• SÚŤAŽ ŠPORTOVÉHO KLUBU

     • Zapoj sa do súťaže ŠK Považská Jednotka a vyhraj zaujímavé ceny .

      Pre splnenie súťaže:

      1. Pošli 2 foto cez Edupage, alebo FB Gymnastika Považská Jednotka,  ako vieš spraviť šnúru a rozštep.

      2. Zacvič si každý deň jednotlivé cvičenia zo zverejnených (posilňovacích a strečingových) videí.

      3. Do 3.1.2022 pošli opäť 2 foto /šnúru a rozštep/.

      Ocenení budú tí najlepší a tí, ktorí zaznamenajú najväčší pokrok.

      Radíme všetkým, ktorí chcú vyhrať, že je dôležité byť pri strečingových cvikoch veľmi uvoľnený, nezadržiavať dych a vydržať v maximálnom natiahnutí aspoň 30 sekúnd.

      CENY SÚ UŽ PRIPRAVENÉ, tak neváhaj a zapoj sa.

      Nejde o to ako šnúru a rozštep vieš teraz, ale ako veľmi sa zlepšíš každodenným cvičením.

      Tešíme sa na Vaše fotografie .

      Tréneri

      ŠK P1 HAKLIN

     • Ocenenie víťazov v 1. A

     • Aj keď sme v škole najmenší, podarilo sa nám nazbierať najviac starého papiera a zvíťazili sme v zbere. Dnes v 1.A zavládla veľká radosť. Rozdali sa krásne ceny ako odmena za víťazstvo. Vďaka patrí samozrejme aj rodičom.

      Mgr. Gajdošíková

       

       

       

     • Zima

     • Zasnežené stromy a kríky za oknami školy inšpirovali našich malých výtvarníkov. Žiaci 2.B, 4.A a 4.B dotvorili krásnu predvianočnú atmosféru svojimi dielkami. Myslím, že sa im to naozaj podarilo.

      Mgr.Hodžová

     • Klubkáčik

     • Niektoré vianočné zvyky a tradície sa v našich rodinách zachovávajú dodnes. Aj  v našom  Klubkáčiku vládla pravá vianočná atmosféra. Zhotovili sme si adventný kalendár, vianočné pohľadnice, ozdoby, vianočné stromčeky, zvieratká z orechových škrupín, počúvali sme vianočné koledy, tancovali ako snehové vločky, či hrali divadielko  Medovníkový domček. Dobrú sviatočnú náladu želáme aj Vám.

      Prajeme všetkým šťastné, veselé a štedré Vianoce!

      Vychovávateľka Marta Malíková

       

       

    • Oznam vedúcej školskej jedálne - odhlasovanie stravy
     • Oznam vedúcej školskej jedálne - odhlasovanie stravy

     • Oznamujeme stravníkom, že na posledné tri dni mesiaca december 2021, 

      t. j. 15., 16. a 17. 12. 2021 je možné sa odhlásiť najneskôr do 14. 12. 2021 do 13,30 hod.

      V prípade onemocnenia si stravníci budú môcť prísť zobrať neodhlásený obed.

      Ukončenie odhlasovania v tomto termíne je potrebné z dôvodu uzávierkových prác.

      Žiaci II. stupňa ZŠ sú počas dištančného vzdelávania zo stravy v ŠJ odhlásení.

      Za porozumenie ďakujem.

      Ing. Zuzana Váchalíková, vedúca ŠJ

    • SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ ADVENTNÝ VENIEC
     • SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ ADVENTNÝ VENIEC

     • Milí žiaci, prichádza ten krásny čas, keď sa pripravujeme a tešíme na príchod malého Ježiška. Advent je obdobie, kedy svoje príbytky zdobíme adventnými venčekmi. Naša súťaž bude prebiehať do 10. 12. 2021. Venčeky prineste pani učiteľke náboženskej výchovy alebo nechajte vo svojej triede. Tešíme sa na vaše originálne adventné vence.

