• Športové triedy
     • Športové triedy

     •  

      Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica a športový klub Považská Jednotka ponúka žiakom od 3.ročníka športové triedy so zameraním na gymnastiku a florbal. V športových triedach je do rozvrhu hodín zaradená športová príprava ako súčasť vyučovacieho procesu pre žiakov od 3. až do 9.ročníka. Žiakom sa venujú skúsení tréneri.

       

      Ak chcete, aby Vaše dieťa všestranne rozvíjalo svoje pohybové schopnosti, máte možnosť prihlásenia do športovej triedy.

       

      Kontakt na komunikáciu: 042/4261757, 0911018808

      Email:  1zs@povazska-bystrica.sk; riaditelka@zspb.sk