zuzana Levčíková

    • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
     • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

     • 20. apríla 2021 sa konalo online okresné kolo biologickej olympiády kategórie D, pre 7. ročník.

      V prakticko-teoretickej časti zvíťazila Hanka Brosová zo 7.A a na 2. mieste bola Anetka Mitašová zo 7.B. Dievčatám blahoželáme a máme radosť, že sa tak výborne ujali štafety v biologických olympiádach na našej škole.  Na súťaž žiačky pripravovala pani učiteľka Beníková. 

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 19. 9. 2021
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 6621120
  • Kalendár

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

   •