      M. Kocianová

     • Klubkáčik I. oddelenie ŠKD

     • Deti z 1.A a 3.B triedy strávili týždeň vo vianočnej tvorivej dielničke v našej triede ŠKD, kde si vyrobili krásne vianočné ozdoby z prírodného a kreatívneho materiálu. Chválim veľký záujem detí a ich šikovné ručičky. Spolu si ozdobili aj vianočný stromček, ktorý nám už svieti v triede a dodáva všetkým predvianočnú náladu. 

      Bc. Zuzana Levčíková
       

     • Mikuláš

     • Aj keď tento rok ozajstný Mikuláš do triedy neprišiel, asi bol v karanténe, v 1.A si ho užili naplno.Ráno sme začali mikulášskou pesničkou, potom nasledovali balíčky so sladkosťami, mali sme pripravené aj mikulášske čižmy. Nezabudli sme ani na rodičov, ktorým sme nakreslili obrázok a pripravili darček. 

      Mgr. Gajdošíková Marcela

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 5.12.2021 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici a v súlade so zákonom č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nariaďuje plniť karanténne opatrenia u: vybraných žiakov v triede 2.A Základnej školy, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica.

       V súvislosti s potvrdeným prípadom COVID 19 a na zabránenie šírenia ochorenia COVID 19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam – predĺženie prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu do 13.12.2021 a nariadenej domácej karanténe.

      Viac informácií z RÚVZ v prílohe

    • Oznam
     • Oznam

     • Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici a v súlade so zákonom č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zo dňa 2.12.2021 nariaďuje plniť karanténne opatrenia u: vybraných žiakov v triede 3.A Základnej školy, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica.

       V súvislosti s podozrením na ochorenie COVID 19 a na zabránenie šírenia ochorenia COVID 19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam – predĺženie prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu a nariadenej domácej karanténe.

      Termín ukončenia prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu a nariadenej domácej karantény bude dodatočne upresnený v zápisnici RÚVZ.

     • Olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov I. stupňa

     • Posledný novembrový týždeň si žiaci tretieho a štvrtého ročníka zmerali sily v olympiáde z anglického jazyka.

      Vyhodnotenie súťaže:

      1. miesto: Lukáš  Chovanec (4.A)

                        Dennis Shala (4.B)

      2. miesto: Pavol Kubík (4.C)

      3. miesto: Karolína Kršiaková (4.A)

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Vyučujúce anglického jazyka

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Okresný krízový štáb Mesta Považská Bystrica s ohľadom na zlú epidemickú situáciu v okrese rozhodol o prerušení prezenčného vyučovania druhého stupňa ZŠ a SŠ od 6.12. do 17.12.2021.

      Žiaci 2. stupňa budú mať dištančné vzdelávanie podľa upraveného  rozvrhu hodín.

      Obedy sú pre žiakov 2.stupňa v školskej jedálni odhlásené.

     • Výtvarná súťaž: Do sveta našich snov

     • Využili sme kreativitu našich žiakov a zapojili sme sa do výtvarnej súťaže CVČ pod názvom Do sveta našich snov. Čarovné detské predstavy, svoju fantáziu, nápaditosť a sny nám odhalili: Laurika Čierniková zo 6.A, Jakubko Repáč, Dominika Brigantová, Laurika Wallenfelsová a Katka Hunčíková z 2.A triedy.

      Jakubko Repáč získal v kategórii jednotlivec krásne 2.miesto a Katka Hunčíková 3.miesto.Srdečne im gratulujeme a všetkým súťažiacim veľmi pekne ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

      Mgr.Hodžová

  • Kontakty

   • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
   • 1zs@povazska-bystrica.sk
   • +421/424261757, +421911 018 808 - riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková +421/424321297, +421914 223 223 - ekonómka školy +421/424363074 školská jedáleň - Ing. Zuzana Váchalíková +421911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD - Mgr. Monika Mitašíková +421907785586 - zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Andrea Toporová
   • Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
   • 35995998
  • Prihlásenie