• Používame EduPage školský informačný systém, po prihlásení Vaším kontom máte informácie z internetovej žiackej knižky, o preberanom učive i rozvrhu hodín.
     • Časová priamka

     • Aj dejiny Slovenska sa dajú zvládnuť hravo. Vedia to aj žiaci zo 4.A, ktorí si na hodine vlastivedy overili svoje vedomosti a vytvorili časovú priamku. V skupinkách  pracovali svedomito a pozorne, lepili obrázky, vyfarbovali, písali. Spoločne vytvorili učebnú pomôcku, ktorá im pomôže zapamätať si dôležité udalosti našich dejín. Za prácu na hodine si všetci zaslúžia veľkú pochvalu.

      Mgr. Mitašová

     • Návšteva vo Volkswagene

     • V stredu 6.11. mali možnosť žiaci deviateho a siedmeho ročníka, ktorí sa učia nemecký jazyk navštíviť automobilovú firmu Volkswagen.  V plnej prevádzke si pozreli niektoré výrobné haly sústredené na určitý proces. Žiakov najviac zaujali robotické automaty. Počas prehliadky bol zaujímavý aj výklad delegáta firmy, ktorý podal žiakom podrobné informácie o procesoch výroby a jej firmy. V celom areáli boli prísne bezpečnostné pravidlá, ktoré sme museli dodržiavať.

      Cieľom exkurzie bolo vytvorenie reálnej predstavy práce v bežnom živote dospelého človeka.

      Pripravila: Mgr. Hatalová, NEJ

     • Hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

     • Dňa 5.11. navštívili naši štvrtáci Hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste. Pri vstupe nás privítal nápis ,,Brána do vesmíru“ a veru, stali sme sa v okamihu vesmírnymi bádateľmi. Rozšírili sme si vedomosti o planétach, zistili sme aj svoju hmotnosť na rôznych planétach a zaujalo nás aj rozprávanie pani astrologičky v pozorovateľni. Na záver sme si mohli pozrieť záhradu a poprechádzať sa medzi modelmi planét slnečnej sústavy. Deťom sa veľmi páčilo, získali veľa nových vedomostí a odpovedí na nekonečné otázky o tak zaujímavom vesmíre.

      Mgr. Mitašová, Mgr. Masariková, Mgr. Krabáčová

     • Zdravý životný štýl

     • V mesiaci október prebehla na našej škole výtvarná súťaž pod názvom Zdravý životný štýl. Do súťaže sa zapojili žiaci prvého aj druhého stupňa, ktorí nakreslili alebo namaľovali krásne výkresy. Vybrané práce, ktoré budú umiestnené na nástenke v budove bloku B, namaľovali Saška Germanová, Alžbetka Hunčíková a Barborka Bulandová zo 4.A, Barborka Gardianová, Natálka Bačíková, Linda Sádecká a Filipko Fekeč z 2.A., Kristínka Juríčková a Linda Bieliková z 9.B, Lea Pinterová a Paťko Haviar z 8.B, Lenka Dúbravková a Natálka Martinská zo 7.A, Vaneska Hrebičíková z 8.A a žiaci 3.A triedy.

      Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie krásne výtvarné práce.

      Mgr. Hederová 

     • V.oddelenie ŠKD - Októbrové tvorenie

     • Pani jeseň nás obdarila farebnou krásou tekvicovej úrody a tak sme aj my vyrobili svojho svetlonosa a na tvorenie sme využili aj bohatú gaštanovú nádielku. A aby to všetko malo správnu strašidelnú atmosféru, zavesili sme pred triedu lietajúce bosorky, netopiere a mačky na maľovaných papierových tanierikoch. Nezabudli sme ani na našich starých rodičov, ktorým sme pripravili vlastnoručne vyzdobené medovníčky. Bc. Levčíková

    • Zber papiera - vyhodnotenie
     • Zber papiera - vyhodnotenie

     • V mesiaci október sa uskutočnil zber papiera. Spolu sme nazberali  7394 kg.

