• Letná škola 21.8.

     • V posledný deň letnej školy sme si precvičili slovenčinu v dopĺňaní y/i, počítali sme príklady, ktoré sme písali na školskom dvore. Krásny slnečný deň sme zakončili opekačkou, kde nechýbali balóny a hudba. Deti boli odmenené diplomom a sladkou odmenou. 😉

     • Letná škola

     • Horúcu stredu v Letnej škole nám prišli schladiť hasiči zo Zemianskeho Kvášova. Každé dieťa sa mohlo aspoň na malú chvíľu stať hasičom. Vyskúšali si hasičskú výstroj, hlásenie do vysielačky a striekanie hadicou. Spŕška vody urobila deťom obrovskú radosť a priniesla chladné osvieženie. Dozvedeli sa o ich dobrovoľnej činnosti veľa nového a taktiež to, aká dôležitá je vzájomná pomoc a spolupráca. Tej sa deti postupne učia a inak tomu nebolo ani pri aktivitách, ktoré si pre nich, po odchode hasičov, pripravil pán Mgr. Peter Lengyel, PhD. z Edusmile. Deti preniesli svoje predstavy o meste na papier a výsledok ich spolupráce stál určite za to.

      Mgr. Hujová, PaedDr. Dobroňová