• November - Klubkáčik

     • V novembri sme sa s deťmi v III. odd. ŠKD venovali téme ,,Športom proti drogám. “  Deti vyrobili plagát a zašportovali si na školskom dvore aj v telocvični. Nezabudli sme ani na zvieratká v zime a zimnú výzdobu.

      Mgr. Kohútová

     • Zdravý životný štýl

     • Zelenina zdravá je,

      mrkvička ti prospeje.

      My ju všetci  radi máme,

      do bruška si ju hneď dáme.

      Behám, skáčem, cvičím rád,

      s pohybom som kamarát.  

      Túto milú báseň vytvorili žiaci 2.A počas aktivít, ktoré boli zamerané na tému Zdravý životný štýl. A že vedia čo prospieva nášmu telu, dokázali aj na hodine výtvarnej výchovy, kde vytvorili koláž z obrázkov. Do aktivít sa zapojili aj žiaci 1. ročníka, ktorí ukázali svoje vedomosti a šikovnosť pri triedení zdravých a nezdravých potravín. Tretiaci sa tiež nedali zahanbiť, s úsmevom a radosťou rozcvičili svoje telo pohybom.

      Mgr. Mitašová

       

     • Kampaň Červené stužky

     • V tomto školskom roku sme sa  opäť zapojili  do 15. ročníka kampane Červené stužky, ktorá je zameraná na boj proti AIDS. Na hodinách VYV sme pripravili výtvarné práce – Logo pre červené stužky, 3 najlepšie práce boli odoslané do celoslovenskej súťaže.

      V stredu 1. decembra sme nosili červené stužky na podporu kampane  - žiaci  ich  pripravili na hodinách VYV.

      Na hodinách VYV, OBN sme žiakom premietli film Príbehy anjelov a následne uskutočnili besedu o nástrahách choroby AIDS. Pripravili sme nástenku na tému Červené stužky  s výstavkou výtvarných prác žiakov.   

      Mgr. Renáta Vaštíková                                        

     • Florbalisti v športovej hale

     • Florbalisti v športovej hale MŠK

      Žiaci 5. až 7. ročníka športových tried so zameraním na florbal pravidelne využívajú jedenkrát do týždňa športovú halu. Tento priestor je pre nich dokonalou prípravou na turnaje a zápasy. Netýka sa to len veľkosti priestoru, ale aj povrchu na ktorom trénujú. Žiaci sú vďační za každú hodinu strávenú v tejto hale.Teraz máme síce prerušené trénovanie, ale už sa tešíme na športovanie vo veľkej športovej hale.

      Tréner Perháč

    • ZBER PAPIERA
     • ZBER PAPIERA

     • V minulých týždňoch sa na našej škole uskutočnil zber papiera.

      Spolu sme nazberali 4 383,5 kg. Ďakujem  všetkým, ktorí sa zapojili a pomohli tak lesom a celej prírode.

      Najviac nazberali za kolektívy nasledovné triedy:

      1. miesto 1.A spolu 1 144,5 kg, na žiaka 52,02 kg

      2. miesto 2.B spolu 618 kg,       na žiaka 28,09 kg

      3. miesto 8.B spolu 408,5 kg,    na žiaka 24,03 kg

      V súťaži jednotlivcov bolo nasledovné poradie:

      1. miesto Darinka Hederová z 1.A – 334 kg

      2. miesto Maximilián (2.B) a Leo (8.B) Kučíkovci – obaja po 326 kg

      3. miesto Ivanka Vavríková (1.A) a Juraj Babec (7.B) – obaja po 245 kg

      4. miesto Leo Karásek z 1.A – 204 kg

      Blahoželáme!

      Ceny dostanú úspešné kolektivy  aj jednotlivci od svojich triednych pani učiteliek.

      Pani učitelka Beníková

     • Kampaň - Červené stužky

     • Prvého decembra  sa viacerými aktivitami v rámci tematického dňa zapojíme do pätnásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky Práce Hanky Brosovej, Veroniky Dudoňovej a Andreja Bakalu boli zaslané do súťaže – Logo pre Červené stužky.

       

     • FLORBAL - 2. kolo turnaja ml. žiakov

     •  V sobotu 20.11.2021 sa v Trenčíne konalo ďalšie kolo florbalového turnaja ml. žiakov. Toto kolo bolo obzvlášť náročné! Nie len pre trénerov, ale hlavne pre našich zverencov. Tréningový výpadok spojený s Covid opatreniami, výpadkom skúsenejších hráčov, ale hlavne s myšlienkou, že nastupujeme proti favoritom z nášho regiónu! 

      Oba zápasy, ktoré sme odohrali neboli s víťazným koncom pre naše družstvo. Strelcom jediného golu na tomto stretnutí je Tobias Kostelanský. A v bránke sa perfektne predviedol Matúš Kortman, ktorému ďakujeme!