       

      Výsledky  jednotlivcov:

      1. miesto - Liana Lovíšková z 5.A - 373,5 kg

      2. miesto - Natália Smatanová z 1.A - 268 kg

      3. miesto - Tamara Lazarová z 9.B - 207,5 kg

       

      Výsledky tried:

      1. miesto - 5.A  - 36,18 kg na žiaka

      2.miesto - 1.A -  36,02 kg na žiaka

      3.miesto - 2.A - 23,41 kg na žiaka

       

      Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do zberu papiera ďakujeme, že aktívne chránia prírodu. 

     • REVOLUTION TRAIN

     • Mesto Považská Bystrica v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom sa zapojilo do projektu protidrogového vlaku Revolution Train. Jeho cieľom je priblížiť  negatíva drogovej závislosti a inšpirovať k pozitívnym životným rozhodnutiam.

      Akcie  na Železničnej stanici v Považskej Bystrici dňa 4.11.2019  sa z  našej školy zúčastnila  trieda 8.B.  Organizátori si pripravili šesť vlakových vozňov, v ktorých na príbehu mladých ľudí  postupne približovali vznik a riziká závislosti na alkohole, nikotíne a drogách.  Žiaci videli priestory cely, drogového brlohu, vyšetrovne, ambulancie. Na záver boli povzbudení, aby si svoje zdravie chránili a vybrali si pre svoj život ten správny vlak.

      Triedna učiteľka Mgr. Zigová

       

    • Čarovná moc rastlín
     • Čarovná moc rastlín

     • V mesiaci október sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili na výstave s názvom - Čarovná moc rastlín. Pripravili ju zamestnanci Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a výtvarníčkou Janou Frantovou. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o liečivých rastlinách, ich účinkoch na ľudský organizmus, spôsoboch spracovania a využití. Získané vedomosti si šiestaci overili pri riešení úloh.Ak sa zaujímate o liečivé rastliny, výstava je sprístupnená do 22.11. vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici. Mgr. Beníková

     • Október v Klubkáčikovi – I. a IV. oddelenie

     • V mesiaci október sme spoločne prežili veľa krásnych chvíľ. Jeseň sa nevyznačuje len pestrými farbami, ale aj mnohými príležitosťami, ako si spestriť chvíle strávené v škole. Aj obyčajné popadané lístie dokáže vyčariť úsmev na našich tváričkách. Odkaz všetkým, ktorých ľúbime sme poslali prostredníctvom kytičiek a veľkého srdca vytvoreného z lístia, popritom sme púšťali i krásnych farebných šarkanov. Pre hladné brušká sme v našej kuchynke spoločne pripravili mnoho maškŕt a naše hlavičky sme obohatili vedomosťami z knižnice. Na konci mesiaca sa deti oboznámili aj so zvykmi a tradíciami spojenými s týmto obdobím, zašantili si na školskej akcii, ktorá sa niesla v duchu  sviatku Halloween, no nezabudli sme na to najpodstatnejšie, na našich najbližších, našich starých rodičov, ktorým sme pripravili milé pozdravy. Pozdravy a priania detí  nesmerovali len k ich príbuzným, odovzdali sme ich aj tým, ktorí sú v tomto období mimo svoje rodiny, do zariadení, kde sa o starkých starajú. Veríme, že aj v novembri budeme mať veľa príležitostí na to, aby sme sa nielen zabavili, ale potešili aj iných ľudí.

      Mgr. Zuzana Sádecká a Mgr. Janka Krivá

    • MG ART galéria
     • MG ART galéria

     •  V piatok 25. októbra sa žiaci 6.A triedy zúčastnili výstavy a aktivít v MG ART galérií v Považskej Bystrici. Po prehliadke obrazov pána maliara Jána Hlavatého, si žiaci vyskúšali jeho techniku - maľovanie rukami. Bola to nová a zaujímavá skúsenosť. Prácu poňali veľmi hravo, tvorivo a aktívne. Svoje diela si po vyschnutí môžu odniesť domov. Ďakujeme zamestnancom galérie za netradičnú a veľmi zaujímavú hodinu výtvarnej výchovy. Mgr. Beníková

    • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • V pondelok 28.10.  sme si pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Tento rok je venovaný slovenskému spisovateľovi Jozefovi Gregorovi Tajovskému.

      Žiaci 5.-9. ročníka sa na hodinách SJL stali na chvíľu spisovateľmi.  Dostali nedokončené poviedky, ktorým dotvorili záver podľa vlastnej fantázie.   

      Mgr. Zigová

       

    • OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
     • OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

     • V  našej škole sme si pripomenuli sviatok starých mám, otcov, babiek a  dedkov viacerými aktivitami na hodinách slovenského jazyka a náboženskej výchovy. Žiaci:

      • vytvárali básne vďaky pre starých rodičov,
      • opisovali krásne zážitky s nimi,
      • priniesli overené kuchárske a cukrárskej recepty svojich starých mám a otcov,
      • kreslili obrázky starých rodičov  a vnúčat,
      • robili test čitateľskej gramotnosti z poviedky Prvé hodinky,
      • urobili darčekové poukážky pre starých rodičov.

       

      Najzaujímavejšie práce budú uverejnené v jesennom čísle školského časopisu Jednotka, ktoré si môžete prečítať od 22. 11. 2019 na webovom sídle školy.

       

      Mgr. Zigová

       

     • Zdravá strava

     • Mesiac október patril nielen starým rodičom, ale aj všetkým, ktorí sa zdravo stravujú. Vedia to aj žiaci zo 4.A. Svojimi výtvarnými prácami sa zapojili do vyhlásenej súťaže a tak chcú aj ostatným žiakom ukázať, čo nám škodí, ako sa máme stravovať, aby naše telo bolo zdravé a spokojné. Ich dielka sú veselé, plné fantázie a tvorivosti.

      Mgr. Mitašová

    • Strelecká súťaž
     • Strelecká súťaž

     • V piatok 25.10.2019 sa naši mladí strelci zúčastnili s pani učiteľkou Tkáčikovou 1. kola  Krajskej streleckej ligy základných a stredných škôl v streľbe zo vzduchových zbraní Trenčianskeho kraja v Domaniži. Za výbornú reprezentáciu našej školy ďakujeme Oliverovi Tatarkovi, Nicolasovi Vašinovi, Ondrejovi Zigovi, Nele Apoleníkovej, Kataríne Baranovičovej, Tamare Kardošovej.
        

    • Halloween
     • Halloween

     • Milí žiaci, veríme, že ste si užili zábavnú halloweensku párty, pripravili ste si  strašidelné kostýmy a tí šikovnejší si doma vyrobili pekné projekty o tomto nezvyčajnom sviatku. Ako to na párty žilo, si môžete pozrieť vo fotoalbume.

     • Stretnutie s pani ministerkou školstva

     • Dňa 28.10.2019 sa na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu uskutoční stretnutie s ministerkou školstva Martinou Lubyovou pri príležitosti prijatia najobľúbenejších učiteľov na Slovensku ankety Zlatý Amos. Pozvanie dostala aj naša pani učiteľka Evka Krabáčová, ktorá v celoslovenskej ankete získala cenu Amos - sympaťák.

       

     • Deň kroja 24.10.2019

     •  

        

      Vo štvrtok 24. októbra sa uskutočnil na našej škole Deň kroja. Boli vystavené  kroje a krojové súčasti z nášho regiónu,  zaspievali sme si ľudové piesne spolu so  šikovnými dievčatami a na tvorivých dielňach si žiaci vyrobili ozdoby s ľudovou tematikou. Ďakujeme všetkým, ktorí zapožičali na výstavu kroje, ľudové výrobky, obrusy... Veľmi nás potešilo, že niektorí žiaci aj učitelia prišli oblečení v kroji. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli s realizáciou tohto krásne podujatia.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 18. 2. 2020
  • Fotogaléria

   • Chemický krúžok
   • Lyžiarsky kurz
   • Januárové tvorenie v V.odd.Klubkáčika
   • OK biologická olympiáda
   • Volejbal chlapci
   • Zima - žiaci 3.ročníka
   • Usilovní tretiaci
   • Všetkovedko
   • Pečieme v Klubkáčiku