      Tréner Perháč

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Školské kolo olympiády prebehlo v utorok 16.11. v oboch kategóriách. Do súťaže sa zapojilo 27 žiakov, ktorí predviedli svoje jazykové znalosti v oblasti gramatiky, slovnej zásoby a taktiež riešili úlohy zamerané na čítanie s porozumením.  Najúspešnejší žiaci obsadili prvé 3 miesta nasledovne: 

      Kategória 1A- žiaci 5., 6. a 7. ročníka

      1.miesto: Jurko Cingel, 7.B

      2.miesto: Nelka Randová, 6.A

      3.miesto: Veronika Hrabovská, 6.B

      Kategória 1B- žiaci 8. a 9. ročníka

      1.miesto: Lukáško Belavý, 8.B

      2.miesto: Hanka Brosová, 8.A

      3.miesto: Marco Švec, 8.B

      Víťazi postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční aj v tomto školskom roku online. 

      Prajeme im veľa šťastia pri porovnávaní svojich vedomostí so žiakmi iných škôl. 

               Good luck! We´ll keep our fingers crossed for you!

                                               Vyučujúce ANJ

     • Klubkáčik- Bc.Levčíková

     • Šikovné deti z 1.A a 3.B triedy si v školskom klube vyrobili svietiace sovičky, ktoré možu využiť ako svetielko vo svojej izbe. Zatiaľ máme sovičky vystavené na chodbe školy, aby nám všetkým spríjemnili sychravé dni. 

      Bc. Zuzana Levčíková

       

     • Výtvarná súťaž "Matúšov štetec"

     • Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže, ktorú vyhlásilo Trenčianske múzeum v Trenčíne na tému Matúš Čák Trenčiansky a jeho hrad. Pri príležitosti 700. výročia jeho smrti si túto historickú osobnosť, Pána Váhu a Tatier, pripomenuli aj takouto formou.

      Pochvala patrí našim výtvarníkom: Linde Sádeckej a Sabinke Krivej zo 4.A, Simonke Sekerkovej, Maťke Bárkovej, Matúšovi Kortmanovi a Adamovi Krivému z 5.A, Laure Čiernikovej, Petre Čiernikovej, Nele Hájkovej, Natálii Horskej, Alžbete Hunčíkovej, Simonke Kalásovej a Alici Tordovej zo 6.A.

      Mgr.Hodžová

     • Športovci v jesennom slnku

     • Dnes si naši žiaci užívali jesenné slnečné počasie na hodine SRL plnými dúškami. Náplň hodiny bola netradičná. Miesto florbalových hokejok používali hokejové a bola to netradičná zmena. Tréner Perháč

    • Povinnosti rodiča - Školský semafor v školskom roku 2021/2022
     • Povinnosti rodiča - Školský semafor v školskom roku 2021/2022

     • Podľa Školského semaforu v školskom roku 2021/2022 - povinnosti rodiča -

      a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do školy a pri odchode zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými ochrannými pomôckami, dezinfekcia rúk).

      b) Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška, papierové jednorazové vreckovky.

      c) Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov.

      d) Rodič predkladá pri prvom vstupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátanie víkendov a sviatkov) ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.,,

      e) Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na  5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencií viac ako  5 po sebe idúcich dní z dôvodu ochorenia musí predložiť ,,Potvrdenie o chorobe,, od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť.

      f) V prípade, ak už žiaka vznikne podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19)  alebo je lekárom nariadená povinná karanténa, rodič musí bezodkladne o celej situácii informovať školu. Žiak v tomto prípade nemôže navštevovať školu.

      g) Ak žiak má potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič musí  obratom informovať vedenie školy kvôli identifikácii blízkeho kontaktu žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

      Odporúčania:

      1. Odporúčame predložiť  škole „Oznámenie o výnimke z karantény“, vzhľadom na to, že riaditeľ  môže, v prípade pozitívneho prípadu na škole, požiadať o opustenie školy nezaočkovanými   žiakmi, a zároveň uplatniť výnimku z karantény na žiakov, ktorých sa to týka.
      2. Odporúčame realizovať samotestovanie v domácom prostredí v priebehu šk.r.  Ag testami, ktoré každý rodič v pošte kusov 5 získa po písomnom vyjadrení záujmu o testovanie.

      Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
   • 1zs@povazska-bystrica.sk
   • +421/424261757, +421911 018 808 - riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková +421/424321297, +421914 223 223 - ekonómka školy +421/424363074 školská jedáleň - Ing. Zuzana Váchalíková +421911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD - Mgr. Monika Mitašíková +421907785586 - zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Andrea Toporová
   • Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
   • 35995998
  • Prihlásenie